Altın
%
Dolar
%
Euro
%
Bitcoin
%
Eth
%
Önümüzdeki 5 gün boyunca
BUSINESS

Çalışan Bağlılığını Arttırmak İçin Neler Yapabilirsiniz?

29 Ara 2022

Çalışanların işyerine olan bağlılığı kurum başarısını önemli oranda etkileyen bir değişkendir. Çalışan bağlılığı olduğu sürece performans ve verimlilik de artacaktır. Yapılan çalışmalar ise çalışan bireylerin büyük bir çoğunluğunun iş yerlerine karşı bağlılık hissetmediğini gösterir. Günümüzde bu durumun en önemli nedenlerinden bir tanesi iş dünyasında belirsizliktir. Bu belirsizliğin içinde kurumların çalışanlarına güvenli bir zemin yaratabilmesi oldukça önemlidir. Kendini güvende ve bağlı hissetmeyen kişiler çoğunlukla yeni iş arayışına girerler. Bu durum kurumların nitelikli iş gücünü kaybetmesine neden olduğu için olumsuz sonuçlar doğurur. Bu noktada iş yerlerinde yönetici konumunda bulunan bireylerin yapacağı faaliyetlerle bağlılık arttırılarak bu tarz olumsuz sonuçların önüne geçilebilir.

İyi Yöneticiler Seçin

İş yerinde yönetici konumunda olan kişiler çalışanların iş yerine bağlılığını arttırmakta önemli bir rol oynuyor. Yöneticilerin motivasyonunun yüksek olması çalışanların da motivasyonunun daha kolay yükselmesini sağlayacaktır. Çalışanları tanımaya ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurmaya dikkat eden yöneticilere sahip olmak çalışanlara kurum içinde değerli olduklarını hissettirir. Hedefleri ve sorumlulukları belirlerken çalışanlarla birlikte karar alan yöneticiler çalışanların kurumla uyumlu şekilde çalışmasına yardımcı olur. Önemli bir ölçüde şeffaflığı ve güveni sağlamak da yöneticilerin görevidir. Yöneticilerin çalışanlara karşı açık ve dürüst bir tavır benimsemesi çalışanlarda daha fazla işbirliği yapma isteği uyandırır. Diğer bir önemli nokta da yöneticilerin ulaşılabilir olmasıdır. Kendisini çalışanlardan çok farklı bir konumda tutan yöneticinin çalışan bağlılığını sağlama olasılığı çok düşüktür. Çalışanlar ihtiyaç duyduklarında yöneticilerine ulaşabiliyorlarsa güvende hissederler ve iş yerlerine bağlılıkları artar.

Kaynak Sağlayın

Çalışanlar için oldukça önemli bir diğer nokta da kendilerine sağlanan kaynaklardır. Çalışanların büyük bir çoğunluğu kendi gelişimleri için alan yaratan kuruluşlarda çalışmayı tercih ederler. Bunun için işverenlerin dikkat etmesi gereken bir diğer nokta da çalışanlarına böyle bir alan yaratmaktır. Bu alanı yaratmanın en kolay yolu eğitime ulaşmak isteyen çalışanlara destek olmaktır. Kurum çalışanlarının yüksek lisans ya da doktora süreçlerine devam edebilmesi adına çalışma saatlerinde ve düzeninde değişiklik yapabilir. Bunun yanında çalışanların alanlarında kendilerini geliştirebilecekleri eğitimleri almaları için fon sağlayabilir. Aynı zamanda çalışanlara işlerini daha hızlı ve kolay yapabilmeleri için altyapı sağlamak da gerekir. Bu altyapıyı sağlamak için alandaki teknolojik gelişmeleri takip etmek önemlidir. Yeni teknolojileri kuruma dahil etmek hem çalışanların motivasyonunu hem de ortaya çıkan işlerin kalitesini arttıracaktır.

Takdir Etmeyi Unutmayın

Kültürümüzde sıkça es geçilebilen ancak genel anlamda insan ilişkilerinde büyük bir önem teşkil eden bir diğer nokta da takdir etmektir. Takdir etmek çalışanlarınızın verdiği emeği ve başarılarını gördüğünüz anlamına gelir. Yoğun iş temposunun içinde çalışanı takdir etmek unutulabilmektedir. Ancak hepimizin devam edebilmek için motivasyonel bir desteğe ihtiyacı olabilir. Yaptığı işin yöneticisi tarafından da takdirle karşılandığını bilmek çalışanın motivasyonunu arttıracaktır. Elbette bu takdir sadece sözlü olarak kalmak zorunda değil. Çeşitli ödüllendirmelerle de çalışanların motivasyonları arttırılabilir. Bunlar maaş artışları, terfiler ya da bazı hediyeler olabilir. Ekipçe kaydedilen başarılar için ekiple birlikte yapılabilecek yemek, piknik, parti, konser gibi aktiviteler organize edilebilir. Bu etkinlikler hem ekibin birbirine bağlılığını hem de çalışanların işlerine olan bağlılığını arttıracaktır.

Çalışanların Fikirlerine Önemseyin ve Sorumluluk Almalarına İzin Verin

En önemli noktalardan bir tanesi çalışanların fikirlerine önem verdiğinizi göstermektir. Çalışanlar kendilerini değerli hissetmedikleri bir ortamda uzun bir süre kalmak istemeyeceklerdir. Onlara değerli olduklarını hissettirmenin en iyi yolu da fikirlerini dinlemek, yorum yapmak ve gelişmeleri için alan açmaktır. Çalışana sadece görev vermek ve bu görevlerle ilgili düzeltmeler istemek çalışanın yaratıcılığını kullanmasını ve değerli olduğunu hissetmesini engelleyecektir. Belli aralıklarla çalışana yaptığı işlerle ilgili fikrini sormak, kendisinin geliştirdiği fikirleri anlatabilmesi için alan açmak önemlidir. Kişinin kendisini anlatabilmesi ve zaman zaman fikirlerinin projeleri geliştirmekte etkili olduğunu görmesi yaptığı işe karşı motivasyonunu arttıracaktır. Bunun yanında çalışanların kendi fikirlerini uygulamak adına sorumluluk alabilmeleri için alan açmak önemlidir. Çalışanlar sorumluluk almak istediklerinde olabildiğince bunu teşvik edilirlerse bu alanlarda başarılı olmak motivasyonlarını ekstra arttıracaktır.

Mentörlük Yapın

Çalışanınız için bir yönetici olmanın yanısıra mentör de olmak ilişkinizi başka bir boyuta taşıyacaktır. Çalışanlarınızın deneyimlerinizden ve tavsiyelerinizden yararlanmasını sağlamak onlarda kendilerini geliştirebilecekleri bir alanda oldukları hissiyatını yaratacaktır. Bunun için çalışanlarınıza haftalık ya da aylık kısa bir süre ayırmanız yeterli olacaktır. Gelişimlerini takip ettiğinizi ve desteklediğinizi bilmek çalışanların işyerine daha bağlı hale gelmesini sağlar. Sizin yaptığınız mentörlüğü ve çabanızı görmek onlarda da çalıştıkları kurumu daha iyi hale getirmek için bir istek uyandıracaktır.

Kaynak: https://tr.surveymonkey.com/mp/5-simple-employee-engagement-ideas-implement/
https://yakiniliskiler.com/3075-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fan-Ba%C4%9Fl%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1-Art%C4%B1rman%C4%B1n-7-Yolu
©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
Yukarı Kaydır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?