Pinterest
KADIN KAFASI

Feminizme Yeni Yaklaşımlar: Alt Feminizm Dalları

03 Nis 2023

Feminizm denildiğinde akıllara ilk olarak “kadın- erkek eşitliği” kavramı gelir. Halbuki feminizm, yalnızca “kadın- erkek eşitliği” değil, farklı alanlarda birçok alt dala sahip olan bir ideolojidir. Bizler de bu durumdan yola çıkarak sizler için hazırladığımız içeriğimizde feminizmde yeni yaklaşımlar olarak kabul edilen feminizm alt dallarını yakın mercek altına aldık. Yazının devamı için içeriğimize göz atabilirsiniz.

Pexels
   Feminizm, birçok kişi tarafından, kadınların üstünlüğünün savunulduğu bir ideoloji olarak görülür. Halbuki feminizm; toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunulduğu, kadın haklarının ön plana çıkarıldığı ve eşitlik mücadelesinin ön planda tutulduğu bir ideolojidir. Bizler de bu ideolojiden yola çıkarak sizler için hazırladığımız içeriğimizde feminizm ideolojisiyle birlikte oluşan alt dalları mercek altına aldık. İncelememize dilerseniz başlayalım. 

Pinterest
Eşitlikçi Feminizm 
 
   Eşitlikçi feminizm, eşitlik temelleri üzerine kurulan bir feminizm alt dalıdır. Eşitliği yaratabilmek için öncelikle eşitsizliklerin giderilmesi gerektiğini savunan eşitlikçi feminizm; sömürü düzenini ortadan kaldırmayı hedefler. Simone de Beauvoir eşitlikçi feminizmin en önemli temsilcisidir. 

Pinterest
Liberal Feminizm 

   Liberal feminizm, birinci dalga feminizmin içerisinde yer alan bir alt türdür. Liberal feminizme göre akıl her cinste aynıdır. Bu yüzden kadınların ve erkeklerin aynı eğitimi almaları gerekir. “İki cinsiyetin” de kamusal alanda eşit haklara sahip olması gerektiğini savunan liberal feministler, aynı zamanda kadınların bireysel bir şekilde kendi potansiyellerini gerçekleştirmeleri gerektiğini de savunur. Mary Wollstonecraft, liberal feminizmin öncüsü olarak kabul edilir. 

Pinterest
Radikal Feminizm 
 
   İkinci dalga feminizm içerisinde gelişen radikal feminizm, kadınlar ve erkekler arasındaki güç ilişkisinin, ataerki veya patriyarka denilen sistemler ile şekillendiğini öne sürer. Bu sistemi tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen radikal feministler, cinsiyet ayrımını hedef alırlar. Biyolojik bir devrim gerçekleşmesi gerektiğini savunmaları ise günümüzde ciddi tartışmalara yol açan TERF kavramının oluşmasına yol açar. 

Pinterest
Eko Feminizm 
 
   Eko feminizm, adından da anlaşılabileceği üzere, doğa ve sömürü ilişkisini ele alan bir alt daldır. Doğa ve kadının tarihsel süreçte benzer bir devinim ile ilerlediğini savunan eko feminizm, aynı zamanda doğa ve kadının yaşadığı sorunların temelinde erkek egemen yapı olduğunu öne sürer. 


Pinterest
Siyah Feminizm 
 
   Birinci dalga feminizm akımlarının, daha çok beyaz kadınların mücadelesine yönelik olduğunu öne süren siyah feminizm, yalnızca kadın hakları değil aynı zamanda ırkçılığa karşı yürütülen bir mücadeledir. Siyah feminist kadınlar, ırksal ve etnik kökenlerinden dolayı uğradıkları ayrımcılıklar ile mücadele ederler. 


Pinterest
Fransız Feminizm
 
   Fransız feminizm, daha çok felsefi ve edebi bir yaklaşım benimseyen, ikinci dalga bir feminist akımıdır. Dil üzerinden eril dünyayı sorgulamayı hedefleyen Fransız feminizmi, cinsiyetçi söylemler üzerinde durarak cinsellik, arzu ve öznellik gibi kavramları yeniden ele alır. 

Pinterest
Marksist Feminizm 
 
   Kapitalist sistem ile sömürünün getirilerine odaklanan Marksist feminizm, kapitalist sistemi yıkmayı hedefler. Genellikle işçi sınıfı kadınların benimsediği Marksist feminizm, aynı zamanda iş hayatında eşit koşullarda çalışmak için de mücadele yürütür. 

Pinterest
Pop Feminizm 
 
   Pop feminizm, feminizmin temel amacı olarak bilinen “kadın erkek eşitliğinden” uzakta bir tutum benimser. Pop feminizme göre kadınlar erkeklerden üstündür, bu yüzden eşit olamazlar. Gynocentrism (kadınmerkezcilik) sonucu oluşan pop feminizm, bir nevi erkek düşmanlığı olarak da yorumlanabilir. 

Pinterest
Lezbiyen Feminizm  
 
   Lezbiyen feminizm, lezbiyenliğin feminizmin bir sonucu olarak görülmesi ile ortaya çıkar. Enerjilerini kadın mücadelesine harcayan kadınların, sevgilerini de kadınlara harcayabileceklerini öne süren lezbiyen feminizm, tüm kadınların lezbiyen olabileceğini savunur. 

Pinterest
Amazon Feminizmi 

   Amazon feminizmi, kadın ve erkek arasındaki cinsiyet eşitliğini sağlayabilmek için kadının fiziksel gücüne başvurmak gerektiğini savunur. Kadınların fiziksel gücünü ön plana çıkarmayı hedefleyen amazon feminizmi; kadın sporcular, dövüş sporları ile ilgilenen kadınlar ve sanat ve edebiyat ile ilgilenen kadınların başarılarını ve fiziğini bir imaj yaratarak mücadelenin bir parçası haline getirmeyi amaçlar.

Pinterest
Transfeminizm 
 
   Transfeminizm, yalnızca transların değil, tüm queer hareketin ve kadınların özgürlüğü için mücadele eder. Tüm kadınların özgürlüğü ile tam özgürlüğün sağlanabileceğini öne süren transfeminizm, trans kadınların öncülüğünü üstlendiği bir feminizm alt dalıdır. 

Pinterest
İslamcı Feminizm 

   İslamcı feminizm, İslam doğruları bağlamında kadınların bireyselleşmesi ve özgürleşmesi gerektiğini savunan bir akımdır. İslamcı feministler, kadınların erkeklerden daha anlamlı işler başarabileceğini savunur. 

©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?