Pinterest
KÜLTÜR/SANAT

Çağdaş Sanatta Pornografi

27 Tem 2023

Çağdaş sanatta pornografi, günümüz toplumu ve sanatçıları tarafından sıklıkla tartışılan bir konudur. Cinsellik, cinsiyet, cinsel kimlik ve cinsel ilişkilerin temel alındığı bu tartışmalarda pornografi veya erotizmin sanat içerisindeki yeri ciddi bir şekilde sorgulanır. Peki, pornografinin sanattaki yeri nedir? Sizler için hazırladığımız içeriğimizde Çağdaş sanatta pornografi konusunu yakın mercek altına aldık. Yazının devamı için içeriğimize göz atabilirsiniz.

Pinterest
   Pornografi ve erotizm, yüz yıllardır sanat tarihi içerisinde tartışmalı ve hassas bir konu olarak karşımıza çıkar. Farklı görüşlerle birlikte şekillenen bu tartışmalar, daha çok cinselliğin sanat olarak ele alınıp alınamayacağı ile ilgilidir. Antik Çağ sanatından çağdaş sanata uzanan yolculukta karşımıza çıkan pornografik eserler, bu tartışmaların asıl özneleridir. Peki, çağdaş sanatta pornografi nedir? İncelememize dilerseniz başlayalım.   

Pinterest
Pornografi Nedir? 
 
   Pornografi, cinselliğin farklı amaçlar doğrultusunda betimlenmesi ve çeşitli araçlar aracılığıyla aktarılmasıdır. Cinsellik, cinsel kimlik ve cinsel ilişkilerin ön planda tutulduğu bu içerikler, yalnızca özel hayatta değil, sanatta da önemli bir yere sahiptir. Kültürel değerler nedeniyle çekinceli bir konu olarak görülen pornografi, sanat çevresinde birçok tartışmaya yol açar. 

Pinterest
İfade Özgürlüğü ve Ahlak Sorunu  
 
   Çağdaş sanatta pornografi, iki farklı başlık üzerinden değerlendirilir. Bu başlıklar; “İfade Özgürlüğü” ve “Ahlak Sorunu” olarak ele alınır. Sanatçılar, eserlerinde pornografik öğeler kullanarak sanatın özgürleştirici yapısına vurgu yaparken, diğer taraftan bu durum bazıları için ahlaki ve toplumsal bir sorun olarak görülür. Çağdaş sanat içerisinde yer alan pornografik eserler, bu iki zıt görüş arasında sansürlenir.

Pinterest
Pornografi Bir Araç Olarak Kullanılabilir mi? 
 
   Çağdaş sanatta pornografi konusunu incelediğimizde pornografinin bir araç olarak kullanılabileceği fikri ilk başta aklımıza gelmeyebilir. Ancak birçok sanatçı, bu konuyu bir araç niteliğinde kullanır. Sanatçının vermek istediği toplumsal mesajlar, toplumun en çok rahatsızlık duyduğu konulardan biri olan cinsellik ile eleştirilebilir. Bu bakımdan pornografi, toplumsal normları, cinselliği ve cinsel kimliği sorgulatabilmek açısından oldukça kapsamlı bir konudur. 

Pinterest
Pornografik Eserlere Sansür
 
   Kişinin kendisini ifade edebileceği en özgür alanlardan biri olan sanat, toplumsal normlara uymadığı gerekçesiyle sık sık sansüre uğrar. Özellikle cinsellik temsilleri, sansüre uğrayan başlıca konulardan biridir. Cinselliğin eşitsizlikler çatısı altında bir norm olarak değerlendirilmesi, pornografik eserlerin sansüre uğramasına neden olur. Avusturalyalı Queer sanatçı Paul Yore'un eserlerinin, pornografi çatısı altında değerlendirilip sansürlenmesi de bu duruma bir örnektir. 


Pinterest
Çağdaş Sanatta Sanat ve Pornografinin Bağı  
 
   Sanat ve pornografi arasında gözle görülemeyen bir bağ vardır. Sanatın sahip olduğu duygusal ve psikolojik derinlikler, en müstehcen anları dışa vurarak insanı çıplaklaştırır. Pornografi de insan bedeninin müstehcenliğini ortaya koyan bir derinliğe sahiptir. Sanat ve pornografi arasındaki bu bağ, sanatın ve cinselliğin, tıpkı sanat içerisinde yer alan diğer konular gibi, bir bütün olarak ele alınabileceğini ortaya koyar. 

Pinterest
Sanatta Pornografi Sömürücü Olabilir
 
   Sanat ve pornografi arasında her ne kadar derinleşmiş bir bağ olsa da pornografi kültürü kimi zaman sömürü temellerine dayandırılabilir. Özellikle kadın bedeni ve kadın cinselliğini sömüren eril görüşler, sanatın bir sömürü aracı olarak değerlendirilmesine neden olur. Kadın bedenini bir obje olarak nitelendirmek, eril sanatçıların en büyük problemlerinden biridir. 

Pinterest
Sanatsal ve Estetik Yönden Yoksunluk 
 
   Kimi sanat çevrelerine göre pornografik sanat eserleri, sanatsal ve estetik yönlerden yoksun olarak değerlendirilir. Daha çok klasik sanat ile özdeşleşen bu yorumlar, çağdaş sanatın yıkıcılığı ve eleştirel tutumu karşısında sönük kalır. Genç sanatçılar, kadınlar ve Queer’lerin çağdaş sanattaki yaklaşımları daha çok özgürleştiricidir

Pinterest
Çağdaş Sanatta Pornografi 
 
   Sonuç olarak pornografi, çağdaş sanat içerisinde sıklıkla tercih edilen konulardan biridir. Sanatçılar pornografiyi bir araç olarak görerek, toplumsal bir eleştiri sunmayı amaçlarlar. Ancak pornografi her zaman toplumsal bir eleştiri değil, beden sömürüsü olarak da karşımıza çıkabilir. Toplum tarafından ahlak sorunu olarak nitelendirilen bu tür eserlerin en büyük düşmanı ise sansürdür
İnceleyebileceğiniz Çağdaş Sanatçılar: 
 
Troy Michie
Paul Yore
Jenny Saville
Juliana Huxtable


©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
Yukarı Kaydır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?