ZOOM

Tüyleriniz Ürperecek: Cin Sülaleleri

12 Ağu 2022

Siz de çocukken cinlerden, perilerden, görünmeyen her şeyden, aslında bomboş olan yatağınızın altından, tuvaletten çıkma ihtimali olan bir elden, duvarlardan geçebilecek varlıklardan korkar mıydınız? Peki arkadaşlarınız veya kardeşlerinizle birbirinize ürkütücü hikâyeler anlatıp anlatıp birbirinizi korkutmaya sonra da yatağa koşarak el ele gitmeye bayılıyor muydunuz? O halde sizi böyle alalım, çünkü birazdan okuyacaklarınız tüylerinizi ürpertecek.

2.5 Bardak

Beyaz TV’de yaptığı cin çıkarma seansıyla gündemimize ani bir giriş yapan Pelin Hürman sayesinde -ya da o seansı remix yaparak dillere dolayan Remix Adam sayesinde- cinlere, cin kabilelerine, cin sülalelerinin isimlerine daha bir vakıf olduk. Pelin Hürman kendisini metafizik uzmanı olarak tanımlıyor ve cinleri çıkartabildiğini iddia ediyor.
Buyurun bizleri sağdan sola üstten alta önden arkaya donatan cin kabileleri ne menem şeylermiş birlikte bakalım.
Kulyas’a karşı, Zuzula’ya karşı, Demon’a karşı, Afarit’e karşı, etrafında olanlara, göğsü sıkışanlara, buyursunlar daha yakından öğrenip daha fazla yürekleri sıkıştırmaya!

Kabilelerden önce İslam ansiklopedisinin cin tarifine bakalım. Birçok medeniyetin ve kültürün cin anlayışı farklı. Cinnî, kelime anlamı olarak, örtülü ve gizli şey anlamına geliyor. Terim anlamı ise insanın duyular yoluyla idrak edemeyeceği, mümin ve kâfir kategorisinde anılan ve ilahi olarak emirlere uymak zorunda olan, şuurlu varlıklar olarak tanımlanabilir. Kaba bir çizgi çizdiğimizde bu anlamlara ulaşabiliyoruz rahatlıkla. İslam ansiklopedisine göre görünmeyen tüm varlıklar melektir, yani her melek aynı zamanda cindir ama her cin melek değildir.
Kafanız karışmasın. Felsefedeki “Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates insandır. O halde Sokrates de ölümlüdür” tümdengelen akıl yürütme biçimi akıllara gelmiştir zannediyorum? Oradan hareketle anlamamızı kolaylaştırabiliriz. Bu, melek olmayan bazı kötü niyetli cinlerin varlığının kabul ediliyor olduğu anlamına geliyor bir yandan da. Yani varlıklarını da tartışmak gerekiyor.

Çünkü kimisine göre her zaman aramızda olan varlıklarken kimisine göre yaratılmışlar olarak varlar ama ancak öte tarafta varlıklarını sürdürebiliyorlar ve bu dünyayla ilişki kuramıyorlar. Bir inanca göre de cinler başka varlıkların suretine bürünerek aramızda dolaşıyorlar…
Tahmin edersiniz ki tüm çağlar boyu cinler farklı isim ve yorumlarla hayatta var oldular. Görünmeyenin, gizemin ve korkunun yarattığı öğreti ile insanların zihinlerinde gezindiler, ürkütücü bir atmosfer yarattılar varlıklarıyla. Hatta öyle ki ismini anmak bile insana musallat olmasına davetiye çıkartmak demekti, üç harfliler dedik adlarına. Kimi zaman cinleri kontrolü altına almak isteyenler oldu kimi zaman istekleri için onları kullanmak isteyenler…

Genel inanışa göre cinler kendi aralarında da farklılık gösteriyorlar. Kimisi beğendiği kadına musallat olmasıyla kimisi öldürücü kabiliyetlerinin gelişkin olmasıyla, kimisi de zararsız olmasıyla ünlü. Fakat aralarında oldukça sinir bozucu özelliklere sahip olanlar var. Mesela kimi cinler insanları gözetlemekten hoşlanıyorlar. Gözetleyerek kişinin zaaflarını keşfedip eğer kişi inançsızsa ona musallat oluyorlar. Bazı kabile cinleri ise zaten evlerimizin içerisinde yaşıyorlar ama insana herhangi bir şekilde zarar vermiyorlar.

