Altın
%
Dolar
%
Euro
%
Bitcoin
%
Eth
%
Önümüzdeki 5 gün boyunca
100.Yılında Japon Komünist Partisi
pinterest
SCOPE

100.Yılında Japon Komünist Partisi

22 Kas 2022

19.yüzyılın son çeyreği, Japon İmparatorluğu’nun küreselleşen dünyaya ayak uydurmaya başladığı zamanlardır. İmparator Meiji’nin 1868 yılında başa gelmesiyle ‘’Meiji Restorasyonu’’ adı verilen reformlar silsilesi, Japonya’yı kökten değiştirecekti. Geleneksel Japon kültürü yanına Batılı ülkelerin siyasî, askerî ve toplumu ilgilendiren reformlarını örnek alan Uzakdoğu’daki bu ada devleti, süper güç olmak için adımlarını sıklaştırır. 1922 yılında kurulan Japon Komünist Partisi, Japonya’nın dünya gündemini yakından takip ettiğini ve değişimin adanın bünyesine derhal sirayet ettiğinin açık delilidir. Bir yanda yükselen faşizm dalgası öte yanda Rus köylüsünün yarattığı 1917’deki Ekim Devrimi… Dünyadaki komünist partiler arasında üye sayısı en fazla olan Japon Komünist Partisinin serüvenine hoş geldiniz.

2 Bardak
Japonya; geleneksel değerlerine bağlı, yüce idealler ve yüksek ahlakî değerler için yaşayan bir halka ev sahipliği yapar. Giyim tarzlarından tutulsun, ülke yönetim biçimlerine kadar bir ada devleti olduğunun nüvelerini taşır. Kapalı toplum yapısına sahip olan Japonya, Meiji Restorasyonu ile beraber dünyanın geri kalanına uyum sağlamıştır. Bu uyum süreci, geleneksel Japon toplumunun alışkanlıklarını ve her türlü yaşam pratiğini kökünden değiştirmiştir diyebiliriz.Dünyada esen faşizm rüzgârları, entegre sürecine uğramış bu ada devletinin de kervana katılmasına maalesef ki sebep olur. 1905 yılında yaşanan Japon-Rus Savaşı, restorasyona uğramış ülkenin, son model askerî teknolojiyi kullanarak yayılımcı bir politika izlediğini gözler önüne serer. 

İmparator Meiji

İmparator Meiji
pinterest
Birinci Çin-Japon Savaşı (1894-1895) ve İkinci Çin-Japon Savaşı (1937-1945) faşizm kıskacında kalmış Japon İmparatorluğu’nun modern ve kanlı savaşlarından iki tanesi olarak da kayda geçer. İmparatorluk her ne kadar kendisine faşizmi ideoloji olarak benimsese de muhalif gruplar arasında aksi sesler çıkmaya devam eder. İşte bunlardan en büyüğü, 1922 yılında kurulan Japon Komünist Partisidir. Japon Komünist Partisi, kurulduğu dönemde iktidarda bulunan faşist diktanın aksine, sosyalizmin inşası ve barışın tesisi için parti tüzüğü hazırlamıştır. 
Sınıfsız bir toplum idealine Japonların da süratle katılması gerektiğini izaha duran JKP, kapitalizmin ve militarizmin olmadığı bir dünyaya arzu duymuşlardır. Leninist çerçevede oluşturulmuş bir parti programına ve ideolojisine sahip JKP, bilimsel sosyalizmi ve pasifizmi savunmaktadır. Japonya günümüzde anayasaya dayalı parlamenter sistemle yönetiliyor olsa da 1930’lu yıllarda bu yönetim anlayışı gündemde dahi değildi. Diktatör Hirohito önderliğinde İmparatorluk Japonyası, yükselen bir milliyetçilik ve geleneksel değerlerle yönetiliyor; askeri ve siyasi kazanımlar bu açgözlü dünya görüşüne alet ediliyordu.

Diktatör Hirohito

Diktatör Hirohito
pinterest
Tam bu dönemde ortaya çıkan JKP; imparatorluğa, imparatorluk ailesine, faşizme ve en nihayetinde dikta rejimlerine karşı çıkıyordu.1922 yılında kurulan parti, 1933 yılına gelindiğinde kolluk kuvvetlerinin etkisiyle fiilen ortadan kalksa da II.Dünya Savaşı’nı kaybeden Japonya’da yeni bir dönem başlayacak ve Japon Komünist Partisi, 1949 yılında aldığı 3 milyona yakın oyla parlamentoya 35 milletvekili gönderecekti. Ardından gelen yıllarda Japonya halihazırda anayasal güvence altında olan çoğulcu demokrasiyle yönetilecek, bulunan imparatorluk ailesi ve imparatorluk yönetim biçimi ise sembolik bir değer taşıyacaktı.
Soğuk Savaş Dönemi boyunca, Sovyetler Birliği Komünist Partisi (SBKP) ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile yakın ilişkiler geliştiren JKP, pasifist ve barışçıl bir yöntemle devrim yapma düşüncesi sebebiyle ağır hücumlara uğrar. Kendilerini ‘’güleryüzlü komünizm’in elçileri gören JKP üyeleri; radikal ve militarist yöntemi 1951-1955 yılları arasında benimseseler de bu kısa dönem harici ‘’barış için barışarak sosyalizm’’i uygulama yöntemini önemsemişlerdir.

Lenin Japonca'da

Lenin Japonca'da
pinterest
Dört yüz bine yakın üyesi ile dünyada üye sayısı en fazla olan komünist parti hüviyetindeki JPK, kurulduğu zamandan günümüze değin %10’un üzerinde çoğunluğa ulaşamamış; fakat Japon nüfusu dikkate alındığında aldığı milyonlarca oy ile sol cenahın sözcülüğünü üstlenmiştir. Nükleer silah yapma ve nükleer tesis inşa etme; Amerikanvari yayılmacı politika ve önleyici savaş stratejisi, karşı durduğu siyaset ve hamlelerden belki de önemlileridir. ‘’Proletarya Diktatorya’’ ile işçi egemenliğine dayalı yönetimi de revizyona uğratmış bu parti, sıklıkla özgürlük ve demokrasi çağrısında bulunmuştur.
İçinde olduğumuz 2022 yılında 100. yaşını kutlayan JKP, hâlâ Japon sosyalistlerinin yuvası konumunda. Çağın gereği olarak değişime uğrayan Marksist-Leninist öğreti, JKP için önemini korumaya devam etse de pasifist ve barışçıl siyaset tarzı, ‘’eski solcu’’ların eleştirilerine maruz kalıyor. Sosyalist devrimden ziyade sosyal devlet ve çoğulcu demokrasiye sahip çıkma niyetlerini gizlemeyen JKP, Japon parlamentosunda muhalefet partisi olmaya devam ediyor.
©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
Yukarı Kaydır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?