Unsplash
SİYASET

Siyasetin Dili Var mıdır?

25 Kas 2022

İletişim insanların bilgi edinme ve çevrelerinden haberdar olmalarının en önemli aracıdır. Siyasette iletişim ise seçilmiş kişilerin, toplumla iletişime geçme yöntemleridir. İşte bu noktada kullanılan dil, o dili kullanan siyasinin görüşünüzü, söylemek istediklerini ve karşı tarafa dikte etmek isteneni detaylıca yansıtır. O nedenle siyasetin bir dili vardır ve o dil oldukça önemlidir. Durum böyle olunca sizler için siyaset dilini incelemek istedim. Hazırsanız başlıyorum.

Unsplash

Siyaset Nedir?


Siyasetin dili konusuna açıklık getirmeden önce siyasetin tanımını sizlerle paylaşmak isterim. Siyaset; devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış anlamına gelir. Siyasetin bir diğer adı da politikadır. Peki siyaseti kim yapar? Elbette siyasetçi ya da politikacılar siyaset yapar. O halde bu içeriğin konusu bir noktada siyasetin dilinden, siyasilerin diline evrileceğinin bilgisini de şimdiden vererek içeriğe başlamak isterim.

Siyasetin Dili Nedir?


Siyaset dili kamuoyunu etkileme ve toplumu şekillendirme konusunda en etkileyici güçlerden biridir. Siyasette, hitabet kavramından türetilmiş, etkileyici ve ikna edici anlamına gelen retorik ifadelere fazlasıyla rastlarız. Politikacıların konuşmalarına dikkat ettiğimizde, kullanılan sözcüklerin özellikle basit kelimelerden seçildiğini ve o basit sözcüklerin satır aralarında birçok anlam barındırdığını görebiliriz. Ayrıca incelikle seçilen sözcüklerin, dikkat çekmeden, masum bir şekilde sunularak dinleyiciye daha fazla etki ettiğini de söyleyebiliriz. Daha açık bir şekilde ifade etmem gerekirse, politik dilde kullanılan her bir kelime açık bir şekilde o kişinin ya da politikacının politik bakış açısını ifade eder. Fakat çoğu zaman da net değildir. Siyaset dili basittir ama bir kesinlik ifade etmez. O nedenle siyasetin dili seçmenleri etkilemek için incelikle seçilmiş söylemler olduğunu ve dinleyicilerin, seçmenlerin ya da kamuoyunun söyleneni kendi yorumuna bıraktığını söyleyebiliriz. Peki, bu durumda siyasetçinin dili nasıl olmalıdır?

Pinterest

Siyasetçi Dili Nasıl Olmalıdır?


İşte geldik siyasetin dilinden, siyasetçinin dilinin nasıl olması gerektiğine! Her ne kadar modern toplumlarda politikacıların dilinin uzlaşmacı ve nezaketin ön plana çıktığı söylemler olması gerekirken, ne yazık ki dünyada bu şekilde dil kullanan siyasetçiler oldukça azaldı. Bu konuda çok da uzaklaşmaya gerek olmadığı için kendi ülkemizden örnekler vermek isterim.

Günümüzdeki siyasetçilerinin kullandıkları dilde; oldukça kutuplaştırıcı, kaba, ayrıştırıcı, hakaret içeren kelimeler ve söylemlere rastlıyoruz. Devleti yöneten ve bizi temsil eden siyasetçilerin her kesimi temsil ettiği düşünülürse kullanılan bu dil oldukça itici ve de duygusal karmaşaya sebebiyet vermektedir. Örneğin siyasetçiler eril bir dil kullandığında, bir kadın olarak birçok kadın gibi ben de beni temsil ettiklerini ve bana hitap ettiklerini düşünmüyorum. Özellikle kadınları aşağılayıcı söz ve lakapların kullanılması tüm dünyada nefret söylemi iken ülkemizdeki siyasetçiler için sıradan, sanki kıraathanede konuşulan bir olaymış gibi sunulmasına ve bu söylemleri yapanların bizleri temsil etmesini doğru bulmuyorum. Elbette herkesin aynı görüşü savunmasını bekleyemeyiz fakat politikacıların kullandıkları dilin o toplumda yaşayan tüm kesimlere hitap etmesi gerektiğini açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz.

Unsplash

Pexels
Üslup her şeydir. Eğer ayrıştırıcı ve aşağılayıcı bir dil ya da kaba bir tabirle sokak ağzı denilen kelimeler kullanılacaksa, o politikacıların bu konuşmalarını kendi arkadaş ortamlarında rahatlıkla yapmalarını tavsiye edebiliriz. Bulundukları konum gereği kullandıkları dilin saygı çerçevesinde olması gerekir. Aksi halde biz de bekledikleri saygıyı, kamuoyundan alamayacakları idrak etmelerini bekleriz. Çünkü kelimeler ve dil, o kelimeleri kullanan konuşmacının niyetini açıkça ifade eden bir güce sahiptir.

Pexels
Özellikle belirtmek isterim ki, kelimelerin bir ifadeyi kaba, kışkırtıcı ve kırıcı olmadan da net ve kesin bir şekilde anlatacak gücü vardır. Belki bu gücü kullanabilmek için çok okumak, hitabet sanatını iyi bilmek, kendini doğru ifade edebilme gücüne sahip olmak gerekmektedir. İşte bu noktada da siyasetçinin kendini geliştirmesi en önemli kıstas olarak karşımıza çıkar. Eğer bir politikacı kendi amaçlarına hizmet etmek yerine devlete hizmet etme bilincindeyse, zaten barış ortamı sağlamak, sosyal ve kültürel ilişkileri yönetebilmek için hem dış hem de iç politikada doğru iletişim yöntemini bulma bilincine sahiptir. Bu bilinçte siyasetin dilinin güzel konuşma sanatına evrilmesine sebep olur.
Toparlamak gerekirse; siyasetin dili tüm dünyada kışkırtıcı bir hal almışken, maruz kaldığımız karmaşık duruma biraz farkındalık katabilmek için bu içeriği sizlerle paylaşmak istedim. Nasıl yönetilmek istediğinizi, size nasıl hitap edilmesini istediğinizi ve eleştirel bakış açınızı canlı tutmanız için siyaset dilinin gücünü hafife almayın...

©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?