Altın
%
Dolar
%
Euro
%
Bitcoin
%
Eth
%
Önümüzdeki 5 gün boyunca
İLİŞKİLER / CİNSELLİK

Partnerle Kurulan Yakınlığın Hayatımızda ve Benliğimizde Yarattığı Değişim

25 Kas 2022

İnsan yaşamda ilişkileriyle var olan ve bu ilişkilerle değişen, gelişen bir canlı. İlişkiler insanı birçok farklı açıdan etkiler ve dönüştürür. Bu ilişkinin içinde romantizm olduğunda ve kişi karşısında partnerini bulduğunda dönüşüm de farklılaşır. Bazen insan karşısındakine ileri bir düzeyde bağlanıp kendisinden ayıramamaya, kendisini onun bir parçası ya da onu kendisinin bir parçası olarak görmeye başlar. İlişkilerdeki bu dönüşümleri en çok etkileyen durum ise algılanan partner değişimleridir. Sıkı sıkıya bağlanılan partnerin ne yönde değiştiğini algıladığınız önemli bir belirleyicidir ve yaşamdan alınan doyuma da direkt olarak etki eder.

Yapılan birçok araştırma sağlıklı romantik ilişkilere sahip kişilerin daha mutlu olduklarını ve yaşam doyumlarının daha yüksek olduğunu gösterir. Romantik ilişkilere dair adanmışlığın bireyin iyi oluş halini de arttırdığı görülmüştür. Benlikteki değişim de iyi oluş halini etkileyen bir diğer unsurdur. Kişinin benliği genişledikçe iyi oluşu artarken, benliğinde yaşanan daralmalar depresyon, stres, kaygı bozukluğu gibi daralmalara neden olabilmektedir. Bu da aslında bize romantik ilişkinin benlikte bir genişleme yarattığı ölçüde yaşam doyumunu arttırabileceğine yönelik bir ipucu verir. Tüm bu ilişkiler kurulduktan sonra partnerde algılanan değişim oranının etkilerine bakmak da daha anlamlı olacaktır. Partnerdeki değişimin kişinin benliğinde ve ilişkinin gidişatında ne gibi farklılıklar yaratabileceği sorusu önem taşır. Birey yakınlık duygusuna ve ilişkideki partnerine belli yatırımlar yapar. Partnerler birbirlerinin bakış açılarını da hayatlarına dahil ederek yaşamı anlamaya çalışırlar. 

Kişi partnerine yakın hissettiği ölçüde güven ve huzur duyguları artar. Partnerle arasındaki bilişsel, duygusal ve ruhsal mesafeler azalır. Yapılan araştırmalar bu yakınlık hissini arayan tarafın erkeklerden çok kadınlar olduğunu göstermiştir. Bu araştırmalardaki kadınların çoğunluğu benliklerini algılarken romantik ilişkilerini de benliklerinin bir parçası olarak görmektedirler. Elbette bu durum toplumsal, psikolojik ve bilişsel birçok farklı nedenle ilişkili olabilir. Kadın katılımcılara romantik ilişkiyle ilgili sorular yöneltildiğinde sağlıklı bir romantik ilişkiyi iyi oluşu sağlayan bir olarak gördükleri anlaşılmıştır. Öte yandan bu kişiler sağlıksız romantik ilişkileri de mutsuzluğun bir kaynağı olarak görmektedirler. Araştırmaların sonucunda ulaşılan bir diğer bulgu da kadınların benlik değişimini ve partner değişimini daha yüksek oranda algıladıklarıdır. Algılanan bu değişimler ilişkinin yapısını da etkilemektedir. Partnerlerden birinin ilişki hakkındaki algıları diğerinin de düşünce biçimini önemli ölçüde belirler. 

Partnerlerden biri diğerinin ilişkilerine ve kendisine yakın hissettiğini algıladığında ilişkisel doyum artar. Bu algı kişinin kendisinde de ilişkiye ve benliğine dair bir doyum yaratır. Aslında bir benliğin olumlu değişimi ve genişlemesi diğer benlikte de benzer etkileri uyandırır. Bir tarafın diğerine dair yakınlık hisleri arttığında hem kendisinin hem de partnerinin yaşamda bir amaç ve anlam bulma duyguları da artar. Bu yakınlığın ortaya çıkması için partnerlerin benliklerindeki genişlemeyi birlikte yaşamaları gerekir. Genişlemenin yaşanması için partnerlerin yeni ve zenginleştirici yaşam deneyimlerini birlikte tecrübe etmeleri önemlidir. Partnerler ancak hayatı birlikte keşfettiklerinde birbirlerinin yaşama bakışını, bilgi birikimlerini, sosyal yaşantılarını ve kişiliklerini algılayabilirler. Birbirlerine neler katabileceklerini de bu yolla keşfederler. Bir diğerinin kaynaklarından sana iyi gelenleri benliğine katmak benliğin değişmesine ve gelişmesine yardım eder. Bu durum ilişkilerle birlikte gelen iyileşmeyi de büyük oranda açıklar.

Bir diğeriyle yakınlık kurarak yaşadığımız benlik değişimi bilişsel ve duyuşsal etkiler de yaratır. Duygu ve düşüncelerimizi kontrol altında tutabilmeyi ve düzenleyebilmeyi daha kolay hale getirir. Aslında partnerimizle kurduğumuz yakınlık bilişsel, ruhsal ve duygusal tüm alanlarımıza etki eder. Birlikte yaşadığımız değişim ve dönüşüm ilişkiye yatırımımızı ve ilişkiye bakış açımızı da etkiler. İlişkiyle ve partnerimizle birlikte değişir, gelişir, dönüşürüz. Birine olan mesafemiz kısaldıkça ve onun alanına daha yakın oldukça değişim kaçınılmaz hale gelir. Bir ilişkiye başlamak yalnızca hayatımıza yeni bir insan katılması anlamına gelmez. Aynı zamanda benliğimizde de önemli farklar yaratır. Benliğimiz daraltabilir ya da genişletebilir. Benliğimizi genişlettiği ölçüde de iyi oluş halimizi ve mutluluğumuzu olumlu etkiler. Kısaca sağlıklı bir ilişkili sağlıklı bir yakınlığı ve tüm bunlara bağlı olarak yaşamdan aldığımız doyumu arttırır.


Kaynak: Dinçer, D. (2021). Romantik ilişkisi olan kadınlarda algılanan partner değişimi, yakınlık ve yaşam doyumu.

©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
Yukarı Kaydır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?