Altın
%
Dolar
%
Euro
%
Bitcoin
%
Eth
%
Önümüzdeki 5 gün boyunca
Kölelikten Sultanlığa: Muhteşem Yükselişler
Topkapı Sarayı Müzesi arşivinde bulunan Rossa Solymannı Vxor başlıklı Hürrem Sultan portresi
ZOOM

Kölelikten Sultanlığa: Muhteşem Yükselişler

İçine doğdukları kaderden kendisini sıyırıp, bambaşka bir dünyanın içinde bulabilir insan kendisini. Köle olarak yaşam sürerken, sultanlığa yükselen 3 kişiden bahsedeceğiz sizlere: Sultan Baybars, Hürrem ve Yusuf Peygamber...

Editör :Sümeyye Cİn
Yayın Tarihi :21 Eyl 2022
Süre :2 Bardak

Philipp Veit'ın resmettiği Yusuf'un efendisi Potifar'ın eşinden kaçışı

Yusuf Peygamber


Yusuf, Yakup peygamberin 12 evladından biriydi. Babasının ona duyduğu sevgi, diğer evlatlara duyduğu sevgiden farklıydı. Ve tanrı onu bu sevgiyle sınamak istemiş olacaktı ki, diğer kardeşlerin kalbine haset kondurmuştu. Haset duygusunu yenemeyen kardeşler, onu gezdirme bahanesiyle götürdükleri yerde bir kuyuya atarak ölüme terk etmiş ve sonra da babaları Yakup'a 'o öldü, buna engel olamadık' demişlerdi. Kanıt olarak kanabuladıkları gömleği vermişlerdi babalarına. Yusuf'un hikayesi kuyuda bitmedi. Yakınlardan geçen bir kervan onu buldu ve köle olarak sattı. Sonrasında yolu efendisi Potifar ve onun eşi Züleyha ile kesişti. Burada kendini sevdirmiş ve mertebesini yükseltmişti. zaman geçtikçe karşı konulmaz olduğu söylenen bir güzelliğe sahip oldu Yusuf ve Züleyha'nın nefsi buna karşı duramadı. Onu istedi. Onu elde edemeyince kendisine saldırdığını söyleyerek iftira dahi attı. Bu iftira Yusuf'un zindan yıllarının başlangıcıydı. Ancak Yusuf zindanda dahi kendini sevdirmiş ve öncü olmuştu. Yusuf'un rüya yorumlama yeteneği zindanda yayıldı ve geçici olarak zindana atılan Firavun'un hizmetkarlarından birisinin aracılığıyla bu meziyet Firavun'a kadar taşındı. Zİndanda geçirdiği 7 yılın ardından, Firavun'un rüyasını yorumlamak için çıkarıldı Yusuf. Firavun'un gördüğü rüya 7 yıl bolluğa ve 7 yıl kıtlığa işaret ediyordu. Yusuf, bilge birini bulup Mısır'ın başına geçirmesini tavsiye etti ona. Firavun ondan ve bilgeliğinden etkilendi ve parmağındaki mühür yüzüğünü çıkarıp Yusuf'un parmağına takarak, onu Mısır'a hükümdar olarak atadı. Firavun'dan sonraki ikinci liderdi artık. Kutsal kitaplardan Tevrat'a göre 110 yıl yaşadıktan sonra öldü ve mumyalanarak bir tabuta kondu.

artdogistanbul.com

Hürrem Sultan


Hürrem Topkapı Sarayı'na getirilmiş ve 1502 doğumlu Rutenyalı bir köleydi. Gerçek adı Alexandra La Rossa olan Hürrem, zamanı padişahı olan Sultan Süleyman ile yaşadığı aşk ile ve zekası, cesareti ve hırslarıyla hatırlandı hep. Devlet işlerinde oynadığı aktif rolden dolayı 'Kadınlar Saltanatı' olarak bilinen devrin onunla başladığı rivayet edilir. Saraya gelmeden önceki hayat hikayesine ilişkin çok net bilgiler bulunmamakla birlikte Tatar akıncılar tarafından 1520 tarihinde, Ortodoks bir ailenin henüz 15'li yaşlarındaki kızı iken, günümüzün Ukrayna'sı olan Rutenya'dan kaçırıldığı ve Kırım Hanı'nın himayesine girdikten sonra Topkapı Sarayı'na sunulduğu söylenir. Hürrem, Süleyman'dan doğurduğu ilk çocuk olan Şehzade Mehmed'in ardından sarayda yükselmeye başladı. Süleyman'ın bir diğer çocuğunun annesi olan Mahidevran ile girdiği entrika dolu mücadelelerin sonucunda, onu gözden düşürerek yerini almayı başardı. Hürrem, Şehzade Cihangir'i doğurduktan sonra, Sultan Süleyman ile nikahlandı ve bu nikah büyük sükse yarattı çünkü Sultan'ın bir köleyi resmi eş olarak alması beklenmiyordu. Nikahla birlikte Hürrem'in mertebesi sultanlığa, şahlığa kadar yükseldi. Süleyman tarafından, şahsına sayısız şiir ve gazel yazıldı. Osmanlı'ya 6 evlat, çokca başarı ve kocaman bir aşk bırakan Hürrem, 15 Nisan 1558’de İstanbul’da, eceliyle öldü. Saltanatı kendisinden sonra birçok sanat eserine de konu oldu. Yusuf Niyazi'nin Mazlum Şehzadeler, Orhan Asena'nın Hürrem Sultan ve Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe adlı piyesleri, ya da Avusturyalı besteci Joseph Haydn'ın 63. Senfonisi bu eserlerden bazılarıdır.

Sultan Baybars


1223 senesinde Karadeniz'in kuzeyinde dünyaya gelmiş ve Kıpçak kabilelerinden Borçoğlu veya Borlu kabilesine mensup bir Kıpçak Türkü idi Baybars. 14-15 yaşlarında bir çocuk iken, Moğollar tarafından Kıpçak steplerinde yakalıp esir edildi. Sivas-Halep üzerinden Şam’a götürüldü ve burada köle pazarında satıldı. Oradan Kahire'ye götürülüp Eyyubiler'in hassa ordusuna dahil edildi. Zeki ve yetenekliydi Baybars. Ve bu meziyetleri fark edilince askeri eğitim alması sağlandı. Devlet mevkilerinde kısa sürede yükselerek emirlik mertebesine kadar ulaştı. Hakiki kurucusu olduğu Memlük Devleti, kendisinin köle olarak satılmasını sağlayan Moğolları yenebilen tek devlet olarak geçti İslam tarihine.Dimyat'ı ele geçirerek Mansûre'ye kadar gelen Fransa Kralı IX. Louis'nin yenilgiye uğrayıp esir düşmesinde payı büyüktü. Memlük gruplarına karşı olumsuz adımlar atan Turan Şah'a suikast düzenleyenlerden biriydi. Askeri başarıları sayısızdı. Ancak ters düştüğü, zamanın lideri olan Kutuz'a kin beslemişti ve harekete geçerek Kutuz'u ortadan kaldırttı. Bu suikastın ardından, Bahriyye Memlükleri Baybars'ı 1260'te sultan ilan ettiler. Saltanatı 17 sene kadar sürdü, 1277 yılında öldü ve yerini oğlu Berke'ye bıraktı.

Yukarı Kaydır