Pexels
BUSINESS

İş Hayatında Geri Bildirim Kültürü

26 Tem 2023

Sonu gelmeyen toplantılar, farklı konuları kapsayan rapor deadline’ları, ne hikmetse aciliyeti hiç eksilmeyen işler, günlük onlarca belki de yüzlerce e-mail ve telefon konuşmaları… İş hayatının stresli olduğunu az çok hepimiz biliyoruz. Bu stres kimi zaman iş yükünden kaynaklansa da, çoğu zaman sağlıklı bir çalışma atmosferinin eksikliği stresi artırıyor ve motivasyonu azaltıyor. Peki sağlıklı bir çalışma ortamı nasıl olur dersiniz? Elbette geri bildirim kültürüyle.

Geri bildirim, iletişim becerileri olarak adlandırdığımız yetkinliklerin en önemlilerinden birisi. Geri bildirim, en yalın haliyle, çözüm odaklı bir diyalog ve müzakere kanalı inşa etmek ve sürdürmek için karşımızdaki insanın ilettiği görüş veya bilgiye anında reaktif bir tepki vermek yerine, düşünüp taşınarak cevap vermek olarak anlaşılabilir.

Pexels
Etkin bir dinleme ve rasyonel bir analiz süreci içeren geri bildirimin doğasında yatan pozitiflik, kelimenin İngilizce karşılığında dahi gözlenebilir. Feedback gerçekten de sözlük anlamıyla geri beslemek anlamına gelmektedir. Peki gelin, geri bildirim kültürünün önemini, eleştiri ile karşılaştırarak ortaya koyalım.

Farkında olalım veya olmayalım, geri bildirim yaklaşımını içselleştirmek yerine, yalnızca karşımızdakini eleştiriyoruz. Peki ikisi arasında ne gibi farklar var dersiniz?

Pexels
Öncelikle eleştirinin odak noktasında istemediklerimiz yatmaktadır. Halbuki geri bildirim, arzu edilmeyeni işaret ederek, istenilen sonuca doğru giden yolda öneri sunmaktadır. Diğer bir deyişle, eleştiri o anki hataya, eksikliğe ve bunların nedenlerine, yani geçmişe odaklanırken, geri bildirim çözüme ve geleceğe dönüktür.

Eleştiri zayıflıklara ışık tutarken, başarısızlık ve yenilgi hissini körükler ve böylece motivasyonu azaltır. Öte yandan geri bildirim, bütüncül bir yaklaşımla bir işin hem iyi noktalarını belirtir, hem de geliştirilmesi gereken bağlamları gün yüzüne çıkarır. Fark ettiyseniz, zayıflık, başarısızlık ve yenilgi gibi negatif bir terminolojiden geliştirilmesi gereken bağlamlar ve yönler gibi bir kavramsal çerçeveye geçiş dahi, geri bildirim kültürünün güçlendirici ve iyileştirici yanını göstermektedir.

Pexels
Eleştiri, karşılaşılan sorunu indirgemeci bir yaklaşımla ele alır ve hatayı tekil bir özneye yükler. Bu nedenle belirli aralıklarla eleştiriye maruz kalan bir çalışan, bir süre sonra sorunu doğal olarak kendisinde görmeye başlar. Bu ise başarısızlığın yanı sıra kişinin değersiz hissetmesine, özgüvenini ve öz saygısını yitirmesine neden olabilir. Geri bildirim ise, takım çalışmasının ve birliğin önemine vurgu yapar, sorumluluğu paylaşır ve kısaca “birlikte daha iyi yapabiliriz” algısını yaratır.

Eleştiri, kimi zaman kişinin o anki duygu durumuna bağlı olarak, ya da ikili ilişkilerde süregelen enerjinin niteliğine dayanarak ortaya çıkabilir. Geri bildirim ise, olumsuz duygu durumlarından sıyrılmış bir halde, verilere objektif bir bakışın varlığıyla mümkün olur.

Pexels
Ve son olarak eleştiri, katı ve dikey bir hiyerarşiyi sürekli yeniden yaratırken, pozisyonlara bağlı olarak kişileri birbirinden ayrıştırır. Geri bildirim ise, işletmenin veya kurumun bütünselliğini göz ardı etmez. Geri bildirim kültürü, çalışanların profesyonel beceri ve yetkinliklerinin yanı sıra, iyi olma hallerini de hesaba katar, kurum hedeflerinin ancak ve ancak çalışan bağlılığı ve performansıyla mümkün olduğunu bilir ve çalışanların kendilerini geliştirebilecek ve kuruma katkı yapabilecek bir atmosfer sunmaya özen gösterir.
Peki siz iş hayatında ne kadar geri bildirimde bulunuyorsunuz? Yoksa direkt eleştiriyor musunuz? İş arkadaşınızın veya astınızın sunduğu raporda gördüğünüz bir eksikliği “Tamamen yanlış, bu iş böyle yapılmaz, nereden çıkarıyorsun bunları vd…” gibi söylemlerle mi dile getiriyorsunuz? Yoksa raporun güçlü yanlarını belirtiyor, karşınızdaki insanı tebrik ediyor ve sonrasında geliştirilmesi gereken noktaları profesyonel bir nezaketle tartışmaya mı açıyorsunuz? İş arkadaşlarınızı veya çalışanlarınızı suçluyor musunuz, yoksa yapıcı bir üslup ve yaklaşımla geri bildirimde bulunup destekleyici bir çalışma kültürü mü oluşturuyorsunuz? Hadi hep birlikte bir düşünelim…

Kaynakça

©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
Yukarı Kaydır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?