Önümüzdeki 5 gün boyunca
ZOOM

Kâhinlik, Falcılık ve Rüya İnancı Üzerine

19 Kas 2021

Mistik ve spiritüel konular yüz yıllardır bizlerle varlığını sürdürüyor. Kimilerimiz için günümüzde geçerliliğini hâlâ koruyan ve inanılan bir gerçeklikken kimilerimiz için ise safsatalardan ibaret olmakta. Çok eski uygarlıklardan beri insan hayatında en çok merak edilen durum “geleceğin belirsizliği” olmasından dolayı şu an bile mistik yollara başvurulabiliyor. Antik Yunan ve Roma uygarlıkları bu “ilimlerde” en çok öne çıkan eski topluluklar olurken bizim kültürümüzün de tarihinde bu konulara fazlaca ilgi görülmekte. Psişik yöntemler, haberci rüyalar, sezgiler, astroloji ve nümorolojiye başvurulan yöntemler, tarot falları… Saya saya bitirilemeyecek kadar bir sürü mistik ve spiritüel yöntem bugün de hâlâ popüleritesini madem sürdüyor, o zaman gelin sizinle bu inanışa yakından bakalım!

Kâhinliğin Yayılışıyla Başlayalım…

Kâhinlik ya da bir diğer adıyla kehanet, çok eski uygarlıklarda fazlaca saygınlık gören bir meslek olarak icra edilmekteydi. Bu inanışa göre, uzun veya kısa vadede gelecekte neler olabileceği, kişilerin başlarına neler gelebileceği gibi sorular doğrultusunda geleceğin önceden bilinmesi çalışılırdı. Dahası, kehanet yöntemi aslında uygarlıkların ve imparatorlukların liderleri, sarayların padişahları ve üst düzey görevlileri arasında inanılmaz düzeyde bir talep görmekteydi. Bunun da sebebi liderlerin ne zaman öleceklerini, savaşın ne yönde ilerleyip nasıl sonuçlanacağı gibi sorulara cevap bulmaktı.

Antik Yunan’daki “okült bilgiler” denilen doğaüstü inançlar bu konularda öne çıkarken bu kâhinlik ve kehanet çalışmaları Apollon tapınaklarında yapılmaktaydı. Tapınaklarda, antik çağda Yunan ve Anadolu uygarlıklarında bu gibi işleri yapanlara verilen genel bir ad olan “Oraki” merkezlerinde uygulanmaktaydı. Roma uygarlığında bu olaylar 3 ana yönelim ile yapılıyordu: Signa, Omina ve Prodigia. Signa’da kullanılan yönteme göre gelecek ile ilgili görüler ilahî mesajlar yoluyla yapılmaktaydı. Yani gelen mesajın bir insan tarafından yorumu yoktu fakat o mesajın geldiğine inanılıp o şekilde aktarılmaktaydı. Omina’da ise kâhinler bu gelen ilâhi mesajları yorumlayıp bir anlam çıkarıyorlardı. Son yöntem olan Prodigia’ya geldiğimizde, ilâhi mesajlardan ziyade doğaüstü olaylara yönelinmekteydi. Bu yönteme göre, doğaüstü olduğu ifade edilen doğa olaylarından bir anlam çıkarılarak görüde bulunulmaktaydı.

Kehanetten Rüya Yorumculuğuna…

Antik Yunan zamanında “Oneirokritai” adı verilen bir ilme göre, insanların gördükleri rüyaların anlamları bulunmaktaydı. Bu inanışa göre rüyalar gelecekten bir “haberci” olma niteliği taşıyıp kehanet konusunda büyük öneme sahipti. Yunan mitolojisinde de rüya çok büyük bir öneme sahipken Antik Yunan’da rüya ilmi ile ilgilenmiş en ünlü isim ise birçoğumuzu şaşırtıyor. “Tıbbın babası” olarak anılan İyonyalı Hipokrat da rüyaları bir haberci niteliğinde görüp anlam çıkarmasıyla biliniyor. Rüya sırasında vücudumuz uyku halinde olduğundan dolayı Hipokrat için bu “uyku durumu ve rüya aracılığıyla vücuttaki hastalıkları önceden hissetme” tarzında bir yaklaşımdı. Hatta “Hipokrat’ın Sağlık Bilgisi Kitabı” adlı çalışmada da bazı rüyaların çeşitli hastalıklar açısından haberci özelliği de taşıdığı yönünde tespitler yapıldığı söyleniyor.

Kehanetin Diğer Oyuncusu: Tarot Falcılığı

Günümüzde de oldukça fazla talebi olup birçok mekanda da baktırılabilen tarot okuması, diğer kehanet ilimlerine göre çok daha sonradan ortaya çıkıyor. 78 adet karttan oluşan tarot falı, Ortaçağ’ın sonlarına doğru meydana çıkarken günümüzde bir “spiritüel destek” ya da “manevi tatmin” amacıyla da tercih edilmekte. Kehanet ve falcılık amacıyla en çok tercih edilen yöntemlerden biri olan tarot; 22 adet “Büyük Arkana” ve 56 adet “Küçük Arkana” olarak kendi içinde ayrılıyor. Küçük Arkana olarak bilinen kartların kökeni Orta ve Uzak Asya olarak bilinirken Büyük Arkana’nınki ise İtalya olduğu söylenmekte. Tarot kartlarıyla ilgili bir şaşırtıcı bilgi: Tarottaki Küçük Arkana kartlarının günümüzdeki bilindik iskambil kağıtlarının atası da olduğu bilinmekte. 

©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
Yukarı Kaydır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?