SCOPE

Sağ Beyin ve Sol Beyin Farkı

21 Nis 2021

İnsan beyninin karmaşık yapısı, bilim dünyasının her zaman dikkatini çekti. Bunun nedeni, beynimizin düşünme, hissetme ve hareket etme merkezi olması olabilir. Sağ ve sol beyin denilen, iki yarım küreden oluşan bu organımız, her yarım küresinde farklı işlevleri kontrol eder. Sağ ve sol beynin bu farklı işlevleri nedir diye merak ediyorsanız, bu yazımızı okumanızı öneririz.

2 Bardak

null

Aslında beynimizin iki yarım küresi de birbirine çok benzer ve zıt tarzlarına rağmen iki yarısı birbirinden bağımsız çalışmaz. Ancak bilgiyi işleme konusunda büyük farkları bulunduğunu da söylememiz gerekiyor. Beynimizin farklı bölümleri sinir lifleri ile birbirine bağlantı sağlar. Bir beyin hasarı, taraflar arasındaki bağlantıyı kopardıysa, işlevler hala yerine getirilebilir. Fakat entegrasyon eksikliği bazı bozulmalara neden olabilir. Buna rağmen insan beyni, sürekli olarak yeniden organize olur. Fiziksel yollarla ya da yaşam deneyimleri yoluyla değişime uğrar ve öğrenim için kendini programlar. Bilim insanları beynimizin haritasını çıkarmaya devam ettikçe, hangi parçaların hangi işlevleri kontrol ettiği konusunda daha fazla bilgi sahibi oluruz. Bu bilgiler de beyin hastalıkları ve yaralanmaları konusunda ve bunlardan nasıl kurtulacağına dair araştırmalarda, ilerlemeler kaydetmek için hayati önem taşır.

null

Sağ beyin ve sol beyin kavramları da beyin incelemelerinin bir sonucu olarak karşımıza çıkar. İnsanların sol beyinli ya da sağ beyinli olmaları, beyinlerinin bir tarafının baskın olduğu anlamında kullanılır. Düşüncelerimizde çoğunlukla analitik ve metodik isek, sol beyinli olduğumuz söylenir. Daha yaratıcı veya sanatsal olma eğilimindeysek, sağ beyinli olduğumuz düşünülür. Bu teori, beynin iki yarım küresinin farklı şekilde çalıştığı gerçeğine dayanır. İlk kez 1960'larda, psikobiyolog ve Nobel Ödülü sahibi Roger W. Sperry'nin araştırması sayesinde ileri sürülen bu teoriye göre, sol beyin, sağ beyinden daha analitik ve düzenli görülür. Bazen dijital beyin olarak adlandırılır. Okuma, yazma ve hesaplama gibi işlevlerde daha iyidir. Araştırmalara göre sol beyin,  mantık, sıralama, doğrusal düşünme, matematik ve kelimelerle düşünme gibi konularda başarı gösterir. Sağ beyin ise daha görsel ve sezgisel işlevleri yerine getirir. Bazen analog beyin olarak adlandırılır. Daha yaratıcı ve daha az organize olduğu söylenir. Hayal gücü, bütünsel düşünme, sezgi, sanat ruhu, ritim ve duyguları görselleştirme konusunda iyi olduğu bilinir.

null

Peki, bir elimizin baskın olması gibi, baskın bir beyine sahip olarak tek bir yarım küreyi kullandığımız doğru mu? Bu sorunun cevabı için, yeterli bir kanıt henüz yok. İki yarım küre, sinir lifi demetleriyle birbirine bağlanarak bir bilgi yolu oluşturur. İki taraf farklı işlev görse de birlikte çalışıp birbirlerini tamamlarlar. Dolayısıyla aynı anda, beynimizin yalnızca bir tarafını kullanmamız mümkün olmaz. Mantıklı veya yaratıcı bir işlev gerçekleştiriyorken, beynimizin her iki tarafından da girdi alırız. Örneğin, sol beyin dil konusunda başarılı işlev gösterir, ancak sağ beyin bağlamı ve tonu anlamamıza yardımcı olur. Sol beyin matematiksel denklemleri yönetir, ancak sağ beyin karşılaştırmalar ve kaba tahminlerle buna yardımcı olur. Yine de beynimizin iki tarafının farklı olduğu ve belirli bölgelerinin kendine has özelliklere sahip olduğu yadsınamaz. Bazı işlevlerin kişiden kişiye değiştiğini de unutmamak gerekir.

null

Popüler kültüre baktığımızda, sağ beyinli ya da sol beyinli olmakla ilgili çokça ifade duyarız. Ancak beynimizin anatomisine ve fizyolojisine baktığımızda, gerçekten sol beyinli veya sağ beyinli olduğumuzu iddia edemeyiz. Sadece güçlü yönlerimize göre davranabilir ve zihinsel olarak ufkumuzu genişletmeye devam edebiliriz. Normal, sağlıklı bir beyin yaşam boyu öğrenme ve sınırsız yaratıcılık gibi donanımları içerir. Bize de bu donanımlardan olabildiğince yüksek verim almak düşer.

©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?