Önümüzdeki 5 gün boyunca
ZOOM

Koca Bir Ulusun Öğretmeni: Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk

24 Kas 2022

Mustafa Kemal Atatürk, her zaman eğitime önem veren bir kişiydi. Hatta bir sözünde der ki; “Benim asıl kişiliğim öğretmenliğimdir; ben milletimin öğretmeniyim. Eğer Cumhur reisi olmasam, Maarif Vekilliğini almak isterdim...” Biz de bu yazımızda, Atatürk’ün “Başöğretmen” unvanını alış süreci ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün önemini sizler için derliyoruz.

Eğitim insanların varoluşu ile başlamış ve yine insanlar sayesinde gerçekleşmiş bir olgudur. Yani eğitim insanlığın oluşumundan beri vardır. Mustafa Kemal Atatürk’ün İlke ve İnkılâplarının temelinde ise her zaman eğitim olmuştur. İlk eğitim bilimcimiz olan Farabi, “Bir devlet başkanının, milletinin eğitimcisi olması, öğrenme ve öğretmeyi sevmesi, öğretmenin yöntemlerini bilmesi gerekir.” şeklinde düşüncelerini belirtmiştir. Mustafa Kemal Atatürk bu düşünceyi baz alarak hareket etmiş ve eğitimci bir tutum sergilemiştir.

Atatürk; eğitim seferberliğini başlattığında Türk toplumunun neredeyse % 10’undan azı okuma ve yazma bilmekteydi. Bu yüzden; Cumhuriyet eğitiminin başlıca hedefi; çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ve onu geçmek olmuştur. Atatürk, “millî eğitimimiz çağdaş normlara göre yeniden yapılanmıştır.” diyerek; Millet Mekteplerinin Başöğretmenliğini üstlenmiş ve eğitim seferberliğinin başında yer almıştır.
Cumhuriyet yönetiminin dayanak noktası “bilim” ve “her alanda uzmanlık” temeline dayandırılmıştır. Bu yüzden eğitim, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma sürecinin kilit unsuru sayılmıştır. Eğitim politikalarını da bu modernleşme anlayışına göre belirleyen Atatürk, hem “millî", hem “modern” hem de “laik” bir eğitim vurgusu yapmış ve bunun üzerinde durmuştur.

Atatürk için eğitimin amacı şu şekilde sıralanabilir;

Gelecek nesiller Türkiye’nin bağımsızlığını koruyacak, Cumhuriyeti koruyup yükseltecek biçimde yetiştirilmelidir. 
Eğitim millî olmalıdır; toplumsal yaşamımıza uymalıdır. 
Eğitim bilime dayanmalı ve laik olmalıdır; çağın gereklerine uymalıdır. 
Eğitim işe yarar, üretici ve hayatta başarılı olacak insanlar yetiştirmelidir. 
Eğitim çocuğa hürriyet vererek; yeni nesillerde fazilet, fedakârlık, düzen, disiplin, kendine ve milletimizin geleceğine güven duygularını geliştirmelidir. 

(Kaynak; dergipark.org.tr)

Cumhuriyet’in ilanından birkaç yıl sonra sonra 2 Mart 1926 tarihli Maarif Teşkilâtı Kanunu ile eğitimin karma olma yasası çıkmış, 1928 yılı ile beraber yürürlüğe girmiştir. Aynı yıl harf devriminin yapılması ile ‘halk okuma odaları’ kurulmuştur. Aynı süreç zarfında İstanbul Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Ankara’da Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi kurulmuş, güzel sanatlar alanında gelişmeler yaşanmıştır.

“... İlk işimiz milleti çalışkan yapmaktır... Aydınları halk seviyesine indirmekten ziyade, bütün halkı eğitimde aydın olarak yetiştirmek gerekir...” sözleriyle yola çıkan Atatürk; 1928 yılında yani harf devriminden bir süre sonra “Millet Mektepleri”ni kurmuş ve yaşı 16 ile 45 arasında bulunan kadın ve erkeklere, ‘gezici ve sabit’ olarak oluşturulan gruplarla ders verilmesini sağlamıştır. 

Mustafa Kemal Atatürk’e, Türkiye Cumhuriyeti tarafından, 24 Kasım 1928 yılında; “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” unvanı verilmiştir. Başöğretmen unvanı ile yola çıkan Atatürk Türkiye’nin çeşitli illerinde dersler vermiştir. 

Başöğretmen Atatürk’ün eğitim hedefi “millî kültür etrafında yeni ve modern bir Türk milleti yaratmak” olmuştur. Bu yüzden; eğitime, eğitimciye, eğitimde eşitliğe ve laik bir eğitime temel oluşturacak şekilde pozisyon almış ve o doğrultuda hareket etmiştir.

Pinterest
1981 yılında yani Atatürk’ün doğumunun 100. yılı olması sebebi ile tekrar eğitim seferberliği başlatılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1928’de Başöğretmen unvanını kabul ettiği tarih olan 24 Kasım’ı “Öğretmenler Günü” olarak ilan etmiştir. O zamandan beri her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Atatürk, öğretmenlere şu şekilde seslenmiştir: “Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır.”

Biz de BOBOscope ailesi olarak bu doğrultuda ilerleyen tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. 


©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
Yukarı Kaydır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?