Altın
%
Dolar
%
Euro
%
Bitcoin
%
Eth
%
Önümüzdeki 5 gün boyunca
unsplash
SCOPE

Sonsuzluk Tam Olarak Nerede?

28 Kas 2022

Sonsuzluğun çok büyük bir kavram olduğunu, ucu bucağı ve sınırının bulunmadığını hepimiz biliyoruz. Ancak sınırlandıramadığımız bu kavramı açıklamaya kalkışacak olursak nasıl bir tanımlama ve konumlandırma yapmamız gerekir? Sonu olmayan ve sonu olmadığı için de bitmeyen bu sebeple de mekan ya da zaman ile de sınırlandıramayacağımız bu kavram, zamanın dışında bir zamansızlık varoluşu olarak da özetlenebilir. Peki öyleyse onu nerede aramalıyız? Bir başka deyişle, sonsuzluk tam olarak nerede?

1.5 Bardak

Sonsuzluk denen kavramı irdelemeye çalıştığımızda çoğunlukla evrenin, tanrının ve sayıların sonsuzluğundan bahsediyoruz. Bu gibi veriler üzerinden giderek fizik, metafizik ve matematik bağlamında çalışmalar yapıyor ve tüm bunlar üzerinden sorguluyoruz. Ancak örneğin evrenin sonsuzluğu üzerinden değerlendirme yapacak olduğumuzda karşımıza çıkan ucu bucu olmayan yapıyı yalnızca fikirlerimizden yola çıkarak konumlandırıyoruz. Elbette deneyler, bilimsel çalışmalar ve somut verileri kaynak alan söylemler de mevcut. Fakat ne kadar kafa yorarsak yoralım "sonsuzluk" kavramının tam olarak neye karşılık geldiği konusunda net bir çıkarım yapamıyoruz. Öte yandan günlük yaşamımızda dahil olmak üzere hayatımızın pek çok alanında bu kavrama başvuruyor ve açıklamalarımızı sonsuzluk ile özdeşleştiriyoruz. Peki dilimize pelesenk olmuş ve sınırsızlık ile bağdaştırarak kullandığımız sonsuzluk aslında ne ve bilimsel anlamda onu nerede konumlandırabiliriz? 

Sonsuzluk dendiği zaman bitmeyen ve ucu bucağı olmayan bir kavramdan bahsettiğimiz için çoğu kişi bu kavramı sınırsızlık ile eş kabul eder. Ancak sınırsız olan herhangi bir şey sonsuz anlamına gelmez. Örneğin üzerinde yaşam sürdüğümüz gezegenden yola çıkarak basit bir değerlendirme yapalım. Bulunduğuz noktadan başlayarak yola çıktığınız zaman sınırsız şekilde adım atabilirsiniz. Kendinizi kısıtlamak, durdurmak ya da bir noktada adımlarınızı bitirmek zorunda değilsiniz. Bu sebeple de bulunacağınız bu eylemin sınırsız olduğunu yani aslında dünya yüzeyinin sınırsız olduğunu söyleyebiliriz. Fakat ne kadar yürürseniz yürüyün belirli bir zamanın ardından başladığınız noktaya geldiğinizi fark edeceksiniz. Bu son derece doğal çünkü dünya sonsuzluk kavramına eşdeğer değil. Ancak yüzeyini merkeze alacak olursak sınırsız olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla sonsuzluk ve sınırsızlık kavramını aynı örnek üzerinden basit bir biçimde karşılaştırdığımız zaman dahi ikisinin birbirinden çok farklı şeyler olduğu gözümüze çarpıyor. 

Sonsuzluk kavramı yalnızca günümüzde değil aslında binlerce yıldır tartışılıyor. Dolayısıyla da bu konu hakkında pek çok fikrin ortaya atıldığını söylemek yanlış olmaz. Net bir değerlendirme yapabilmek için sonsuzluğun neyden var olduğuna ya da nerede olduğuna ilişkin bir açıklama yapmak sonsuzluk kavramının doğasına aykırı olacaktır. Çünkü bunu yapmaya kalkıştığımız takdirde merkeze aldığımız tanımlama nedeniyle onu sınırlamış olacağız. Ancak sonsuzluğu sınırlamak mümkün değil. Onun nerede olduğuna ilişkin sorularda ise farklı alanlara yönelmek yapılacak mantıklı bir pratik olarak açıklanabilir. Örneğin sonsuzluğu evrenin başlangıcında, felsefede, dinde, matematikte ve fizikte arayabiliriz. Her biri kendi içinde bambaşka sonsuzluklar barındırır. Dolayısıyla bu büyük kavram elbette yalnızca tek bir olguya karşılık gösterilemez. Bu sebeple de onun nerede olduğuna ilişkin gerçek bir cevap bulmak da mümkün gözükmüyor.

Ayrıca sonsuzluk kavramını algılamanın ve anlamlandırmanın da oldukça zor bir pratik olduğuna değinmek gerekir. Öte yandan bir şeyin sonsuz olabilmesi için bir başlangıcının olup olmaması gerektiği de farklı bir tartışma konusudur. Dolayısıyla sonsuzluk kavramı aslında her yönü ile bilimsel bir çerçeveye oturtulmuş bir pratik değil. Ancak bir şekilde onun varlığını biliyoruz. Fakat onu tanımlamak ya da betimlemek de bir sınırlandırma pratiği olacağı üzere onu tam olarak ne şekilde konumlandıracağımıza ilişkin somut veriler eşliğinde mantığa yatkın açıklamalar yapamıyoruz. Öte yandan onun nerede olacağına değil nerelerde olabileceğine ilişkin akıl yürütebiliyoruz.

©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
Yukarı Kaydır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?