Altın
%
Dolar
%
Euro
%
Bitcoin
%
Eth
%
Önümüzdeki 5 gün boyunca
Britannica
SCOPE

İdealin Simgesi: Ana Tanrıça İsis

25 Oca 2023

Hem tabiatın koruyucusu hem de insan idealinin simgesi olan Tanrıça İsis’i tanıyor musunuz? İsis Mısır mitolojisindeki ünlü tanrıçalardan bir tanesi. İziz ve Aset gibi isimlerle de anılan Tanrıça İsis, Gökyüzü Tanrısı Geb ile Yeryüzü Tanrısı Nut'un kızları, Osiris'in karısı, güneş tanrısı Horus'un ise annesidir. İsis Mısır mitolojisinde aileyi, dengeyi, kadını ve büyüyü temsil eder. İlk olarak eski krallık döneminde, Sakkara'daki piramit metinlerinde adı geçen yani kişisel tarihi milattan önce iki binlere dayanan Tanrıça İsis’i bu yazımızda sizlerle tanıştırıyoruz.

İsis Mısır mitolojisinin en ünlü Tanrıçalarından biridir. Mitoloji tarihinin başından sonuna kadar Tanrıça İsis’in adına rastlamak mümkündür. İsmi ‘taht kraliçesi’ anlamına gelir. İsis’in tacında da eşi Osiris öldükten sonra onu simgelemesi için boş bir taht bulunur. Bu tahta İsis’in oğlu olarak bilinen Firavun geçer. Tahtın bir güç göstergesi olduğu bu tarihlere ait kaynaklarda İsis kadın vücudu olarak anlam bulmaktadır. İsis birçok farklı Tanrıça’nın önemli özelliklerini kendi bünyesinde barındırır. Tanrıça İsis sıklıkla içinde disk olan boynuzları ile oturur ve emzirir biçimde resmedilir. Bunun nedeni kadınlığına ve anneliğine yapılan vurgudur. Mısır'ın önemli tanrılarından Horus'un annesi olarak ün salan İsis, annelik rolünün temsilcisi haline gelir. Firavun’un oğlu olarak bilinmesinin nedeni yaşamının ilerleyen dönemlerinde firavunlara da annelik yapmasıdır. İsis korumacı ve besleyici yapısıyla anneliğin sembolü şeklini alır.

Timeless Myths
Tanrıça İsis’e ait birçok hikaye Mısır mitolojisinde yer alır. Bunlardan en ünlülerinden bir tanesi kardeşi ve aynı zamanda kocası olan Osiris’i hayata yeniden kazandırdığı hikayedir. Mısır mitolojisinin kötü tanrılarından olan Seth, Osiris’i kıskandığı için onu parçalara ayırıp bir sandığa koyar ve parçalarını farklı bölgelere gönderir. İsis tüm bu parçaları bulmak için çok fazla çabalar. En sonunda nihayet bulduğu parçaları büyü yardımıyla bir araya getirerek Osiris’i diriltir. Mitolojideki bu olaya mumyalamanın ilk örneği olarak bakılır. İsis tüm bu hikayede her zaman kocasını seven fedakar bir eş gibi davranır. İyi bir anne olduğu da söylenen İsis Mısır mitolojisinde ideal kadın konumundadır. Tanrıça İsis’in ünü koruduğu ve uğurlarına kendini feda ettiği erkeklerden çok daha büyük bir alana yayılmış ve dilden dile anlatılmıştır.

Wikimedia Commons
İdeal kadını simgelediği için Tanrıça İsis birçok Tanrıça’yı da kendi etkisi altına almıştır. Nekhebet, Uatchet, Net, Bast ve Hathor gibi Tanrıçaları eğitmiştir. Mısır’ın taptığı Tanrıça İsis, İskender’in Mısır’ı ele geçirmesinden sonra ‘Cennetin Kraliçesi’ unvanını alır. Bu olaydan sonra Roma’da da Tanrıça İsis’e ibadet etmeye başlarlar. İsis’in ünü hızla yayılmış ve Mısır’ı aşmıştır. Hatta Tacirus’un yazılarına göre, İsis için bir tapınak yapılmasına karar verilmiştir. İsis’e yapılan ibadetler putperestlik baskınına kadar sürer. İsis’in Osiris’i yeniden doğuruşu da her sene festivaller ve ayinler eşliğinde yeniden kutlanır. Nil Nehri’nin taşmasını ve çekilmesini de Osiris’in yeniden doğuşuyla ilişkilendirirler. Rivayete göre Osiris’in ölümünden sonra İsis’in döktüğü gözyaşları nehrin taşmasına neden olur. Osiris’in yeniden doğuşuyla gözyaşları diner ve sular geri çekilir. 

World History Encyclopedia
Mısırın son antik çağlarında İsis’in ünü iyice artmış ve diğer Tanrıçalar onun yanında sönük kalmışlardı. Mısır dışında da İsis için tapınaklar yapılınca bu durum iyice belirginleşir. Birçok kültür ve birçok insan için İsis kültleşir ve çok fazla anlam ifade etmeye başlar. Roma İmparatorluğu’nda Tanrıça İsis’in çizildiği sayısız dini motif görülür. Roma’da, Yunanistan’da ve İtalya’da Tanrıça İsis adına tapınaklar yapılır. İspanya’da, Almanya ve Arabistan’da İsis’den bahseden birçok eski kaynağa rastlanır. Sadece geçmişte değiş günümüzde de İsis, özellikle Mısır’da en etkileyici Tanrıça olarak anılmaya devam etmektedir. Birçok farklı rolü olan İsis, anneliğiyle, eşliğiyle ve Tanrıçalığıyla ideal bir bireyi simgelemiştir ve simgelemeye de devam ediyor.


©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
Yukarı Kaydır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?