Pexels
İLİŞKİLER / CİNSELLİK

Sağlıklı İlişkiler Nasıldır?

12 Ara 2021

İlişkiler en az iki kişiliktir ve karşılıklı çabayla yaratılır. Herhangi bir ilişkide her iki kişinin de emeği eşit derecede önemlidir. Bu yüzden sağlıklı ilişkiler anlamlı bir yol arkadaşlığı veya iyi bir ekip çalışması gibidir. Bununla birlikte bir ilişkiyi kurmak için iki tam kişi gerekir, iki yarım kişi bir bütünü oluşturmaz. Dolayısıyla her iyi ilişkinin ön koşulu önce kendimizle iyi bir ilişki kurmaktır. Başkalarıyla kurduğumuz ilişkiler, kendimizle kurduğumuz ilişkileri yansıtır. Bir başkasına; kendimize güvendiğimiz kadar güvenebilir, kendimize gösterdiğimiz kadar anlayış gösterebilir, kendimize duyduğumuz kadar saygı duyabiliriz. Böylelikle kendimizle kurduğumuz ilişkiye göstereceğimiz özen, bir başkasıyla olan ilişkimizi de iyileştirebilir. Öte yandan ideal bir ilişkiye rastlamak da oldukça zordur. İstisnasız her ilişkinin kendine has bir doğası ve zorlukları vardır. Fakat her ilişkiyi sağlıklı kılan birkaç ortak özellikten söz etmek mümkün.

2.5 Bardak

Pexels
Sağlıklı bir ilişki aynı zamanda güvenli bir ilişkidir: Partnerlerden herhangi biri kendini ilişki içinde fiziksel veya duygusal olarak güvende hissetmediğinde sağlıklı bir ilişkiden bahsetmek mümkün değil. Bu güvenli alanı yaratmak için çabalamak oldukça önemli. Peki bu güvenli alan tam olarak ne ifade ediyor? Herhangi bir tartışma anında sevgilinizin çekip gitmeyeceğini, duygusal veya fiziksel şiddet uygulamayacağını bilmek. Partnerinizin tepki ve davranışlarının tutarlı olması. Benzer biçimde, söylem ve davranışlarının çelişmemesi. Herhangi bir hata veya aksiliği gizlemek ya da konuşmaktan kaçınmak yerine açıkça konuşabilmek gibi durumlar örnek olarak verilebilir. 

Partnerler problemler karşısında çözüm odaklı ve işbirliği içinde hareket eder: Sağlıklı ilişkiler problemlerin yaşanmadığı ilişkiler değildir. Aksine, partnerler problemleri ilişkinin ve yaşamın doğal bir parçası olarak görür. Problem yaşamaktan veya yaşanan problemlerden kaçınmak ya da var olan problemleri sürüncemeye sokmak yerine çözüm odaklı hareket ederler. Yaşanan problemi çözmek için de işbirliği gerekir. Herkes kendi payına düşen hatayı veya çözümü görmek ve üstlenmek için çaba sarf eder. 

Pexels
Partnerler yaşamlarında ve ilişkilerinde öncelikle kendi sorumluluğunu üstlenir: Sağlıklı ilişkilerde bu ilişkiye dahil olan herkes öncelikli olarak kendi sorumluluğunu üstlenir. Kendi sorumluluğunu üstlenmek; kendi maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi kapsar. Ancak kendi ihtiyaç ve isteklerimizi bilir ve bunları öncelikli olarak kendimiz karşılamaya çalışırsak sahici ilişkiler kurabiliriz. Kendi sorumluluğumuzu almadığımız bir ilişkide partnerimizden beklediklerimiz; ilişkimizin iç içe geçmesine neden olabilir. Partnerimizi bir bakım veren olarak konumlandırabilir ve eş bağımlı ilişkiler yaşayabiliriz. Böylelikle özgür irademizle seçtiğimiz bir ilişkiden ziyade ihtiyaç duyduğumuz için kaldığımız bir ilişkiyi deneyimleriz.
Sağlıklı ilişkilerde açık iletişim vardır: Gerek güvenli bir ilişki yaratmak gerekse problemleri çözebilmek için açık iletişim oldukça önemlidir. Sağlıklı ilişkilerde partnerler birbirlerine karşı olabildiğince dürüst ve şeffaftır. İstek, ihtiyaç, beklenti, gelecekleri gibi konular hakkında birbirleriyle açıkça konuşabilirler. 

