Altın
%
Dolar
%
Euro
%
Bitcoin
%
Eth
%
Önümüzdeki 5 gün boyunca
Kadınlar Neden Seksi Erkeklere Göre Daha Az Severler?
pexels
İLİŞKİLER / CİNSELLİK

Kadınlar Neden Seksi Erkeklere Göre Daha Az Severler?

Kadınların sekse olan ilgilerinin erkeklere nazaran daha düşük olduğu tutarlı bir psikolojik bulgu. Erkeklere kıyasla kadınlar cinsel arzularını daha az ifade ederler, daha az seks partneri isterler ve gündelik birlikteliklere daha az açıktırlar. Cinsellikteki bu cinsiyet farklılığının nedeni de psikolojideki önemli tartışma konularından birini oluşturuyor. Bazı uzmanlar, cinsel istekteki bu tutarsızlığın nedeni olarak kadınların ve erkeklerin arasındaki doğuştan gelen farklılıklar olduğunu iddia ederken bazıları da bunun sosyal ve kültürel faktörlerden kaynaklandığını ileri sürüyorlar. Peki, bu düşüncelerin dayanak noktası nedir? Gelin, durumu biraz daha yakından inceleyelim.

Yayın Tarihi :22 Eyl 2022
Süre :2 Bardak
Kadınların sekse bakış açılarının erkeklerden daha farklı olduğu bilimsel olarak da bilinen bir gerçek. Yaşadıkları birlikteliklerde yalnızca fiziksel değil, duygusal bir bağ aramaya daha meyilli olduklarından cinsel ilişkilere olan yaklaşımları da hâliyle erkeklerinkine nazaran farklılık gösteriyor. Evrimsel yaklaşıma göre, erkekler çok sayıda dişiyle çiftleşerek ve mümkün olduğunca çok yavruya sahip olarak üreme ve soylarını devam ettirme potansiyellerini artırıyorlar. Bu da yine evrimsel teori nazarında erkeklerin cinsel dürtülerinin yüksek olmasının ve gündelik sekse daha açık olmalarının sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Dişiler ise (burada evrim teorisi üzerinden tüm canlılar nezdinde konuştuğumuz için “dişi” kelimesini kullanıyoruz) sahip olabilecekleri yavru sayısının erkeklere göre sınırlı oluşu, hamilelik ve doğum gibi zorlu durumlar söz konusu olduğundan çiftleşecekleri erkeği seçerken daha seçici davranıyorlar. Bu da çiftleşmeye (kadın erkek ilişkisinde ise sekse) daha geç karar verme ve daha geç başlamaya sebebiyet veriyor. Evrimsel açıdan kadınların sekse bir parça daha geride durması işte böyle açıklanıyor.

pinterest
Öte yandan işin sosyokültürel boyutlarını da hesaba katmak gerekiyor. İnsan evrildi, gelişti ve modern yaşama adapte oldu. Şimdi önlerine konan birtakım kurallar ve kısıtlamalar var. Kadınlara günümüz toplumlarında öğretilen şey cinselliğe ilgilerini fazla dışa vurmamaları; eğer çok ilgili görünürlerse aynı toplum onları “kötü kadın” olarak yaftalayabiliyor. Cinsel açıdan aktif olan erkek ailenin gurur kaynağı olurken, aynı durumdaki kadın aşağılanıp hor görülüyor. Az gelişmiş toplumlarda kadına olan bakış açısı onların birer “damızlık” olduğu yönünde. Bu çarpık zihniyet nedeniyle kadınların da erkekler gibi cinselliğe ihtiyaç duyabileceği hesaba katılmıyor, kadının duygu ve düşünceleri bastırılıyor, arzuları köreltiliyor.

pexels
Bu etkilerin dışında bir hakikat daha var ki o da kadın anatomisine yeterince hâkim olmayışın getirdiği tecrübesizlik kaynaklı eksik haz duygusu. Kadınlar seks yaptıkları zaman eğer karşılarında deneyimli ve ne yaptığını bilen bir partner olmazsa, o ilişkiden erkeklere nazaran daha az zevk alıyorlar. Bu da aslında kendilerinde bir sorun olmamasına rağmen sanki suç onlardaymış gibi hissedip kötü seks yaptıklarını düşünmelerine yol açıyor. Bu da aslında yine kadınların yetiştirildiği toplumda her sorunun kaynağının onlar olarak görülmesinin bir karşılığı.

Kadınlar psikolojik açıdan kendilerini güvende hissetmedikleri birlikteliklerin içinde bulunmaya da çekingen yaklaşıyorlar, bu da psikolojik anlamda işin bir başka boyutu. Kadınların kendilerini seksi hissetmelerinden önce kendilerini güvende hissetmeleri de gerekiyor, eğer potansiyel bir tehlike söz konusuysa cinsel isteksizliğin baş göstermesi işten bile değil. Kadınların maruz kaldığı cinsel istismar ve gördükleri şiddet ne yazık ki cinselliğe olan bakış açılarını da olumsuz yönde etkiliyor. Günümüz şartlarında bu durumu tersine çevirebilmemiz ise ne derece mümkün, orası tartışılır. Her gün duyduğumuz kadına şiddet haberleriyle birlikte bir kadının kendi cinselliğine özgürce yaklaşabilmesi sizce mümkün olabilir mi?


pexels
Kadınların erkeklerden daha kötü seks deneyimleri yaşadıkları göz önüne alındığında, daha az istek duymaları aslında o kadar da şaşırtıcı değil. Ama bu durum böyle olmak zorunda da değil. Kapsamlı ve yaşa uygun cinsel eğitimler, yetişkinliğe adım atan bireylerin cinsel birliktelikleri partnerler için nasıl eğlenceli ve heyecan verici hâle getirebileceklerini anlamalarına yardımcı olabilir. İnsanlar doğası gereği cinselliğe meyilli yaratıklardır ve toplumumuzu kaplayan cehalet ve yanlış bilgilerin üstesinden gelebilirsek, hem erkekler hem de kadınlar hayatı değerli kılan türden bir cinsel tatmin elde edebilirler.
Yukarı Kaydır