Altın
%
Dolar
%
Euro
%
Bitcoin
%
Eth
%
Önümüzdeki 5 gün boyunca
pinterest
BİYOGRAFİ Tarih

Avrupa'nın Kurucusu: Kral Şarlman

27 Oca 2023

4.yüzyılda dönemin süper gücü Roma İmparatorluğu ikiye bölünür ve Batı Roma İmparatorluğu Avrupa'da, Doğu Roma İmparatorluğu ise Akdeniz Havzası ve Anadolu topraklarında hüküm sürmeye başlar. Yaşanan derin siyasi kriz, 5.yüzyılda da etkisini sürdürürken Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü ve İslam ordularının Avrupa'ya ilerleyişi bu coğrafyada büyük bir otorite boşluğuna sebep olacaktır. Kıskaca alınmış Avrupa, Papa'nın nüfuzuna yaslanmaktan başka çare bulamıyor, çember gittikçe daralıyordu. 8.yüzyılın ilk yarısında doğan bir Frank prensi, babasından hanedanlığın yönetimini devralacak ve Avrupa'nın yaşadığı çıkmaz onunla sona erecekti. Frank Kralı Şarlman'ın büyüttüğü imparatorluğuna, yeni yönetimine ve yaşamına buyurun, beraber göz atalım.

2 Bardak
742 yılında dünyaya gelen Şarlman, Frank Kralı ve Karolenj Hanedanlığı lideri, Peppin'in oğludur. Şarlman adının kökeni Charles ismine dayanır ki; Latinceden gelme ''Carolus Magnus'' yani Büyük Charles demekle eştir. Türkçeye Şarlman olarak çevrilen Carolus Magnus, onun gelecekteki hakimiyetini imlercesine bir isim olacak ve Roma İmparatorluğu'nun şaşaalı günlerine dönüş için Şarlman her şeyi yapacaktı.Kral Şarlman'ın doğum yeri tartışmaya açıktır. Kimi tarihçiler bugünkü Belçika sınırlarında yer alan Liege şehrini işaret ederken kimileri bugünkü Almanya'da bulunan Aachen şehrini Şarlman'ın doğum yeri olarak kayda geçmiştir. 768 yılında Frank Kralı, ''Kısa Peppin''in vefatı üzerine diğer adı Karolenj İmparatorluğu olan bu devlet, iki kardeş arasında paylaştırılmıştır. Dönemin Frank Krallığı'nda yaşayan her erkek çocuğa yönetim hakkı düştüğünden böyle bir çokbaşlılık peyda olacaktır.

pinterest
Şarlman ve Carloman arasında paylaştırılan Frank ülkesi, Carloman'ın 772'deki erken ölümüyle yalnız Şarlman'a kalacak ve Roma İmparatorluğu'nu canlandırmak isteyen imparator, kelimenin tam anlamıyla dört koldan harekete geçecektir. Şarlman'ın hükümdarlığı 768'ten 814 yılına kadar devam eder. Bugünkü Fransa topraklarına yakın bir coğrafyayı kontrol altında tutan Frank Krallığı, güneyde Endülüsler, kuzeyde Saksonya; doğuda Slavlar ve Avarlar, batıda ise Lombardlar tarafından sarılmış vaziyettedir. Büyük Avrupa projesini derhal yürürlüğe sokan Şarlman'ın ilk işi; bugünkü İtalya topraklarına denk düşen coğrafyada hüküm süren Lombard ülkesini almaktır. 774 yılında Lombardları mağlup eden Şarlman, ilk hedefine ulaşır ve gözünü kuzeye, Saksonya'ya çevirir.
Saksonya'daki paganlar Şarlman'a yaklaşık otuz yıl direnç gösterirler. Büyük idealinin önündeki bu engel, bir din savaşına dönüşür. Hristiyan birliğini kurabilmek adına kılıç kullanmaktan çekinmeyen imparator, bugünkü Almanya ve Avusturya topraklarını ve hatta İskandinavya'nın güney kıyılarını zor da olsa ele geçirir. Süren isyanları kanla bastırma yoluna giden Şarlman, doğudaki mevzilerini sağlamak almak için Slavların ve Avarların üzerine yürürken oğlu Louis'in Endülüslere ait Barcelona ve Zaragoza gibi kentleri alması, yaklaşan ve hep hayal edilen Kutsal Roma- Germen İmparatorluğu'nun habercisidir.

pinterest
Büyük ve muzaffer bir komutan olarak Şarlman, hemen her seferine kuzeyden doğuya; batıdan güneye ordusunun başında yol almış ve bu birliktelik halka, orduya güven duygusu aşılarken kendisinin tanık olduğu coğrafyalardaki kültürü özümsemesine ve öğrenmesine vesile olmuştur.Şarlman'ın askeri ve siyasi başarılarını Karolenj Rönesansı'' adı verilen dönem takip eder. 800 yılında Papa III.Leon tarafından Kutsal Roma İmparatoru ilan edilen ''Büyük Charles'', papalık kurumunu arkasına almasıyla Hristiyan öğretisini yani teolojiyi bunun yanında müzik, edebiyat, tarih, bilim alanındaki eserleri Latinceden halkların kendi diline çevrilmesi emrini vermiştir.
Din insanlarının etkisiyle günden güne artan okur-yazarlık oranı ve entelektüel çabalar, dini referanslı olsa da bir yeniden doğuşun yani rönesansın başlangıcını işaret eder. Her ne kadar Avrupa'nın 15.yüzyılda başlayacak Rönesans'ı seküler bir çizgiye sahipken Şarlman Rönesansı, dini karakterlidir. Yine de kütüphanecilik faaliyetlerini artması ve eserlerin günden güne hızla çevrilip yaygınlaşması olumlu bir gösterge olarak tarihteki yerini alır.

pinterest
Roma'dan sonra Avrupa'daki en geniş sınırlara ulaşan, hemen tüm Batı Arupa'yı güdümüne alan Şarlman, büyük Avrupa'nın kurucusu şeklinde anılır ve bugünkü AB'ye benzer bir yapıyı 9.yüzyılda oluşturan Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır. 814 yılında yaşama veda eden Şarlman sonrası, imparatorluk bir yüzyıl içinde çok parçalı yapısına dönüş yapmış ve siyasi birlik dağınık bir görüntü sergilemiştir. Avrupa'nın içine kapandığı bir dönemde diğer uygarlıklara meydan okurcasına ortaya çıkan bu imparator, aciz duruma düşmüş Avrupa'nın özgüveninin yerine gelmesinde büyük rol sahibidir. 

©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
Yukarı Kaydır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?