KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİVeri Sorumlusu:

BEYHAN AND BEYHAN BUSINESS SOLUTIONS DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Mutlukent Mah. Okyanus Cad. Prime One Evleri No: 24 Angora Çankaya/ANKARAGiriş

Beyhan And Beyhan Business Solutions Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“BoboScope”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizlere bilgi vermek amacıyla işbu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

●      Çalışan

●      Çalışan Adayı

●      Freelance Hizmet Sağlayıcılar ve Yazarlar

●      Abone

●      Çevrimiçi Kullanıcılar

●      Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi

●      Ziyaretçiler
Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?


Çalışan 

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgilendirme sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde yapılmıştır.


BoBoScope eski çalışanı iseniz, dilerseniz işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru yöntemlerinden biri ile işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.Çalışan Adayı


Kimlik Bilgileri


İşlenen Kişisel Veriler

Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Medeni Durum, Fotoğraf


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçlarıb

Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, BoboScope tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen; 

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; Şirketimize gönderilen özgeçmişler, basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, özel istihdam büroları ile diğer mecralar vasıtasıyla toplanmaktadır.


İletişim Bilgileri


İşlenen Kişisel Veriler

Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adres Bilgisi


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz, BoboScope tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen; 

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; Şirketimize gönderilen özgeçmişler, basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, özel istihdam büroları ile diğer mecralar vasıtasıyla toplanmaktadır.Özlük Bilgileri


İşlenen Kişisel Veriler

Askerlik Durumu, Referans Bilgileri, Özgeçmiş Bilgileri


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Özlük bilgileriniz, BoboScope tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen; 

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması,

●      Özgeçmişte bulunan referans bilgileri için Açık Rıza

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Özlük bilgileriniz; Şirketimize gönderilen özgeçmişler, basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, özel istihdam büroları ile diğer mecralar vasıtasıyla toplanmaktadır.Mesleki Deneyim Bilgileri


İşlenen Kişisel Veriler

Eğitim Geçmişi ve Detayları, Çalışma Geçmişi ve Detayları, Diploma Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Kullanım Bilgisi, Pozisyon/Unvan Bilgisi


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Mesleki deneyim bilgileri, BoboScope tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen; 

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Mesleki deneyime ilişkin bilgileriniz; Şirketimize gönderilen özgeçmişler, basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, özel istihdam büroları ile diğer mecralar vasıtasıyla toplanmaktadır.Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri


İşlenen Kişisel Veriler

Video Mülakat Kayıtları


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz, BoboScope tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen; 

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz; video konferans uygulamaları ve diğer bilgi teknolojileri alt yapıları aracılığıyla toplanmaktadır.
Freelance Hizmet Sağlayıcılar ve Yazarlar


Kimlik Bilgileri


İşlenen Kişisel Veriler

Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Fotoğraf


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Freelance Hizmet Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Freelance Hizmet Sağlayıcıların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, BoboScope tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen; 

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; Şirketimize gönderilen özgeçmişler, basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, özel istihdam büroları ile diğer mecralar vasıtasıyla toplanmaktadır.İletişim Bilgileri


İşlenen Kişisel Veriler

Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adres Bilgisi


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Freelance Hizmet Sağlayıcı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Freelance Hizmet Sağlayıcıların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz, BoboScope tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen; 

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; Şirketimize gönderilen özgeçmişler, basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, özel istihdam büroları ile diğer mecralar vasıtasıyla toplanmaktadır.Özlük Bilgileri


İşlenen Kişisel Veriler

Referans Bilgileri, Özgeçmiş Bilgileri


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Freelance Hizmet Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Freelance Hizmet Sağlayıcıların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Özlük bilgileriniz, BoboScope tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen; 

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması,

●      Özgeçmişte bulunan referans bilgileri için Açık Rıza

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Özlük bilgileriniz; Şirketimize gönderilen özgeçmişler, basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, özel istihdam büroları ile diğer mecralar vasıtasıyla toplanmaktadır.