Pexels
Sağlıklı ilişkilerde özgürce kendimiz olabiliriz: Bu tür ilişkilerde partnerlerin kuvvetli bir benlik algısı vardır. Kendilerini iyi tanır, sınırlarını bilir ve ifade eder, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Böylelikle birbirlerinin de sınırlarını ihlal etmez, kimliklerine saygı duyar ve birbirlerine anlamlı katkılar sağlayabilirler. Sağlıklı ilişkilerde partnerler kendilerini özgürce ifade edebilir ve gerçek benliklerini saklamak durumunda hissetmezler. Bu tür ilişkilerde iki kişi yan yana kendi yollarında yürür ve böylelikle ilişkileri için de ortaklaşa bir yol çizebilirler. 

Pexels
Partnerler birbirleri için karşılıklı özveride bulunur: Sağlıklı ilişkilerin ön koşulu her ne kadar öncelikle bireysel kimlik ve yaşamlarımızı kurabilmek olsa da karşılıklı özveri de oldukça önemlidir. Kendi sorumluluğumuzu almak veya özgürce kendimiz olmak; kendimizden hiç ödün vermemek, sürekli başımıza buyruk davranmak, birbirimize hiç destek olmamak gibi anlamlara gelmez. Sağlıklı ilişkilerde partnerler kendileri gibi karşı tarafı da düşünür ve ellerinden geldiği ölçüde birbirlerinin yanlarında olurlar. Bu zaman zaman kendi istek veya ihtiyaçlarımızdan vazgeçmeyi de içerebilir. Fakat bu da bizim sorumluluğumuzdadır. Partnerimiz bizi kontrol ettiği yada zorunda hissettiğimiz için değil, kendimiz tercih ettiğimiz için bunları yaparız.
Bir koşula bağlı olarak özveride bulunursak, “Ben sana bunu yaptım sen neden yapmıyorsun?” veya “Senin için nelerden vazgeçtim.” gibi beklenti, kırgınlık ve benzeri içerlemeler yaşayabiliriz. Fakat eylemlerimizin sorumluluğunu üstlenir ve kendi seçimlerimizle hareket edersek o zaman bu özveriler her iki taraf için de anlamlı ve besleyici olur. 

Pexels
Partnerler birbirleri için vakit yaratır: Sağlıklı ilişkilerde partnerler birbirleri için anlamlı vakitler yaratır. Bu tüm zamanlarını bir arada geçirmek anlamına gelmeyebilir. Kendileriyle geçirdikleri vakit ile birlikte birbirleriyle de vakit geçirirler. Kişisel ilgi alanları olduğu gibi ortaklaşa ilgi alanları da vardır. Bu; bir diziyi beraber takip etmek, ortak bir hobiye sahip olmak yada yoğun dönemlerde birlikte geçirebilecekleri aralıklar yaratmak için çabalamak gibi görülebilir. 

Partnerler birbirlerini sever, şefkat gösterir ve destekler: Sevgi, şefkat ve ilgi sağlıklı ilişkilerin doğal bir parçasıdır. Her iki taraf da birbirinin olduğu kişiye dair ilgi ve merak besler. Birbirlerinin kimliğini, yaptıklarını, hayallerini ilgiyle takip eder ve destekler. Partnerler zorlu dönemlerde birbirinin yanında olduğu gibi birbirlerinin başarılarını da kutlar, bundan mutluluk duyarlar.


Tüm bunlarla birlikte ilişkileri iyileştiren kitapları inceleyerek ilişkilerin doğasını daha iyi anlayabilir ve daha sağlıklı ilişkiler yaşayabilirsiniz.
©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?