unsplash
BİLİM

Depremin Zamanı Gerçekten Saptanamaz Mı?

01 Ara 2022

Bilim, uzak olduğumuzu tanımamız ve hakkında bilgi sahibi olmadığımı öğrenmemiz için kuşkusuz büyük bir nimet. Bu sebeple de pek çok doğa olayının gidişatını öğrenmek, türlü problemleri ve kendi çabalarımız ile üstesinden gelemediğimiz sorunları çözüme kavuşturabilmek için bilime başvuruyoruz. Ancak söz konusu en korkutucu afetlerden biri olarak ifade edebileceğimiz deprem olunca buna ilişkin herhangi bir bilimsel çıkarım yapamıyoruz. Bu nedenle bilinmeyen bu olguya karşı her geçen dakika daha büyük bir korku besliyoruz. Peki deprem gerçekten zamansal olarak saptanamaz mı?

1.5 Bardak

İnsanları öldüren şeyin deprem değil de niteliksiz biçimde inşa edilmiş binalar olduğu yaygın bir söyletidir. Bu sebeple de depreme dayanıklı yapılar inşa etmenin ve olası bir deprem anında yapılması gereken eylemlerin üzerinde sıklıkla durulur. Fakat yaşam alanlarımızı her ne kadar güvenilir bir sistem içerisine kursak da yaşanabilecek büyük bir sarsıntı esnasında ne kadar güvende olacağımızı net olarak kestiremeyiz. Bu sebeple de "deprem" kelimesi bile korkularımızın çığ gibi büyümesi ve endişelerimizin zirve yapması için çoğu kez yeterli olur. Bunun önüne geçebilmek için ise önlem almaktan daha fazlasına ihtiyaç duyarız. Bu noktada ise depremin gününü ve zamanını net bir biçimde bilmek son derece önem taşıyor. Çünkü deprem gibi korkutucu bir olgunun her an meydana gelebilme ihtimalinin olmasını bilmekten daha da kötüsü onun tam olarak ne zaman gerçekleşeceğinin bilinmemesidir. Bir başka deyişle bilinmez olan nokta bizi asıl meydana gelecek olan güçlü olgudan çok daha fazla korkutur.

Ancak bilimsel çalışmalar depremin zamanına ilişkin net bir saptama yapmanın mümkün olmadığını söylüyor. Öte yandan kimileri ise güçlü kişi ve kurumların depremin ne zaman olacağı konusunda bilgilerinin olduğunu ancak halkı galeyana getirip bir kargaşanın meydana gelmesine sebep olmak istemediklerinden dolayı bu tarz bilgileri gizli tuttuğunu iddia ediyor. Modern bilim ve gelişen teknolojiyi merkeze aldığımız zaman aslında depremin zamanına ilişkin net çıkarımlar yapılamayacağına yönelik söylemler kulağa pek de gerçekçi gelmiyor. Ayrıca bazı internet siteleri ve çeşitli platformların tahminlerinin kimi zaman doğru çıkması da bu gibi bilgilerin özellikle belirli çevreler tarafından bilinip bilinmediği noktasında akıllara şüphe düşürüyor.

Ancak ülkemiz bazında bir çıkarım yapacak olursak üzerinde yer aldığımız topraklar ve dolayısıyla çok sayıdaki fay hatları sebebiyle zaten bir deprem ülkesi olduğumuzun farkındayız. Bu sebeple de "deprem" gibi korkutucu bir olgu zaten her zaman gündemimizde olmalı. Bir başka deyişle deprem gibi önemli bir gerçeği hayatımıza normalize ederek yaşamımıza devam etmeliyiz. Bu sebeple de onun ne zaman olacağına yanıt aramaktan çok olası bir depremi hasarsız geçirmeye odaklanmamız gerekir. Ancak yukarıda da değindiğimiz üzere bilinmeyene karşı daha büyük bir korku besliyoruz. Bu korku unsuru da her geçen gün yeni ve yanlış iddiaların ortaya atılmasına neden oluyor. Ortaya atılan yüzlerce iddiadan bir ya da birkaçının doğru çıkması ise imkansız değil. Ancak bu durum depremin zamanı konusunda net bir çıkarım yapabilmenin mümkün olduğu anlamına gelmiyor. 

Dolayısıyla deprem gibi büyük bir afetin belirli kimse veya kurumlar tarafından biliniyor olduğuna ilişkin söylentiler yalnızca asılsız iddialardır. Çünkü modern bilim dahi bu konuya ilişkin gerçek bir sonuç elde etmenin mümkün olmadığını ortaya koyuyor. Bilimsel bir mantığa oturtulmadan öne sürülen çıkarımlar ise doğruluktan oldukça uzak olan iddialardan öteye geçemezler. Bu tarz iddiaların sık sık gündeme geliyor olması ise insanların bilinmez olanı keşfetmenin hayalini kurması, bunu paraya dönüştürmek istemesi ya da planlanmış bir algı oluşturma çabası olarak yorumlanabilir. Öte yandan tahminler kimi zaman tutabilir. Fakat bunun bir önemi olamaz. Çünkü söylentilerin etkisi ile değil bilimsel verilerin ışığı ile ilerlemek gerekir. 

©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?