Pinterest
İLİŞKİLER / CİNSELLİK

Flörtün Çeşitleri Mi Olur?

04 Ağu 2023

Potansiyel romantik ilişki partnerinizin yanında, “Şu an ne yaşıyoruz biz ya?” diyerek boş gözlerle etrafı süzdüğünüz oldu mu daha önce? Ya da yakınlaşma basamaklarının hangi merdiveninde olduğunuzu kestiremediğiniz veya nihai bir hedefin olup olmadığını dahi bilmediğiniz anılarınız var mı? Peki, elinize ilişki aşamalarının doğrusal bir şekilde çizildiği, sizden ise yalnızca bir sonraki seviyeye ulaşmanızın beklendiği bir cetvel verilmesini hiç arzuladınız mı? Sorduğumuz sorulara verdiğiniz cevaplar, flört bağlamında birçok farklı noktayı kendimize durak bilmemize neden olabilir. Çünkü içinde ilişki barındıran her yol, çeşitliliğiyle bilinir. Flört dünyasının ise uçsuz bucaksız bu evrenin, henüz başlangıcında bir konuma sahip olduğu söylenebilir.

Pinterest
Flört, arkadaşlık veya sevgililik kapsamına girmeyi reddeden ve kendine has tarzıyla diğer ilişkilerden farklılaşan bir bağ kurma şeklidir. Romantik bir ilişkinin sinyallerini gerçekçi anlamda ilk hissettiğimiz yer, flört aşamasıdır. Bu aşamanın birçok bilinmezliği beraberinde getirmesi ise şaşırılmayacak bir durumdur. Çünkü burada griliklere alan açılır. Burası her şeyin siyah veya beyaz olmasındansa tonlara, ara renklere izin verdiğimiz bir ilişki aşamasıdır.

Peki, flört etmeye neden ihtiyaç duyar ve flörtün sinyallerini hissetmeye nasıl başlarız?

Flört etmenin evrimsel amacı her ne kadar cinsel birlikteliğe veya türünün devamlılığını gözetmenin kanıtı olarak dünyaya bir canlı getirmeye hizmet ediyor olsa da sosyal ilişkilenme, kendimizi iyi hissetmek veya bazen sadece eğlenmek için flört ediyor olabiliriz. Bu noktada, flörtöz tavırlar sergileyerek yaklaştığımız kitle, hedef kitlemiz, neden ve ne amaçla flört ettiğimiz hakkında bize farklı bilgiler verir. Flörtleşmeyi tercih ettiğimiz kişiler, hangi ihtiyacımızın karşılanmasını istediğimiz sorusunun cevabı niteliğindedir.

Pinterest
Flört aşamalarına baktığımızda bizi; önceliklendirdiğimiz isteklerimiz, fiziksel olarak dikkat çekme davranışımız, ilk izlenim sonrası verdiğimiz karar doğrultusunda karşı tarafa yaklaşma çabamız, sözlü iletişim ve ardından edinilen bilgiler ışığında flört durumunu tekrar gözden geçirme sürecimiz ve son aşamada ise fiziksel bir temas ve tensel senkronizasyon becerimiz karşımıza çıkar.  Birçoğumuz için başlangıç aşamasında önceliklendirilen ve dikkat çeken nokta fiziksel bir çekim ve fiziksel görünüşe yönelik ilk izlenim olsa da birlikte geçirilen vakit, karşı tarafla ilgili düşüncelerimizin ve ona olan bakış açımızın değişmesine neden olabilir. Flörtün ilk adımı olan ve sürecin gidişatını tamamiyle etkileyen önceliklendirdiğimiz isteklerimizin, flört etme tarzımızın değişmesine neden olması da elbette kaçınılmazdır. 

2010 yılında yapılan bir araştırma flörtün: Geleneksel, Fiziksel, Samimi, Oyuncu ve Nazik olarak beş farklı türe ayrıldığını söyler. Geleneksel flörtte daha kapalı ve içe dönük bir tutumun hakim olduğu ve kadınların genellikle erkeklerden adım beklediği görülür. Burada söz sahibi, cinsiyetlere atfedilen rollerdir. Bağlanma ve cinsel uyuma yönelik gelişmeler bu noktada diğer flört türlerine göre daha zor ve yavaştır. Fiziksel flört, merkezine cinselliği alan ve ilgisini fiziksel yollardan ifade etmeye çalışan bir flört türü iken samimi flört türünde bağ kurmaya ve duygusal paylaşımlara yönelik isteği ağır basar. Flörtün eğlence olarak görüldüğü ve ilerlemenin daha hızlı olduğu oyuncu flört tarzında kişiler daha dışa dönük ve an’da kalan bir yaklaşım benimser. Oyuncu flörtün tam tersi bir tarzın hakim olduğu nazik flörtte ise kişiler zorba veya muhtaç gibi gözükmemek için daha sakin ve dikkatli bir şekilde ilgilerini karşı tarafa yansıtırlar. Bahsi geçen araştırma aynı zamanda tek bir flört çeşidine sahip olmadığımızı, partnerimize veya ilişkimizin dinamiğine bağlı olarak birden fazla türü farklı seviyelerde sergileyebildiğimizi savunur.

Flört etme davranışımızda, kişilik örüntülerimizin ve bağlanma stillerimizin de önemli derecede etkisi vardır. İlişkilere yüklediğimiz anlam, iletişim kurma becerimiz, karakter ve mizacımız, flört davranışının bizim cephemizdeki yansımalarında rol oynar. Bu nedenle flört ederken kimilerinin daha güvensiz ve kaçıngan bir yerde olduğunu kimilerinin ise daha dışa dönük ve güvenle yol aldığını görürüz. 
Burada unutulmaması gereken nokta ise hazır olmuşluğun fiziksel ve nicel olanın ötesinde olduğunu bilmek ve hayatımızda griliklere ve bilinmezliklere ne kadar yer açabileceğimizi, kendimize ve karşımızdakine bu ilişki türü için ne kadar alan açabileceğimizi düşünmektir.

©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
Yukarı Kaydır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?