Önümüzdeki 5 gün boyunca
Pinterest
ZOOM

Şiddet ve Cinsiyet: Sorun Testosteronda Mı?

10 Ağu 2021

Birçok bilim insanının yaptığı araştırmalar sonucunda şiddet ve testosteronun birbirleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Erkeklerin bilimsel olarak neden daha saldırgan olduklarını testosteron üzerinden inceledik. Toplumsal cinsiyet, erkeklik ve saldırganlık, testosteron ve şiddet üzerine yazdığımız yazının devamı için içeriğimize göz atabilirsiniz.

Pinterest
   Son zamanlarda gittikçe artan kadın cinayetleri, kadına şiddet ve cinsel istismar haberleriyle birlikte erkeklerin saldırgan davranışları yakından incelenmeye başlandı. Yapılan araştırmalar sonucunda erkeklerin içerisinde yatan şiddetin testosteronla bağlantılı olabileceği savunuldu. Tabii ki var olan şiddeti yalnızca testosterona bağlamamız yanlış olur. Şiddet, istismar veya insan öldürmek ilkel davranışlardır ve bu davranışları bir sebebe bağlamak yanlıştır. 
 

Pinterest
Testosteron Nedir?
 
    Testosteron erkek cinsiyet hormonu olarak bilinir. Bu tanım, testosteronun yalnızca erkeklerde olduğunun düşünülmesine neden olur. Testosteron, erkek memelilerin testislerinde bulunmasının yanı sıra dişi memelilerde de yumurtalıkta bulunur. Kadınlarda testosteron seviyesi erkeklere oranla daha düşüktür. Kadınların testosteron seviyesinin düşük olmasıyla şiddete daha az meyilli olmaları, kanıtlanmasa da öne sürülen bir tez. 

Pinterest
Şiddet ve Testosteron
 
      Saldırgan davranışlar için herhangi bir neden-sonuç ilişkisi kurulmamalıdır. Bu davranışların bahanesi veya sebebi olamaz. Kadınların yaşama hakkını elinden alacak, özel alanını işgal edecek ve özgürlüğünü kısıtlayacak her bir davranış, ilkel davranıştır. Yapılan araştırmalarda saldırganlık ve testosteron arasında bağlantılar kurulsa da kesin bir bulgu elde edilemez. Bazı bilim insanları ise bu bağlantıların varlığını bile kabul etmez. 

Pinterest
Toplum ve Saldırganlık
    
      Toplum, ataerkil düzene hizmet eder. Ataerkil düzendeki erkeklik, kadınların ölümüne, istismar edilmesine veya çeşitli yaşam haklarının ihlallerine neden olur. Ataerkil yapının hakim olduğu toplumlar, gelişmemiş toplumlardır ve bu toplumların neden olduğu eril düzen, kadınları öldürenler veya istismar edenler kadar suçludur. Toplum, erkekleri üstün bir cinsiyet olarak öne sürer. Bu üstünlük anlayışı erkeklerin şiddet, cinayet ve saldırganlık gibi davranışların sergilemesinde bir sakınca görmez. Saldırganlık; hormonel ve psikolojik etkenlerden kaynaklı olsa bile çevresel faktörlerden ve sosyal yapıdan da oldukça beslenir. 

Pinterest
Hadım ve Saldırganlık İlişkisi
 
      Bazı toplumlarda hadım etmek, kültürel bir olayken bazı toplumlarda bu bir ceza yöntemidir. Çeşitli nedenlerden dolayı hadım edilen erkeklerin neredeyse hiç saldırgan davranışlarda bulunmadığıgözlemlenir. Yapılan bu araştırmanın ardından testosteron ve saldırganlığın bağlantılı olduğu bazı kesimler tarafından öne sürülür. 
 

Pinterest
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
 
     Kadınlara yönelik cinsel saldırganlıklar, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucudur. Toplumda kadınların yalnızca anne veya eş olarak görülmek istenmesi veya kadını obje olarak görmek, cinsel saldırganlığı arttırır. Kadınlar artık sokaklarda, kadınların yalnızca bu tanımlardan ibaret olmadığını savunurken her türlü toplumsal baskıya baş kaldırıyorlar. Kadına yönelik cinsel saldırganlığın sosyal ve kültürel nedenlerden kaynaklanması toplumun cinsiyetler üzerinde kurduğu baskılarından kaynaklanır. 
 

Pinterest
Şiddetin Cinsiyetle Bağlantısı
 
       Şiddet gösteren erkekler, kendilerine güvenleri olmayan, narsist bireylerdir. Ataerkil düzenin yarattığı bu saldırganlığın artması kadınların bilinçlenmesi ve güçlenmesinden kaynaklanır. Yapılan araştırmalara göre kadınlar, erkeklikle mücadele etmeye devam ettikçe erkeklerin kendilerine olan olan güvenleri azalır fakat güvenlerinin azalması onları daha fazla saldırgan olmaya iter. Ataerkil düzen, baskılarla kadınları sindirebileceğini düşünür fakat gerçekte olaylar beklediği gibi sonuçlanmaz. Her bir şiddet ve baskı, kadınları daha örgütlü ve güçlü kılar. 
 

Pinterest
Sorun Yalnızca Testosteronda Mı?
 
     Önceden de söylediğimiz gibi şiddet ve testosteronun bağlantılı olduğu noktalar var fakat mevcut olan bilgiler kesin bir şekilde kanıtlanmamıştır. Bu yüzden erkeklerin kadınlara oranla daha saldırgan olmasını yalnızca hormonlara yani testosterona bağlayamayız. Toplumun yarattığı düzen, ataerkil yapı, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, gelişmemiş toplumlar, ilkel insanlar, heteronormatif aileler ve psikolojik nedenler bu şiddetin altında yatan nedenler arasındadır. 

©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
Yukarı Kaydır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?