Altın
%
Dolar
%
Euro
%
Bitcoin
%
Eth
%
Önümüzdeki 5 gün boyunca
 Kaçınmak Yerine Hata Yapmayı Öğrenmek
Pexels
BUSINESS

Kaçınmak Yerine Hata Yapmayı Öğrenmek

Genellikle pek çoğumuz hata yapmaktan çekiniyoruz. Gerek bireysel gerekse de kurumsal olarak hatalar karşısındaki tutumumuz pek de iç açıcı olmayabiliyor. Fakat hata yapmaktan kaçınmak, sanılanın aksine, hata yapma ihtimalimizi de arıtabilir. Bunun yanı sıra hatalarımıza ve başarılarımıza eşit mesafede yaklaşıp, her ikisini de öğrenme alanları olarak değerlendirebilirsek yaşamımız fazlasıyla kolaylaşabilir. Hata yapmaktan kaçınmak yerine hata yapmayı öğrenmek, gerek kişisel gerekse de profesyonel gelişimimize katkı sağlayacaktır.

Editör :Miray Gülsoy
Yayın Tarihi :08 Eyl 2022
Süre :2 Bardak
Hata yapmak vs. suçlu olmak arasında ayrım yapın. 

Eğer yapılan hatalar dolayısıyla insanların suçlandığı bir çalışma kültürü varsa; çalışanların motivasyonu düştüğü gibi, hata yapma ihtimalleri de artıyor. Herhangi bir hata karşısında çalışanları suçlamak ya da dolaylı olarak suçlu hissettirmek neredeyse hiç işlevsel değil. Özellikle utandırma ya da ceza kültürünün yaygın olduğu iş ortamlarında çalışanlar yaptıkları herhangi bir eylemi “cezalandırılmamak için” yapmaya başlıyor. Bununla birlikte hata yapmaktan fazlasıyla korktukları için çok daha stresli ve kaygılı bir biçimde çalışıyorlar. İstikrarlı kaygı ve stres altında çalışmak ise insanların dikkatlerinin kolaylıkla dağılmasına sebep olabiliyor. Pek tabii çalışanların genel ruh sağlığı da olumsuz anlamda etkileniyor. 

Pexels
Diğer bir yandan bazen de iş yeri kültürü böyle olmamasına rağmen çalışanlar hata yaptıklarında kendilerini suçlayabiliyorlar. Kendine hata yapma hakkı tanımayan biri, herhangi bir hata karşısında kolaylıkla “suçlu” hissedebiliyor. Oysa gerek kurumsal gerekse de bireysel olarak hata yapmak ve suçlu olmak arasındaki ayrımı iyi yapabilmemiz gerekiyor. Hırsızlık, insan öldürme, haneye tecavüz gibi yasalara aykırı eylemlerimiz suç sayılırken; bilmeyerek ya da istemeden yaptığımız yanlışlar ve yanılmalarımız hata sayılıyor. Her suç hata olsa da; her hata kesinlikle suç değil. 
Hata yapmayı normalleştirin ve insanları hata yapmaya teşvik edin. 

Bugün mükemmel yazılımlara sahip yapay zekalar dahi hata yapabiliyorken insan olan herhangi birinin hata yapmaması neredeyse imkansız. Dolayısıyla insanların çalıştığı her alanda hataların da olacağı gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor. Yöneticilerin ya da çalışanların mükemmeliyetçi yaklaşımı genellikle daha fazla hataya, daha da fazla zarara sebep oluyor. Çalışanların olabildiğince az hata yapmasını bekliyor ya da bu hataların zararlarını hafifletmek istiyorsanız; hata yapmayı normalleştirmeniz gerekiyor. Bunun için gerek kendinizin gerekse de diğer insanların hataları karşısındaki yaklaşımınız oldukça önemli. Yönetici ya da ekip arkadaşı olarak biri hata yaptığında o kişiye karşı yaklaşımınız, diğer herkesin iş yerindeki tavırlarının belirleyici oluyor. “İş kültürü” özünde böylesine çok basit davranış ve yaklaşımlarımız ile oluşuyor. 

Pexels
Bununla birlikte kendi hatalarınıza nasıl yaklaştığınız ve bunları nasıl anlattığınız da oldukça önemli. Özellikle yönetici pozisyonundaysanız mükemmel olmadığınızı paylaşmak iyi bir fikir olabilir. Ekip arkadaşlarınıza geçmişte yaptığınız hataları anlatmak, hata yapmanın oldukça normal olduğunu sıklıkla vurgulamak diğer insanlarında hata yapması için alan açacaktır. 

Asıl problem yapılan hatalardan ziyade o hatalar karşısındaki hazırlıksız olmak ve çözüm sürecinin yeteri kadar iyi yönetilememesi. 


Çoğu kişi ya da iş yeri hatalar karşısında bir hayli hazırlıksız kalabiliyor. Genellikle bireylerin hatalarının tek sebebi bireyler olmayabiliyor. İş yerinin çalışma biçimi, sistemi, diğer paydaşlar, o işe yönelik talimatlar gibi pek çok faktör hatalı sonuçlara sebep olabiliyor. Bununla birlikte işe başlamadan önce kişiler ya da ekipler olası hata senaryolarına neredeyse hiç odaklanmıyor, böylelikle herhangi bir önlem de alamıyor. Hataları engellemek “Hata yapmayın.” demekle değil, bu hataların oluşmaması adına sistematik planlamalar yapmakla mümkün. 

Pexels
Gerekli önlemler alınsa da pek tabii hatalar meydana gelebilir. Fakat bu sefer de yapılan hataları zarar verici seviyeye ulaştıran, bunların çözüm sürecindeki sıkıntılar oluyor. İnsanların birbirini suçlaması, paniklemesi, söylenmesi, gerginlik yaratması gibi türlü durum, mevcut hatanın büyümesine ya da çözüm sürecinin uzamasına sebep oluyor. Dolayısıyla hatanın kendisinden ziyade onun önündeki ve sonundaki sürece odaklanmak uzun vadede çok daha yapıcı olacaktır. 

Yukarı Kaydır