Altın
%
Dolar
%
Euro
%
Bitcoin
%
Eth
%
Önümüzdeki 5 gün boyunca
Feminizmi Yanlış Anlıyor Olabilir Miyiz?
KADIN KAFASI

Feminizmi Yanlış Anlıyor Olabilir Miyiz?

08 Eki 2022

Feminizmi basitçe tanımlayacak olursak, kadınların haklarının korunması ve tanınması kapsamında verilen eşitlik mücadelesi olarak ifade edebiliriz. Dolayısıyla bu alandaki ideolojiler, toplumsal hareketler ve kitle örgütleri de feminizm çatısı altında değerlendirilir. Ancak toplum bu konuda bazı noktalarda yanılsamaya düşüyor ve eşitlik kavramının altı kalın çizgilerle çizilmesine rağmen bu akım kimi zaman "kadınların üstünlüğü" biçiminde kullanılıyor. Ancak feminizm kadının erkekten üstün olduğunu değil, erkek ve kadının eşit olduğunu savunur. Öyleyse bu kavram neden kimi zaman akıllarda soru işareti oluyor?

Özellikle ataerkil sistemin hakim olduğu toplum yapısında eşitlik için yapılan her türlü eylem sanki kadın, erkeğin karşısında üstünleştirilmeye çalışılıyormuş gibi tınlayabilir. Aslında verilen mücadelenin amacı, eşitliği sağlayabilmek olmasına rağmen erkek egemen toplum, eril yapıyı öylesini benimsemiştir ki bu bağlamda atılan her adımı kendisine karşıt bir harekete geçilmesi biçimi olarak benimser. Dolayısıyla feminizm dendiğinde kadının ön plana alınmaya çalışıldığını, cinsiyet üstünlüğünün hedeflendiği ve pozitif ayrımcılığın kurulmaya çabalandığını düşünür. Ancak feminizm kadını yüceltmeye veya ön plana almaya çalışmak yerine kadın ve erkeğin eşit olması gerektiğine vurgu yapar. Dolayısıyla sıkça pozitif ayrımcılık ile karıştırılan bir kavram olan feminizm aslında temelde daha kapsayıcı bir motifi merkeze alır. Fakat herhangi bir feminist hareket ataerkil toplumda uygulanmaya kalkışıldığında eril kısım, bu eşitlik unsurunu dahi bir tehdit olarak algılayacaktır. Çünkü ataerkil sistem erilin hakimiyetine dayanır ve eşitlik ise bu hakimiyet alanının yok olması anlamına gelir. 

Yalnızca cinsiyet dolayısıyla bir otoriteye sahip olma fikri hangi açıdan bakılırsa bakılsın mantığa aykırı bir yaklaşım. Hal böyleyken erkek ya da kadın fark etmeksizin herhangi bir cinsiyetin bir diğeri üzerinde üstünlük sağlamaya çalışması son derece çağ dışı bir eylem olacaktır. Dolayısıyla birinin diğeri üzerinde üstünlük kurmaya çalışmasına yönelik bir savaş vermek ya da böyle olması üzerinde dayatmak yerine orta yolu bulmaya odaklanmak gerekiyor. Evet, erkek ve kadın yaradılış biçiminden dolayı temelde fiziksel özellikler, kas yapısı, güç vs. gibi bazı farklara sahip. Ancak bu farkın ya da fiziksel gücün üstünlük kurmak adı altında eyleme dökülmesi kuvvet değil kaba kuvvettir. O da korkudan ve zayıflıktan kaynaklanır. Dolayısıyla hiçbir şeyin çözümü olmamakla sınırlı kalmaz aynı zamanda yıkıma da götürür. 

Ancak ne var ki her ne söylersek söyleyelim ya da nasıl olması gerektiğine dair çıkarımda bulunursak bulunalım asıl yapılması gereken şey ilk başta toplum içerisinde yaygın olan düşüncenin değiştirilmesi diyebiliriz. Çünkü öyle ki bazen kadın, bir erkek tarafından psikolojik şiddete uğradığının farkına dahi varmadan ciddi bir ayrımcılığa maruz kalıyor. Bunun farkında bile olmamasının temel nedeni ise toplum içinde yaygınlaşmış olan düşüncenin artık bir alışkanlık gibi benimsenmiş olması ve normalize edilmesi olarak ifade edilebilir. Ancak bunun değiştirilmesi için çaba gerekiyor. Ardından bu çaba da insanların konuya ilişkin daha fazla bilinç kazanması ile sonuç bulabilir. 

Sonuç olarak feminizmi eril değerlere vurulmuş bir ket olarak düşünmek yerine insanca yaşabilmenin bir gerekliliği olarak görmeliyiz. Ancak bu şekilde cinsiyet eşitliğini sağlayabiliriz. Kaldı ki 21. yüzyıl toplumlarının bu konuyu çoktan aşması gerekirken hala cinsiyet çatışmasından kaynaklı problemlerin meydana geldiğini görmek son derece üzücü. Ancak tüm değişimlerin başlangıcı ufak bir adımdır. Dolayısıyla toplumun bilinçlenmesi adına atılacak her adım ilerlemenin önemli bir aşaması olarak değerlendirilmeli ve en önemlisi de umut asla yitirilmemeli. Eşit olduğumuzu net bir biçimde her alanda görmek dileğiyle...

©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
Yukarı Kaydır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?