pinterest
BİYOGRAFİ

Doğunun ve Batının Sentezi Bir Zihin: Alan Watts

23 Kas 2022

İnsanlığın ontolojik kaygıları; yüzlerce yıldır süregelen inançların, inanışların ya da dinlerin ardında bir gizem bulutu gibidir. İnsan bu dünyaya neden geldiğini, ne amaca hizmet ettiğini arar ömrü boyunca. Felsefe bu ontolojik ya da bilinen tabiriyle varoluşsal kaygıyı bizlere farklı yollardan açıklamaya çalışır. İşte bu kaygılardan yola çıkarak kendini eğiten bir zihinden bahsedeceğiz sizlere. Doğu ilimlerini Batı ile tanıştıran ve bu bilgileri sentezleyerek insanlığa sunan ünlü düşünür Alan Watts’ın hayatını anlatacağız.

pinterest
Doğu ve Batı yüzyıllar boyunca düşünce ya da inanç sisteminde bir karşılaştırmaya tabi tutulur. Bu karşılaştırmanın amacı elbette bir inancın ya da düşüncenin diğerinden daha önemli olduğu anlamına gelmez. Temelde tüm amaç insanın varoluşunda bir anlam aramasıdır. Batı toplumları kendi yaşam tecrübelerinden yola çıkarak kültürlerinde önemli değişimler gerçekleştirmiş ve sonunda inanç sisteminden çıkmaya çalışarak daha materyalist bir yaklaşımı benimsemişlerdir. Hristiyanlık öğretilerinin baskın olarak yer aldığı kültürlerinde bilimle kendilerine bir açıklama yaratmaya çalışmışlardır. İşte bu sistemin içinde bir İngiliz düşünür ortaya çıkar ve hayatını adadığı çalışmalarıyla insanlığa, aslında bir yere ait olmadan tüm düşüncelerin insana hitap edebildiğini gösterir. 

pinterest
Alan Wilson Watts, 6 Ocak 1915’te Chislehurst, Kent İngiltere’de orta sınıf bir ailede dünyaya gelir. Baba Laurence Wilson Watts Londra’da Michelin şirketinde çalışır annesi ise ev hanımıdır. Anne Watts, Alan Watts’ın inanç dünyasını şekillendiren ilk isimdir. İnançlı bir aileden gelen Emily Mary Watts, oğlunu da inançlı bir şekilde yetiştirmeye çalışır. Ailenin tek çocuğu olması, onun gelişiminde ve düşünce yapısının şekillenmesinde büyük rol oynar. Henüz küçük yaşlarda annesinin misyonerlerle olan bağlantısı sayesinde Doğu mistisizmi ve kültüründen etkilenir. Annesini ziyarete gelen misyonerler Çin, Japonya ve Hindistan’dan çeşitli hediyeler getirirler. Doğu kültüründen etkilenen Alan Watts çocukluk ve gençlik dönemini bu kültürleri anlamaya ve araştırmaya adar. 

pinterest
Hristiyan öğretileri üzerine eğitim veren okullara giden Alan Watts, inanç ve düşünce konusunda daha fazlasının olabileceğini ve bir insanın hayatı boyunca tek bir inanç üzerine yaşamaması gerektiğini düşünür. Bu sebeple ilk gençlik döneminde babasının da yardımıyla Londra’da bulunan Budist Locasını keşfeder. Locayı keşfetmesini sağlayan ve Budist inancından etkilenmesini sağlayan isim zengin bir iş adamı olan Francis Croshaw’dır. Watts, Canterbury’de bulunan King’s Okulunda okurken tanıştığı Croshaw ile birlikte Fransa’ya yolculuk yapma fırsatı bulur. Bu yolculuk esnasında Alan Watts Croshaw’un inancı olan Budizm’i büyük bir ilgiyle dinler.

pinterest
Temel eğitimini tamamlayan Alan Watts, 15 yaşında Oxford Trinity Kolejinde modern tarih eğitimi almaya başlar. Bu süreçte felsefeye ilgi duyan ve bu konuda eğitim almak isteyen Watts, yeterli başarıyı sağlayamadığı için okuldan ayrılmak zorunda kalır. Fakat aynı zamanda Londra Budist Locası’na gitmeye devam eder. Loca’nın sürekli yayını olan The Middle Way dergisinde editörlük yapmaya başlayan Alan Watts, ilk yayını olan An Outline of Zen Budhism adlı eserini yayımlar. Bu eseri yazmasında etkili olan isim ünlü Budist yazar Daisetsu Teitaro Suzuki’dir.

pinterest
1938 yılında New York Amerika’ya taşınan Alan Watts burada Zen Budizm’i hakkında çalışmalara katılır. Tarih, felsefe, psikoloji, psikiyatri ve Doğu bilgeliği üzerine araştırmalar yapan Alan Watts, Nicholas Roerich, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ve Alice Bailey’nin inanç ve Doğu bilgeliği üzerine çalışmalarından etkilenir. 1940 yılında The Meaning of Happiness adlı kitabını yayımlar. İkinci Dünya Savaşının arifesinde yayımlanan kitap yeterli ilgiyi göremez. Amerika’da bir süre teoloji eğitimi de alan Alan Watts, bir süre papaz olarak görev alır. Fakat hayatı anlama şekli ve arayışı onun meslekte uzun süre geçirmesine izin vermez. 

pinterest
1950’lerin başlarında San Fransisco’ya taşınır. Bu süreçten sonra Alan Watts kendi düşünce yapısını Doğu bilgeliği ile bütünleştirmeye başlar. İnsanın kendini arayışı ve inançları konusunda eserler yazmaya devam eder. Aynı zamanda birçok üniversitede bu konular hakkında ve özellikle Budizm üzerine dersler vermeye devam eder. Alan Watts Amerika’da Beat kuşağı adı verilen akımın kurucusu olarak nitelendirilir. İnsanların uzak durduğu ve hatta korktuğu Doğu inançlarını mükemmel bir sentezle Batı dünyasına tanıtmaya başlar. Bireyin varoluşunda asıl mutluluğun ve hakikatin kendi özünde olduğunu savunur. Hayatı boyunca 30 kitap, yüzlerce makale yazmış birçok farklı radyo programı hazırlamıştır. Bir hatip, düşünür ve filozof olan Alan Watts, 1973 yılında hayata veda ederken yüzlerce insanın hayatına dokunmuş ve onlara yaşamın bambaşka bir yönü daha olduğunu göstermeyi başarmıştır. 

Doğu dinlerinin disiplinini, hayatın bir yolculuktan ibaret olduğunu ve bireyin gerçekliği ararken mutluluğu nasıl bulabileceğini anlatan Alan Watts, günümüzde en önemli düşünürlerden biridir. Carl Gustav Jung’un çığır açan psikolojik tespitlerinden sonra onun yaşama dair felsefi açıklamaları insanlığa belki de en önemli katkıyı sağlamıştır. “Yapmayı sevdiğiniz şeylerle dolu kısa bir yaşama sahip olmak, sefil bir şekilde harcanan uzun bir yaşamdan daha iyidir.” Bilginin ışığı bizimle olsun.

©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?