ZOOM

Finansal Okuryazarlık Nedir?

15 Tem 2022

Yaşam kalitemizi belirleyen en önemli unsurlardan birisi para. Belki para her şey demek değil ancak sürdürülebilir bir maddi refah kaliteli bir yaşama giden yolda daha sağlam ve hızlı adımlar atabilmek için bir ön koşul. Peki paramızı gerçekten nasıl değerlendiriyoruz? Ne derece rasyonel bir biçimde bütçemizi yönetiyoruz? Finans denince aklımıza neler geliyor? Finansal araçların neler olduğunu biliyor ve bunları efektif bir halde kullanıyor muyuz? Finansal terminolojiye gerçekten hâkim miyiz yoksa gelirler ve giderlerden ibaret olan kısıtlı bir anlayışa mı sahibiz? İşte bu soruların cevapları finansal okuryazar olan ve olmayan kişiler için değişecektir. Peki günümüzde her bireyin kazanması gereken bir beceri olan finansal okuryazarlık nedir ve neden önemlidir?

Finansal okuryazarlığın tanımına ve içeriğine geçmeden önce para, birey ve toplum arasındaki ilişkiye kısaca ve kabaca da olsa değinmekte yarar var. Kazancını hayatı doğrultusunda optimal bir biçimde yetirememek, diğer bir deyişle bireysel bütçe yönetimi konusunda sınıfta kalmak sağlıktan tutun da eğitim ve eğlence sektörüne kadar birçok alanda hem söz konusu kişinin hem de kişinin sosyal çevresinin zararına olan bir durum yaratır. Çünkü sizlerin de çok iyi bileceği gibi iyi ürün ve hizmetin ederi fazladır. Dolayısıyla kazancını ihtiyaç ve arzularını karşılayacak biçimde yönetememek kişinin bedensel ve psikolojik iyi olma halini negatif etkiler, diğer bir deyişle hayatı yaşanılır olmaktan dahi çıkarabilir.

İşte bu sebeple bütçe yönetimi konusunda bilgili ve deneyimli olmak, finansal kavramları bilmek ve bu kavramların işaret ettikleri tutum ve tavırları özümsemek ve gerçekleştirmek bugün belki de hiç olmadığı kadar önem arz etmekte. Son zamanlarda karşımıza daha sık çıkan finansal okuryazarlık ise kişileri pasif bir tüketiciden ziyade kendi hayatlarının kontrolünü sağlayabilen aktif birer vatandaş olmasını sağlayan temel finansal bilgi ve becerileri ifade etmektedir.

pexels
Kişinin kazancını gelir-gider dengesi gözeterek, tasarruf yaparak ve farklı yatırım araçlarını kullanarak optimize ve maksimize edebilmesi için gereken finansal okuryazarlığın farklı bileşenleri bulunmaktadır. Bunların arasında ise elbette finansal terminolojiye aşina olmak en başta gelmektedir. Rasyonel bir öngörünün katıksız koşulu olan sağlıklı ve doğru bir analiz yapabilmek için finansal kavramlar bilinmelidir. Finansal okuryazar bir birey enflasyon-satın alma gücü, risk-yatırım arasındaki ilişkiyi, basit ve bileşik faizin neler olduğunu bilmeli ve burada detayına inemediğimiz geniş bir yelpazeye yayılan diğer finansal kavramları kendi bütçe yönetiminde aktif olarak kullanabilmelidir. Kısacası bu kavramlar finansal okuryazarlığın sacayaklarından birini oluşturan finansal bilgiyi ifade etmektedir.

pexels
Ancak finansal bilgisi bulunan bireyler için de finansal okuryazardır demek doğru olmaz. Zira pratik edilmeyen teorinin somut bir yararı görülmeyeceği gibi, finansal bilgiyi tutum ve tavırlarında kullanmayan kimseler de finansal okuryazar sayılamazlar. Geçmişteki zararlı ve savurgan alışkanlıklardan sıyrılıp geleceği öngören bir biçimde tasarruf ve yatırım araçlarına yönelmek ise sağlıklı bir finansal tutumu işaret etmektedir. Ancak paraya bakış açımızı olumlu anlamda değiştirdiğimizi kanıtlayan finansal tutum dahi finansal okuryazarlık için yeterli olmayabilir.

Çünkü finansal bilginin ve tutumun beslediği bir finansal davranış pratik edilmedikçe finansal okuryazarlığın bir etkisinden söz etmek mümkün değildir. Dolayısıyla bir ürün veya hizmeti satın almadan önce ihtiyaç ve arzularımızı bütçemiz dahilinde değerlendirerek düşünmek, eğer varsa borçlarımızı zamanında ödeyebilmek, gelir-gider kaydını dikkatli ve detaylı bir biçimde tutarak bütçe açığı vermemek, kısa, orta ve uzun vadeli finansal hedefler belirleyerek bu hedefler için izlenebilir ve uygulanabilir bir plan oluşturmak ve bu plana sadık kalmak gibi temel finansal davranışları gerçekleştirmek finansal okuryazarlığın son ve en can alıcı bileşenidir.

pexels
Bugünlerde çeşitli yerel ve global kurumların en çok üzerine eğildiği konulardan birisi olan finansal okuryazarlık eğitimleri neyse ki bugün yaygınlaşmış durumda. Bu eğitimlere katılarak finansal bilgiye erişebilir, finansal bir tutum geliştirebilir ve tabii ki sağlıklı finansal davranışlar sergileyerek bütçenizi yönetebilirsiniz. Unutmayın, zamanını ve parasını yönetebilen insan kendi hayatını da yönetiyor demektir.
©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
Yukarı Kaydır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?