https://unsplash.com/
BUSINESS

Çalışanları İş Birliğine İkna Etmek İçin En Etkili Yollar

21 Eyl 2022

Kullandığınız dil, hayatın her alanında olduğu gibi iş hayatında da önemli bir güce sahiptir. Özellikle, yönettiğiniz bir çalışan grubu söz konusuysa, iletişimin ve yönlendirme becerinizin büyük oranda seçtiğiniz dilden geçtiğini unutmayın. Dilin ve üslûbun nimetlerinden yararlanarak çalışanları, belli konularda iş birliğine ikna edebilir ya da onları büsbütün bencilliğe teşvik edersiniz.

https://www.grdanismanlik.com.tr/
Kolektif eylem ya da daha yumuşak tabirle işbirliği, gerek sosyal gerekse çevresel anlamda dramatik değişimler yaratmanın anahtarıdır. Bu durum iş hayatında da geçerlidir. Yaptığınız işte gerçek anlamda ilerleme kaydetmenin, fark yaratmanın yolu çoğu zaman güçlü bir iletişim ve işbirliği ağı ile mümkündür. Söz konusu ağı yaratmak, insanları iş birliğine sokmak ise sanıldığı kadar kolay değildir. İşte dil ve üslûbun gücünden yararlanmak bu noktada devreye girer.

Bununla birlikte kolektif eylem, sosyal ikilemleri içerebilir. İnsanlardaki ikilemin ana kaynağı ise fedakârca hareket etmenin kişisel bir bedelinin olabileceğini düşünmeleridir. (“Ben iş birliği yapayım tamam ama ya diğerleri yapmazsa?” gibi.) Bu noktada bazıları, daha az iş birliği yapmaya ya da hiç iş birliği yapmamaya, ancak yine de diğerlerinin potansiyel iş birliği eylemlerinden faydalanmaya meyleder…
İşte bu tür sorunların üstesinden gelmek için iş birliği ve iletişim kartlarını güçlü tutmak çok önemlidir. 

http://photos.demandstudios.com/
Doğru bir iletişim, grup içinde diğerlerinin niyetini ölçmek için önemli bir araçtır. Bu sayede işbirliğine mesafeli duran grup üyeleri tespit edilerek iş birliği için ikna edilebilir.
Grubun iş birliği yapmak için ne kadar fikir birliğine vardığı ile gerçekte ne kadar iş birliği yaptığı arasında da doğrudan bir ilişki vardır. Diğer bir deyişle, birileri, grubun fikir birliğine varmasına yardımcı olacak şeyler söylediğinde, iş birliği için daha yoğun biçimde aksiyon alınmaya başlar.
Bu noktada çalışanları motive edici, ortamdaki sinerjiyi yoğunlaştırıcı konuşmalar işe yarayacaktır. Dayanışmayı ve otoriteyi işaret ederek yaptığınız konuşmalar, grubun kolektif kimliğini güçlendirecektir. Bu da, iş birliği için özel bir norm oluşmasına yardımcı olacaktır.
Samimiyet ve güven, bu noktada gerçekleştirilen konuşmalarda aranan temel özellikler arasında yer alır. Mizah ve sıcaklık da mutlaka yardımcı olur.
Daha resmi ve çıkar odaklı iletişim biçimleri ise kişileri daha ziyade bireyselliğe ve bencilliğe itecektir. Bu kişilerin daha az iş birlikçi olması ise kaçınılmazdır. 

https://media.istockphoto.com/
İnsanların kendilerini işbirliği yapmaya hazır hissetmeleri için güven duymaya ve riskten korunmaya ihtiyaçları vardır. Riskin ana kaynağı ise belirsizliktir.
Çalışanların kendilerini emin ellerde hissedebilmesi için belirsizliğe mahal vermemek gerekir. “Bir sonraki başarılı iş birliğinizde daha fazla prim vereceğim,” gibi muğlak ifadeler çalışanlar için umuttan ziyade riski çağrıştırır. Dolayısıyla katkınızın kapsamını netleştirin.
Ayrıca koşullu ödüllendirme ifadelerinden de uzak durun. “Herkes yaparsa daha fazlasını vereceğim,” gibi. Bu yaklaşım da yine çalışan için belirsizliği çağrıştıracaktır. Belirsizlik grup içindeki güvensizliği arttıracak ve sonuç olarak grup üyelerinin sorumluluk duygusunu azaltacaktır. Böylece kullandığınız yanlış ifadelere bağlı olarak grubunuzdaki iş birliği yapma potansiyelini kendi dilinizle tehlikeye düşürmüş olursunuz. 

https://cdn.educba.com/
Çalışanları işbirliğine ikna etmek ve başarılı iş birlikleri hayata geçirmek için dili ve iletişimi daha iyi kullanın.
Çalışanlara vereceğiniz ödül ve katkılar konusunda her zaman açık ve net olun. Bu konuda mümkünse interaktif bir iletişimi tercih edin.
Herkesin beklentisini sorup öğrenin. Yeri geldiğinde bireysel iletişim kurmaya da dikkat edin. Bu şekilde her üyeden kendi taahhüdünü birebir almış olursunuz ki bu da o kişinin sorumluluğunu daha fazla ciddiye almasına yardımcı olur. 

https://jobs.washingtonpost.com/
Güçlü ve motive edici bir liderlik ile cesaret ve güven verici motivasyon cümleleri, insanların kendilerini grubun bir parçası gibi hissetmesine yardımcı olur. Grubun parçası gibi hisseden insanların iş birliği yapması ise diğerlerine göre çok daha kolaydır.
 
Kaynak:
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_talk_so_people_will_cooperate
©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
Yukarı Kaydır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?