Mesleki Deneyim Bilgileri


İşlenen Kişisel Veriler

Eğitim Geçmişi ve Detayları, Çalışma Geçmişi ve Detayları, Diploma Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Kullanım Bilgisi, Pozisyon/Unvan Bilgisi


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Freelance Hizmet Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Freelance Hizmet Sağlayıcıların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Mesleki deneyim bilgileri, BoboScope tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen; 

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Mesleki deneyime ilişkin bilgileriniz; Şirketimize gönderilen özgeçmişler, basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, özel istihdam büroları ile diğer mecralar vasıtasıyla toplanmaktadır.


Aboneler


İletişim Bilgileri


İşlenen Kişisel Veriler 

E-Posta Adresi


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Üyelik / Hesap oluşturma Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Bilgilerinin Doğrulanması Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Firma/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

İletişim bilgileriniz, BoboScope tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen; 

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; web sitemiz, elektronik ortamlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.


İşlem Güvenliği Bilgileri


İşlenen Kişisel Veriler 

IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Trafik Verileri (Bağlantı Zamanı / Süresi vb.)


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi; Talep ve Şikayetlerin Takibi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

İşlem güvenliği bilgileri, BoboScope tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen; 

●      Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

●      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

İşlem güvenliği bilgileriniz internet uygulamaları, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar vb.) ve tarafınızca beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.


Çevrimiçi Kullanıcılar


İşlem Güvenliği Bilgileri


İşlenen Kişisel Veriler 

IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Trafik Verileri (Bağlantı Zamanı / Süresi vb.)


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi; Talep ve Şikayetlerin Takibi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

İşlem güvenliği bilgileri, BoboScope tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen; 

●      Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

●      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

İşlem güvenliği bilgileriniz internet uygulamaları, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar vb.) ve tarafınızca beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.


Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi


Kimlik Bilgileri


İşlenen Kişisel Veriler

Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik Numarası/Pasaport Numarası/Vergi Kimlik Numarası, İmza, Kimlik Fotokopisinde Yer Alan Diğer Bilgiler, İmza Sirküleri/Beyannamesinde Yer Alan Bilgiler, Ticaret Sicil (Mersis) Numarası, Vekaletnamede Yer Alan Bilgiler


Kişisel Verilerin


İşlenme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, BoboScope tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen; 

●      Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●      Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; basılı ve elektronik ortamlar, e-postalar, sözleşmeler, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, telefon görüşmeleri ve üçüncü taraflar vasıtasıyla toplanmaktadır.İletişim Bilgileri


İşlenen Kişisel Veriler

E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Ev Telefonu Numarası, İş Telefonu Numarası, Adres Bilgisi, İkamet Edilen Ülke Bilgisi, İşyeri İsmi/Unvanı, Mukimlik Belgesi


Kişisel Verilerin


İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz, BoboScope tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen; 

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●      Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; basılı ve elektronik ortamlar, e-postalar, sözleşmeler, telefon görüşmeleri ve üçüncü taraflar vasıtasıyla toplanmaktadır.Hukuki İşlem Bilgisi


İşlenen Kişisel Veriler

Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, İhtarname/İhbarname Kapsamındaki Bilgiler, Dava ve İcra Dosyasındaki Bilgiler, KVK Talep Bilgileri


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Hukuki işlem bilgileriniz, BoboScope tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen; 

●      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●      Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Hukuki işlem bilgileriniz; basılı belgeler ve formlar, e-postalar, sözleşmeler ve tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.Finans Bilgileri


İşlenen Kişisel Veriler

Banka Hesap Bilgileri, IBAN Numarası, Fatura Bilgileri, Teminat Bilgileri, Vergi Levhasında Yer Alan Finansal Bilgiler, Ortaklık/Sermaye Bilgileri 


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Finans bilgileriniz, BoboScope tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen; 

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●      Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Finans bilgileriniz; basılı belgeler ve formlar, e-postalar ve tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.


Mesleki Deneyim Bilgisi


İşlenen Kişisel Veriler

Eğitim Bilgi ve Belgeleri, İSG Sertifikaları, İSG Yeterlilik Testi Yanıtları, Çalışma İzni Belgeleri, Mesleki Yeterlilik Sertifikaları, Diploma Bilgileri, İş Deneyimi Bilgileri


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Mesleki deneyim bilgileri, BoboScope tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen; 

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Mesleki deneyime ilişkin bilgileriniz; elektronik ortamlar, e-postalar, telefon görüşmeleri ve üçüncü taraflar vasıtasıyla toplanmaktadır.Ziyaretçiler


Kimlik Bilgileri


İşlenen Kişisel Veriler

Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, İmza


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, BoboScope tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen; 

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.


Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri


İşlenen Kişisel Veriler

CCTV Kayıtları, Ziyarete İlişkin Bilgiler (Ofis Giriş/Çıkış Saatleri, Ziyaret Edilen Personel Bilgisi)


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Fiziksel mekan güvenliği bilgileri, BoboScope tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen; 

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Fiziksel mekan güvenliğine ilişkin bilgiler; kapalı devre kamera sistemleri (CCTV) vasıtasıyla toplanmaktadır.Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?


Çalışan

Çalışanlara ait aktarılan kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgilendirme sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde yapılmıştır. 


Çalışan Adayı


Alıcı Grubu


Kişisel Verilerin Aktarılmasının Amaçları


Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine paylaşılacaktır.


Tedarikçilerimiz

Kişisel verileriniz, çalışan adayı/stajyer/ öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla paylaşılabilir.Freelance Hizmet Sağlayıcılar ve Yazarlar


Alıcı Grubu


Kişisel Verilerin Aktarılmasının Amaçları


Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine paylaşılacaktır.


Tedarikçilerimiz

Kişisel verileriniz, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, firma /hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları dahilinde gerekli teknik ve idari tedbirleri alınarak paylaşılacaktır.Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi


Alıcı Grubu


Kişisel Verilerin Aktarılmasının Amaçları


Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine paylaşılacaktır.


Tedarikçilerimiz

Kişisel verileriniz, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi ve tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla paylaşılabilir.Aboneler


Alıcı Grubu


Kişisel Verilerin Aktarılmasının Amacı


Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine paylaşılacaktır.


Tedarikçilerimiz

Kişisel verileriniz,  üyelik/hesap oluşturma ve iletişim bilgilerinin doğrulanması süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, firma /hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları dahilinde gerekli teknik ve idari tedbirleri alınarak paylaşılacaktır.Çevrimiçi Kullanıcılar


Alıcı Grubu


Kişisel Verilerin Aktarılmasının Amacı


Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine paylaşılacaktır.


Tedarikçilerimiz

Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.


Ziyaretçi


Alıcı Grubu


Kişisel Verilerin Aktarılmasının Amaçları


Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine paylaşılacaktır.


Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Açık rıza vererek Şirketimizin Kullanıcısı olmanız halinde; kimlik, iletişim, hukuki işlem, görsel ve işitsel kayıtlar, finans, müşteri işlem ve işlem güvenliği verileriniz, KVKK'nın "Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması" başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, size sunduğumuz hizmet kalitesini ve hizmet sürekliliğini sağlayabileceğimiz yurt içi alternatiflerimiz olmaması nedeniyle, teknoloji alanındaki bulut hizmetleri altyapısı tedarikçilerimiz olan yurt dışında yerleşik ve sunucuları yurt dışında bulunan programlarımıza ve/veya sistemlerimize; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla kaydedilebilecek ve dolayısıyla yurt dışına aktarılabilecektir. Yurt dışına aktardığımız kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dışında yurt dışındaki diğer 3. kişilerle paylaşılmamaktadır.


Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.


İlgili Kişi Olarak Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

●    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

●    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

●    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

●    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

●    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

●    KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

●    Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

●    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

●    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.


İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?


Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi bir dilekçe veya dilerseniz https://boboscope.com/kurumsal/iletisim adresinde yer alan ‘‘İlgili Kişi Başvuru Formu’’ aracılığıyla; 

●      bobo@boboscope.com adresine elektronik posta göndererek, 

●      Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak,

●      Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Mutlukent Mah. Okyanus Cad. Prime One Evleri No: 24 Angora Çankaya/ANKARAadresine göndererek,

●      Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp bobo@boboscope.com adresine e-posta göndererek,

●      Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle bobo@boboscope.com kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek

BoboScope’a iletebilirsiniz.


Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.


İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.


Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Başvurunun özel nitelikli veriler kapsamında olması durumunda ise Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesi uyarınca başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.


Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.


Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, BoboScope ’a ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınır. BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?