İşte bu gruplaşmalar da kabileleri getiriyor. Her kabilenin karakteristik özellikleri onların bir arada olmasını sağlıyor. Cinler insanlar gibi yalnızca kendi kabile üyeleriyle ilişkiye girebiliyor ve hatta çocuk yapabiliyorlar genel inanışa göre. Cin kabilelerinin tümünün ortak özelliği banyoda uzun süre çıplak olan kişilere ama özellikle kadınlara musallat olması, ateşten yaratıldığı için suyla abdest alındığında bundan çok rahatsız olmaları ve inançlı kişilere yanaşmaya çekindikleri. Zaten tüm cin ve musallat olma hikâyesi anlatan filmler de inanç meselesine bağlanmaz mı? Buyurun Pelin Hürman’ın bahsettiği 4 cin kabilesinin özelliklerine yakından bakalım.

Demon Cin Sülalesi

 
Pelin Hürman’ın da cin çıkartma seansında adını geçirdiği bu kabile, ikna kabiliyeti yüksek cinlerden oluşuyor. Şeytanla iş birliği içinde olan Demon Cin Sülalesi, satanist eylemlerin yönlendiricisi olarak kabul ediliyorlar. İnsanları psikolojik açıdan zayıflatıyorlar ve etkileri altına alıyorlar, böylece arzu ettikleri eylemleri yaptırabiliyorlar. Bu da onların sonsuz gücünü doğuruyor ve kabileyi tehlikeli sınıfına sokuyor.

Zuzula Cin Sülalesi

 
En tehlikeli cin kabileleri arasında sayılıyor Zuzula sülalesi cinleri. Büyük güçlere sahip oldukları için telafisi mümkün olmayan felaketlere sebep olabiliyorlar. Hatta öyle ki şeytanın sayısı 666 iken Zuzula kabilesinin sayısı 66 olarak belirleniyor. Çünkü şeytanı aratmayacak kadar kötü bir kabileden bahsediyoruz. Hatta kendi içlerinden kurban veren tek kabile olarak anlatılıyorlar. Çok sayıda insanın ölümüne neden olan bu kabileye ulaşmaktan tüm medyum ve büyücüler de korkuyor. Ulaşanların hikâyeleri de oldukça caydırıcı. Hepsinin sonu ölümle bitiyor…

Kulyas Cin Sülalesi

 
Bu cin topluluğu en kalabalık kabile olarak biliniyorlar. İnsanları evlerinde gözetlemeyi ve onlara musallat olmayı seviyorlar. Büyü ve büyücülere hiçbir şekilde yardımcı olmayan bir topluluk olarak biliniyorlar. İnsanlara en yakın ve insanlara en uzak kabile diyebiliriz bu kabile için. Çünkü Kulyas kabilesindeki cinler insanlara aşık olup insanlarla evleniyorlar. Kıskançlıklarıyla ünlü bu kabile, aşık oldukları kişinin hayatını zindana çevirebiliyorlar.

Afarid Cin Sülalesi

 
İfritler olarak Türkçeleştiriliyorlar. İsimlerinden de anlaşılacağı üzere oldukça ürkütücü bir kabile Afaridler. İnsanları köleleri yapıp arzu ettikleri çıkarlar doğrultusunda kullanmayı seviyorlar. Onlarınki belki de insanlarla girdikleri bir üstünlük savaşıdır kim bilebilir ki?

©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?