pinterest
KÜLTÜR/SANAT

Valar’ın Merhameti: Istari

02 Ara 2022

Valar, Güneş’in Birinci Çağ’ında Orta Dünya’da yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmasa da bir silsile halinde gerçekleşen Beleriand Savaşları yüzünden bu topraklar mahvolmuştu. Melkor ve hizmetkârlarının bitmek bilmez kötülük arzusu; Orta Dünya’da yaşayan canlı cansız her şeyi yok olmanın eşiğine getirmişti. Her ne kadar Valar’ın yardımıyla ‘Eru’nun Çocukları’ Elfler ve insanlar, Melkor ordularını yenilgiye uğratsa da geride harap olmuş bir coğrafya, ölülerin ardından yas tutanlar ve incitilmiş iyiler kalmıştı. Orta Dünya’ya bir daha karışmama kararı alan Valar, kötülüğün Güneş’in Üçüncü Çağı’nda yeniden yükselişe geçtiğini anlar ve Eru’nun rızasıyla Orta Dünya’ya son bir iyilik yapar ve Istari’yi görevlendirir. Çok uzaklardan gelen yabancılar ve kadim dostlar, maceraya hoş geldiniz.

2 Bardak
Eru’nun müsaadesi ve isteğiyle Valar’ın en kudretlisi Manwe, divanını toplar. Birinci Çağ’daki büyük çarpışmalardan ve Melkor’un Arda’nın dışına atılmasından sonra Orta Dünya’daki halkların işine karışmama kararı alan Valar, Melkor’un sadık hizmetkârı Sauron’un gücünü toplamasının ardından endişeye kapılır.Hapsedilen kötülüğün yerine geçecek aday kişi, Aule’nin Maia’sı, diğer adlarından biri Mairon olan Sauron’un ta kendisidir. Bunun üzerine toplanan Valar divanı, Istar’ı Orta Dünya’ya göndermek istediklerini söylerler. Divanın başı Manwë’nin isteğiyle ortaya atılan bu fikir kabul görür ve tartışmaya açılır.

pinterest
Istar; Yüksek Elfçe, Quenya dilinde ‘’bilge, kâhin’’ anlamlarına gelir ve Istari bu ismin çoğulu olarak kullanılır. İnsanların ve elflerin anladığı gibi büyücüler’ de diyebileceğimiz bu varlıklar, birer Maia’dır. Eru tarafından yaratılan her şeyden ve herkesten üstün olan kutsal Valar’ın yardımcısı olan bu varlıklar, üstün yeteneklere sahiptirler. Her ne kadar üstün yeteneklere sahip olsalar da Manwe, Orta Dünya’daki son çarpışmalardan ders çıkararak Istari’ye çok güç atfedilmemesini sağlar. 
Onlar yine birer bilge’ olacak ve yol gösterecek; fakat insan görünümünde insanî özelliklerle donatılmış olacaklardır. Istari’nin Orta Dünya’ya gönderildiklerinde sahip oldukları kudreti kötüye kullanmasınlar diye böyle bir önlem alındığı açıktır.Gelelim bu büyücülerin kimler olduğuna… Valar’ın en kudretlisi Manwe ve eşi Varda’nın Maia’sı: Gandalf diğer ismiyle Olorin, Aule’nin Maia’sı: Curumo diğer adıyla Saruman, Vala Yavanna’nın yardımcısı ve Maia’sı: Radagast ve Seyyah Vala Orome’nin Maia’sı: Alatar. Alatar, Orome’nin izniyle yakın dostu Pallando’yu da Istari’ye katılması için divana sunmuş ve bu istek kabul görmüştür. 

pinterest
Pallando ve Alatar’ın ‘’Mavi Büyücüler’’ olarak da anıldığını ve içlerinden en az bilgiye bu ikisi hakkında sahip olduğumuzu söylemekte fayda var. Bu seçim sırasında divanın bir köşesinde toplantıyı takip eden Olorin yani bizim sevgili Gandalf’ımız, Manwe ve Varda’nın kendisini Orta Dünya’ya göndermek adına seçmelerinden tedirgin olduğunu söyler. Sauron’dan korktuğunu, orada kötülük olduğunu ve bu mücadeleye hazır hissetmediğini iletir. 

Vala’nın en büyüğü Manwe ise; tam da bu korkusu yüzünden Gandalf’ı seçtiğini kendisine iletir ve korkunun, tetikte olmanın en büyük güçleri olacağını söyler. Bunun üzerine Güneş’in Üçüncü Çağı’nın 1000.yılında Orta Dünya’ya gönderilen Istari’yi, Gri Limanlar’da Elflerin en eskisi olan Cirdan karşılar. Cirdan bu beş büyücünün içinde en kudretlisinin Gandalf olduğunu anlar ve elfler için yapılmış üç yüzükten biri olan Narya’yı Gandalf’a verir. Orta Dünya’daki görevin ağırlığını kalbinde duyan Cirdan, artık Gandalf’ın bu yüzüğe daha çok ihtiyaç duyduğunu fark eder. 

pinterest
Bunun üzerine Istari’nin bir diğer ferdi, Ak Saruman yüzüğün Gandalf’a verilmesini pek hoş karşılamaz ve sonraki bin yıllarda başa gelecek kötü olaylarda taraf değiştirecek kadar kalbinde kötülük büyütür. Istari, Orta Dünya’ya gönderildiğinde aralarında bir hiyerarşi olmasa da Erebor mücadelesi öncesi Lord Elrond ve Galadriel’in de katıldığı toplantıda büyücülerin başına Saruman getirilir ve bilhassa Gandalf aradaki gerginliğin azalması için bu görevi reddeder. 

Boz Radagast ve Mavi Büyücüler: Alatar ve Pallando da Orta Dünya’nın değişik coğrafyalarına giderler. Radagast, Kuyutorman’da bir ev kurup hayvanlar ile meşgul olurken Mavi Büyücüler doğuya hareket eder ve kendilerinden bir daha da haber alınamaz. Muhtemeldir ki, doğuda güçlenen kötülüğün esiri olup bir daha Istari toplantılarına katılamamışlardır.

pinterest
Ak Saruman, Gri Gandalf, Boz Radagast ve Mavi Büyücüler: Alatar ve Pallando… Kötülüğe karşı mücadele etmek için gönderilen beş Maia’dan görevini layıkıyla yapan Gandalf olacak, Saruman taraf değiştirecek; Boz Radagast münzevi bir hayat içinde kendi köşesine çekilecek ve Mavi Büyücüler sırra kadem basacaktı. Bir başka Orta Dünya macerasında görüşmek dileğiyle.

©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?