unsplash
KADIN KAFASI

Modern Anne

14 Kas 2022

Bir anne olmanın sorumlulukları nelerdir? Çocukla ilgilenmek ve onun tüm istek ve gereksinimlerini gidermek mi? Pek sanmıyoruz. Ayrıca hiçbir sıfatı ve görevi belli başlı kalıplara sığdıramadığımız gibi anne olmak gibi kutsal bir vazifeyi de ana hatları ile biçimlendirmek pek mümkün gözükmüyor. Peki ya annelik kavramını geçmiş ve günümüz üzerinden irdeleyecek olursak ne gibi dönüşümlerin yaşandığını görürüz? Bu noktada göze ilk çarpacak olan şey elbette "modern anne" tanımı olacaktır. Öyleyse modern anne kime denir? Gelin kavramı biraz irdeleyelim.

Yetişkin bir bireyin dahi kendini istediği şekilde idame ettirebilmesi, yaşamını biçimlendirmesi ve tercihlerini olabildiğince mantıklı şekilde yapabilmesi oldukça zorken bir çocuk dünyaya getirerek onun hayatını biçimlendirmek son derece büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Ancak ne yazık ki konu ebeveyn olmak olduğunda herkes her yönü ile düşünüp, tercih ve eylemlerini biçimlendirerek bir çocuk dünyaya getirmenin kararını veremiyor. Halbuki bir çocuk istemek yalnızca "ben öyle istiyorum" diyerek alınabilecek bir karar olmamalı. İstiyorsun ancak ona gerektiği gibi iyi bir ebeveyn olabilecek misin? İstiyorsun peki ya istediğinin sorumluluğunu her anlamda üstlenebilecek misin? En önemlisi de bir çocuğa yeterli olabilecek misin? Tüm bunların yanıtı evet ise neye göre evet, şüphesiz ki orası da sorgulanması gereken bir başka nokta. Ancak konumuza dönelim ve ebeveyn değil de anne hatta modern anne kavramı üzerinden gidelim.

Annelik güçlü bir içgüdü ve sonsuz bir şefkat ile bağdaştırılır. Bu çıkarımı yapabilmek için ise çok eskiye gitmeye ya da günümüzü gözlemlemeye de gerek yok. Çünkü dönem fark etmeksizin bu durum her çağda böyle işler. Fakat gelişen ve elbette değişen dünya, pek çok alanda dönüşüme sebep olduğu gibi anneliğin pratiklerini de biçimlendirdi diyebiliriz. Günümüz annesini tanımlamak için ise şu sıralar "modern anne" kavramı kullanılıyor. Peki büyüyüp evlat sahibi olan yeni kuşakların hepsini modern anne olarak ifade edebilir miyiz? Elbette hayır. Modern anne aslında geçmişle ya da günümüzle bağdaştırabileceğimiz kısacası zaman üzerinden değerlendirme yapabileceğimiz bir pratik değil. 

Bu kavramla asıl anlatılmak istenen şey bir annenin çocuğuna bakabilmesinin yanı sıra onu anlayabilmesi, dinleyebilmesi, onun hak ve özgürlüklerinin bilincinde olabilmesi ve gerektiği zamanda ise onu sorumlulukları ile baş başa bırakabilmesidir. Fakat tüm bunları yaparken annenin de yalnızca "anne" olmadığı yani hayatın her alanında var olabileceğinin altının çizilmesi gerekiyor. Bir kadın yaptığı meslek dalı her ne ise orada iş kadını, evde ev hanımı, üzerine çalıştığı ya da belki eğitim aldığı dal her ne ise orada öğrenci, belki tutkusunun peşinden giden bir gezgin ya da hayallerine kucak açan bir sanatçı olabilir. Eğer isterse tüm bunlardan çok daha fazlasını olması da mümkün. Tüm bunlarının yanı sıra da elbette bir anne. Dolayısıyla da her ne yapıyorsa belki de onu anneliğin vermiş olduğu başka özel duygular ile de güçlendirecek. İşte bu kişi modern annedir diyebilir miyiz? 

Bir noktada evet. Ancak modern annenin tanımı birçok alanda var olmak, kariyer yapmak ve birkaç işi aynı anda yürütüyor olmak ile sınırlı değil. Çok yönlü olabilmek modern anne olabilmenin önemli bir uzantısı ancak aldığınız eğitim, yaptığınız iş, etkin olduğunuz alanlar ve aktif olarak yer aldığınız şeyler sizi en başta bir insan olarak dönüştürecektir. Bu dönüşümü kendinize ne derece katabilirseniz de gelişiminiz elbette o kadar pozitif sonuçlanacaktır. Elbette bir kadının anneliğini sorgulamak kimseye düşmez. Herkesin değer yargıları, dünyaya bakış açısı, istek ve hayalleri dolayısıyla da gereksinimleri başkadır. Ancak kendinizi çok yönlü bir bireye dönüştürürseniz bir başka deyişle kendi kişisel gelişiminizi pozitife evirirseniz ideal bir anne olma konusunda da oldukça yol kat edeceğiniz bir bağlamda kesinleşecektir.

©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
Yukarı Kaydır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?