NeOldu
TARİH

II. Fransız İhtilali Yolda

04 Ağu 2023

Dünya tarihini topyekun değiştiren hadiselerin başını Fransız Devrimi çekmektedir. Dünya toplumlarının insanlığını yeniden kazandığı, başını göğe kaldırma fırsatı elde ettiği, yönetimde söz sahibi olduğu bu mümtaz devrimin bir süredir bilerek ve istenerek tahrip edildiğini tecrübe ediyoruz. Bugünkü yazımızda dünya geneline yayılan sığınmacı ve mülteci krizi ile tahrip edilen ulus devletçiliği, milliyetçiliği ele alacak, söz konusu krizin önüne geçilmemesi durumunda yaşanabilecek toplumsal hareketleri ele alacağız.

1. Dünya Harbi'nin tamamlanmasının ardından dünya ideolojik kalıplara hapsedildi. Teoride kusursuz olan ideolojiler, kitapta durduğu gibi insanda durmadı. Bilhassa SSCB’de yaşayan insanlar sosyalizmin marş, şiir, roman ve öykülerdeki gibi romantik olmadığını çok acı bir şekilde tecrübe etti. İnsana dünyada ‘cenneti’ yaşatmayı vadeden sosyalizm, milyonlarca insanı ölüme, despotluğa, açlığa ve asimilasyona maruz bıraktı.

Emrah Çelik
Dünya 2. Cihan Harbi’ne sürüklenirken toplumlar 1789 yılında ilan edilen İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nin farkında ve etkisindeydi. Yeniden savaşmalı ve dünya değişmeliydi. Ekonomik buhranlar, ideolojik mahpuslar, savaşlar, ölümler ve çileler son bulmalıydı. İnsan, insanca yaşamalıydı.

Ömrü sefalet ve savaşlarla geçen buhranlı jenerasyon miadını tamamlıyor, yepyeni bir zihniyet ortaya çıkıyordu. Velhasıl, 2. Cihan Harbi ile birlikte bambaşka bir dünya ortaya çıkmıştı: Ulusal, milliyetçi ve demokrat devletler.


Artık her ülkenin kendi değeri, kültürü, kahramanı, tarihi, öyküsü, zenginliği ve bağımsızlığı vardı. Adına ‘ulusal onur’ dediğimiz yepyeni bir kavram ortaya çıkmış ve hızla kabullenilmişti. Temeli Fransız İhtilali’ne dayanan bu mantalite büyük mücadele ve harplerin ardından dünyanın her karışına yayılmıştı. 

Akşam
Gelelim günümüze… Fransız İhtilali’nin mirasına kastedildiği, ortaya koyulan ve uzun yıllardır süregelen ‘ulusal devlet, yurtsever millet’ yapısının ortadan kaldırılmak istendiğini görüyoruz. Suriye iç savaşı ile başlayan sığınmacı akını başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin adeta ‘istila’ edilmesine sebebiyet verdi. Suriye’nin ardından Irak ve Afganistan’da yaşanan krizler, yönetim değişiklikleri, hayat şartları, savaşlar ve buhranlar söz konusu göçlerin kuvvetlenmesine neden oldu.

Bahsini ettiğimiz kitlesel göç krizinden en çok nasibini alan ülke hiç şüphesiz Türkiye Cumhuriyetidir. Ak Parti hükümetinin ulusalcılık yerine ümmetçiliği ve parayı tercih etmesinden ortaya çıkan siyasi ahlaksızlık Türk yurduna milyonlarca Suriyeli, Afgan, Pakistanlı, Iraklı, Ukraynalı ve Rus’un dolmasıyla sonuçlandı. 
Güney Doğu, İç Anadolu ve Marmara bölgesinin birçok kentinde mültecilerin hüküm sürdüğü, Arapça tabelaların sergilendiği; Akdeniz ve Ege bölgesinde ise ‘Küçük Rusya’nın’ kurulduğunu görüyoruz.

independent türkçe
Bu durumun önüne geçilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti bir ihtilal neticesinde kurulmuştur. İttihat ve Terakki’nin kurduğu bu memleket ‘Fransız Devrimi’ni’ büyük oranda içselleştirmiştir. Nâmık Kemal’in beyitleri Türk milletinin ulusal hafızasında hâla tazeliğini korumaktadır. Kültürel olarak Türkler ile ortak paydası olmayan, yaşam tarzı ve zihniyet anlamında çağımızın çok gerisinde olan milyonlarca vasıf sahibi olmayan sığınmacı Türkiye Cumhuriyeti topraklarında kayıtsız bir şekilde hayatını idame ettirmektedir.

Ulusal güvenliğimize, ülke geleceğine ve demografik yapımıza kasteden bu politika son bulmalıdır. Şayet gereken yapılmazsa, 2. Fransız İhtilali’nin Türkiye Cumhuriyeti topraklarında gerçekleşeceği bilinmelidir. 

Ne efsûnkâr imişsin âh ey didâr-ı hürriyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten

Senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme
Cemâlin tâ ebed dür olmasın enzâr-ı ümmetden

Ne yâr-ı cân imişsin âh ey ümmîd-i istikbâl
Cihânı sensin âzâd eyleyen bin ye’s ü mihnetden

Senindir devr-i devlet hükmünü dünyâya infâz et
Hüdâ ikbâlini hıfz eylesin her türlü âfetten

Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar
Uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gafletden
©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
Yukarı Kaydır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?