Altın
%
Dolar
%
Euro
%
Bitcoin
%
Eth
%
Önümüzdeki 5 gün boyunca
Pexels
BUSINESS

İş Merkezlerinde Popülerleşmeye Başlayan Holokrosi Yöntemi Nedir?

20 Mar 2023

Ülkemizde bulunan şirketlerde yönetim biçimi olarak genelde hiyerarşik düzeni görmekteyiz. Bu hiyerarşik sistemde genelde kararlar tek bir merkezden alınır, ast-üst ilişkisi katı çizgilerle belli, görevler ve yetkilere göre sınıflandırma yapılır. Bu sisteme göre sistemi ve yapılan işleri denetleyip düzenleyenler yönetici konumunda bulunmaktadırlar. Hiyerarşi yönetim sistemini kısaca böyle açıklayabiliriz ancak bu sistem ne kadar popüler olsa da son zamanlarda gittikçe ün kazanmaya başlayan bir yönetim sistemi daha bulunmaktadır. Bu sistemin adı ise holokrosidir. Bugünkü yazımızda iş merkezlerinde gittikçe popülerleşen ve verim alındığı söylenen holokrosi yönetim sisteminin ne olduğuna ve bu sistem ile alakalı çeşitli sorulara değiniyoruz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve detaylara geçelim.

Holokrosi Yönetim Sistemi

Holokrosi kelimesinin kökeni Arthur Koestler'in 1967 tarihli "The Ghost In The Machine" adlı kitabına varmaktadır. Arthur Koestler'in kıtabında geçen “Holo” kelimesinden türeyen holokrosi kelimesi bir yönetim sistemini ifade eder. New York Times 2015 yılında "Holokrosi'nin amacı, herkesin söz sahibi olduğu ve bürokrasinin yeniliği bastırmadığı dinamik bir iş yeri yaratmaktır." Bu açıklaması ile holokrosi yönetim sistemini daha da popüler hale getirmiş ve dünya çapında konuşulan bir duruma sokmuştur. Holokrosi genel olarak kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından benimsenmiştir.
Bu sistem artan karmaşık sosyal ortamlarla başa çıkmak için örgütsel tasarım içinde daha fazla şeffaflık, etkinlik ve çeviklik vadeden daha büyük bir strateji olarak görülmüştür. Holokrosi yönetiminin nasıl bir sistem olduğuna ve neler barındırdığına gelelim.

Holokrosi Sistemi Detayları

Holokrosi sistemi şirketlerin veya devletin yönetimlerinde bulunan piramit sisteminin ortadan kaldırılmasını amaçlar. Herkesin bildiği hiyerarşik düzende bu piramidin tepesindeki kişiler ile yani bir CEO, müdür, Başkan gibi yönetici konumda olanlar ile piramidin en sonunda olan kişiler yani bir mağaza çalışanı, garson, yardımcı gibi işçi olan kişilerin iletişime geçiyor olması neredeyse imkansızdır. Ancak holokrosi yönetim sisteminde bu böyle değildir. Holokrosi sistemine bakacak olursak daha çok gruplaşma ve daha düzenli bir iletişim kabiliyeti görebiliriz.

Bunun sebebi ise oluşturulacak küçük grupların içerisinde hem üst düzey yöneticilerin hem de en alt tabakada olan işçilerin yer almasıdır. İşçiler ve iş üretenler bu piramit sisteminin en üstünde ve ortalarında bulunan yöneticilerden hiçbir bilgi alamaz. Bu durumda şirket içerisinde alınan kararlardan, haberlerden, yeni işleyişlerden ve şirket içerisinde bulunan değerlerin yükselip düştüğünden haber alamayarak sadece maaşı için çalışan bir eleman haline gelir. Bu durum ise şirketin değerini oldukça düşürerek büyük zaralar ile sonuçlanabilir.

Holokrosi yönetim sistemi ise bu zincirleri kırarak daha verimli bir çalışma ortamı yaratabilir. Örnek bir şirket düşünelim ve bu şirkette 1 adet CEO, 3 adet farkı işler için alınmış müdür ve her müdüre ait 3 çalışan düşünelim. Klasik düzende bu çalışanlar sadece birbirleriyle ve kendi müdürleri ile iletişime geçebilir. CEO ile görüşmeleri neredeyse imkansızdır. Şimdi ise holokrosi yönetimine uygun olarak bu örneği revize edelim. 3 adet grup düşünelim. Bu 3 grubunda kesiştiği bir şablon ve kesişen yerlerde her departmana ait 1 er işçi koyalım.
Birinci grupta CEO, 1 adet müdür ve 3 adet işçi, ikinci grupta 1 müdür ve 3 adet işçi ve son grupta yine 1 adet müdür ile 3 işçi olsun.

Bu gruplar her birinden farklı departmanlara ait işçilerden birini kesişen bölgelerde hayal edin ve karşınızda holokrosi yönetim sistemi. Bu sistem ile birlikte hem her departmana ait işçiler birbirleri ile koordineli şekilde çalışıyor hem CEO ve müdürler ile iletişimde kalarak şirkete nasıl daha yararlı olabileceklerini öğreniyor hem de CEO ve müdür pozisyonunda olan kişilerden çekinmeden kendilerini gösterebiliyorlar. Holokrosi sistemi kısaca işçiler ve yöneticiler arasındaki kalın duvarı yıkmaya yarıyor. Görünenler ise bu duvarın yıkılması ile verimliğinin artabileceğidir.        
©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
Yukarı Kaydır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?