unsplash
SCOPE

Stres ve Getirdiği Duygusal Sonuçlar

20 Eyl 2021

Neredeyse herkesin günlük hayatının bir bölümünde kendine yer bulan stres, insan bedeninin çeşitli olumsuz olaylardan ve durumlardan etkilenerek fiziksel ya da psikolojik tepkiler göstermesi olarak tanımlanmakta. Vücuda karşı direnç gösteren stres mekanizması, kimi zaman bireylerin çok sıkı bir şekilde çalışmasını sağlarken bazı zamanlarda da insanların bitik düşmesine sebep olabilmekte. Bu nedenle, stresin belirli fiziksel ve psikolojik sonuçlara yol açtığını söyleyebiliriz. Bu yazımızda da stresin sebep olduğu çeşitli duygusal sonuçları sizler için kaleme aldık.

1.5 Bardak

unsplash
Kontrol Eksikliğinin Getirisi Olan Üzüntü

Stres, vücudu, düşünceleri ve duyguları büyük bir ölçüde etkilemekte. Bu fiziksel ve psikolojik durum, ilk olarak bireylerin kontrol etme yeteneklerine zarar vermekte. Eğer bir insan günlük hayatında stresle karşı karşıya kaldıysa duygularını ve düşüncelerini kontrol etmekte zorluk çekebilir. Bu kontrol eksikliğinin sonucunda da büyük bir üzüntü ile karşılaşılabilir. Stres nedeniyle kendinizi bunalmış hissederek hiçbir şeyi kontrol edemez hale gelirsiniz. Ayrıca, kontrol eksikliğinin yanında iktidarsızlık ve endişe de sizi etkisi altına alır. Bu durumların sonucunda da üzüntü ile karşılaşırsınız. 

unsplash
Öğrenilmiş Çaresizlik

Kazanılmış başarısızlık sendromu ya da öğrenilmiş çaresizlik sendromu, canlıların uyguladıkları veya sergiledikleri herhangi bir tepki ve davranışa dayanmakta. Canlılar, belirli bir sonucu hedefleyerek hareket eder ve eğer bu hareketler istenilen sonuçları doğurmazsa bahsi geçen canlılar da ortaya çıkan sonucu hiçbir şekilde değiştiremeyeceklerini düşünürler. İşte, bu durum da öğrenilmiş çaresizlik olarak bilinmekte. Eğer bireyler günlük hayatlarında sürekli strese maruz kalırlarsa öğrenilmiş çaresizlik sendromuyla da yüzleşmek zorunda kalırlar. Belirsizlik, rahatsızlık ve ızdırap hissetmenize sebep olan stres, temelde güçsüz olunduğu ve bu durumun değiştirilemeyeceğini aşılayarak bireyleri öğrenilmiş çaresizliğe sürükleyebilmekte.

Sinir

Stresten bağımsız olarak sinir problemine rastlayabilirsiniz fakat günlük hayatta sürekli varlığını gösteren stres ya da uzun süreli stres durumu sonucunda aşırı sinirli bir ruh hali ile karşılaşılabilmekte. Çevredeki olaylara tepki verme eşiğinizin azaldığını belli eden sinir duygusu, önceden duyarlı olduğunuz fakat şu anda aynı hassasiyeti sergileyemediğiniz durumlar üzerinde yoğunlaşır. Fiziksel ve duygusal olarak yorulmanıza sebep olan stres de sinir duygusunu doğurarak çevrenizde gelişen olaylara ve durumlara sakin bir şekilde tepki vermenizi engeller. Ayrıca, stres sonucunda beliren sinir duygusu beraberinde bunalma hissini de getirerek sabrınızın azalmasına yol açabilmekte.

unsplash
Tükenmişlik Sendromu

Tükenmişlik, insanların işlerinden, arkadaşlarıyla ya da aile bireyleriyle geçirdikleri vakitten, çeşitli etkileşimlerden ve kariyerlerinden zevk alamaması olarak tanımlanmakta. Bireysel kimliğin kaybedilmesine sebep olan zihinsel ve fiziksel tükenme durumu, stres sonucunda da kendini belli edebilmekte. Enerji eksikliğine, konsantrasyonun dağılmasına, bunalma hissiyatına, sinirliliğe ve başarsızlığa yol açan tükenmişlik sendromu, altında yatan stres durumu çözüme kavuşturulduğu zaman bireylerin peşini bırakabilmekte. Bu nedenle, karşılaşılan tükenmişlik sendromunun ilk önce hangi durumlardan kaynaklandığına karar verilmeli ve daha sonra işin içinde stres varsa bu stres durumuna çözümler aranmalı.

unsplash
Olumsuz Düşüncelerin Beslenmesi

Stresin duygu ve düşünce sistemi üzerinde büyük etkileri olduğunu yukarıda belirtmiştik. Stresin duygusal sonuçları arasında olumsuz düşüncelerin de beslenmesi yer almakta. Stres mekanizması, olumsuz düşüncelerin çoğalmasına yol açarak bireylerin büyük bir kaygı, üzüntü ve zayıflık ile karşılaşmalarına neden olmakta. Bu nedenle, olumsuz düşüncelerin stres tarafından artırılması durumu stresin sebep olduğu duygusal sonuçlar arasında yer alıyor. Olumsuz düşünmek, insanların kötü bir ruh haline bürünerek üzgün hissetmelerine yol açmakta. Bu olumsuz düşünceler sonucunda da stres seviyesi giderek artmakta. Sonuç olarak, stres ve olumsuz düşünme arasında bir kısır döngü olduğunu söyleyebiliriz. 
©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
Yukarı Kaydır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?