Önümüzdeki 5 gün boyunca
BUSINESS

Temel Ekonomi Terimler Sözlüğü

21 Ara 2021

Malum son dönemlerde ekonomi hayatlarımızın belki de en önemli konusu olmuş ve tam merkezine yerleşmiş durumda. Öyle ki hemen her gün televizyonu açtığımızda, internet sayfaları arasında gezindiğimizde ya da herhangi bir gazete haberine göz attığımızda güncel ekonomi haberleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Peki, tüm bu gelişmeleri aslında ne kadar iyi ya da doğru anlıyoruz dersiniz? Çoğumuz genel kültürün bir parçası olarak, kendi ilgi alanımız dahilinde olmasa da ekonomi terimlerine dair pek çok bilgiye hakimiz; ancak zaman zaman bu sahip olduğumuz bilgilerin bizi yanılttığı durumlar da olmuyor değil. İşte bugün bu karmaşayı giderelim dedik ve sizler için ekonomi terimler sözlüğümüzü hazırladık. Gelin, bu sözlükten yardım alalım ve bilgilerimizi tazeleyelim.

2 Bardak
Arbitraj: Piyasalarda işlem gören finansal ürünlerin gerçekte olması gereken fiyatlarıyla işlem gören fiyatlarının farklı olması durumunda ortaya çıkar. Böyle bir durumda rasyonel yatırımcılar devreye girerek bu finansal varlığın gerçekte olması gereken seviyelere gelmesinde rol oynarlar. 

Bono: Bir yatırımcı ya da yatırımcıların devletten, devlet hazinesinden veya bir kurumdan borç almaları durumunda bu borcun varlığını temin eden belgeye verilen addır. Yani bir nevi alınan borcun senedidir. Bononun en önemli özelliklerinden biri ise vadesidir. Borçlar iki aydan az, on iki aydan çok olmamak üzere vadelendirilir ve vadesi geldiğinde de ödemeleri yapılır. 

Cari Açık: Bir ülkenin ithal ettiği mallar ihraç ettiği mallardan fazla olduğunda, yani ülkenin ithal ettiği mallara harcadığı para, ihraç ettiği mallardan çok daha fazla olduğunda ortaya çıkan dengesizlik durumuna verilen ad. Pek çok farklı etken cari açığın oluşmasında rol oynar.

Cari Denge: Bir ülkenin diğer ülkelerle yaptığı ticaretlerin tümünü gösteren cari denge, ödemeler dengesinin kollarından biridir. Kısacası ülkenin her türlü ticari işlemlerinden sonra elde edilen gelirler ve harcanan giderler arasındaki dengeyi gösterir.

Deflasyon: Mal ve hizmet fiyatlarında sürekli bir düşüşün gözlemlenmesi durumuna verilen addır. Genellikle paranın satın alma gücünün arttığı ülkelerde görülür ve enflasyonun tam tersidir.

Devalüasyon: Bir ülkenin para biriminin, başka bir ülkenin ya da genel olarak diğer pek çok para birimine karşı değer kaybetmesi durumuna verilen ad.

Enflasyon: Ürün ve hizmet fiyatlarının süreklilik gösteren bir biçimde artış göstermesi sonucu alım gücünde ortaya çıkan düşüşe verilen addır. Enflasyon yükseldikçe paranın alım değeri de benzer oranda düşer.

Faiz: Paranın zaman değerini belirleyen önemli faktörlerden biridir. En basit haliyle, borç alınan paranın, geri ödeme zamanı geldiğinde ödenirken ödünç kirasının da ödendiği duruma verilen ad olarak tanımlanabilir. Ancak farklı faiz türleri de vardır. 

Gayri Safi Milli Hasıla: En basit haliyle, bir ülkede ortalama bir sene gibi bir süre içerisinde üretilmiş olan tüm mal, hizmet ve servislerin, vatandaşların yurt dışındaki yatırım kazançlarının ve yabancıların ülke ekonomisinde elde etmiş oldukları kazançların toplamına verilen ad.

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla: Belirli bir süre içinde bir ülkenin yurt sınırları içerisinde üretilen bütün mal ve hizmetlerin parasal karşılığına verilen ad. 

Maliye Politikası: Bir devletin ekonomik dalgalanmaları minimum seviyeye indirmek ve benzeri işleri gerçekleştirmek için devletin para politikası araçlarını kullanarak uyguladığı politikaya verilen ad. 

Para Politikası: Ülkelerin merkez bankalarının istihdam artışı, ekonomik büyüme ve fiyat istikrarı gibi amaçlara ulaşabilmek adına paranın elde edilebilirliği ve maliyetini etkilemeye yönelik aldıkları kararlara verilen ad.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE): Tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmet grubunda meydana gelen fiyat değişimlerini ölçen endekse verilen ad. 

©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
Yukarı Kaydır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?