Önümüzdeki 5 gün boyunca
wikipedia
BİLİM

Mitolojiden İnsana: Psikomitoloji Nedir?

07 Oca 2022

İnsanlık düşünebilen bir varlık hâline ulaştığı andan itibaren kendini, varoluşunu ve yaşadığı yeri sorgulamaya başlamıştır. Bu sorgular sayesinde önce felsefeyi sonrasında da düşünce deneylerini hayata geçirebildiği fiziği geliştirmiştir. Fakat bu kısa anlatımda olduğu kadar da basit bir şekilde gelişmemiştir. İnsan, tüm yazılı kaynaklardan ve bilinen tarihten de önce ilk önce mitolojiyi yaratmıştır. Her şeyin başlangıcı kabul edilen mitoloji, aslında insanlığın hayata tutunmasını sağlayan bir araçtır.

wikipedia
Mitoloji, doğa üstü güçler ve olaylarla bezeli bir anlatım türüdür. Yani bir nevi hikâye anlatıcılığıdır. Bir zamanların en önemli iletişim aracı sözlü geleneğin en önemli türü, hatta atasıdır. İnsanlık, anlamakta güçlük çektiği ve varoluşsal krizlerinde ona bir dayanak olabilmesi adına kendi varlığından ve dünyadan da büyük bir güç yaratma isteği duymuştur. İşte bu krizlerin eşiğinde mitoloji imdadına yetişir. Bir can simididir mitoloji insanlık için. Çünkü elinde sadece hayal gücü vardır. Mitoloji insanlığın zihinsel gelişiminin de büyük bir parçasıdır. Kolektif bir bilinçaltı örneği olarak da değerlendirilebilir. 

wikipedia
İnsan zihninin yaratıcılığının dışa vurumu olan mitoloji, içinde barındırdığı tüm imgelerle aslında psikolojinin de temelidir. İnsanlar korkuları, mutlulukları, endişeleri, öfkeleri ve diğer tüm duygularını mitoloji ile aktarabilmişlerdir. Akıl sağlıklarını korumuşlar daha güçlü olabilmek adına bir güç yaratmışlardır. Bizim şu anda yaratmaya çalıştığımız hayal dünyalarımızda atalarımızın bize aktardıkları sayesindedir. İşte bu tanımlamaların ışığında sahneye psikomitoloji çıkar. Peki, nedir bu psikomitoloji? Ne zamandan beri literatürde yer alır? Önce psikolojinin tarihine göz atalım dilerseniz.

wikipedia
Bilinenin aksine modern tanımıyla psikoloji Sigmund Freud tarafından değil, 1879’da Wilhelm Wundt tarafından kurulmuştur. Wundt, insan davranışlarını gözlemleyebilmek adına bir laboratuvar kurar. Amacı denekler üzerinde nesnel şekilde deneyler uygulayarak bunlardan veri elde edebilmektir. Zamanı için oldukça agresif bir yöntem olarak karşılanır. Çünkü o dönemde hâlâ insan ve insan bedeni kutsal olarak nitelendirilmektedir. Wundt da aslında bu yöntemi, doğa bilimlerinde nesnel deneyler sayesinde başarılı sonuçlar elde eden kimyager Antoine Lavoisier (1743-1749)’den örnek almıştır. Ama belirttiğimiz gibi insanlarla nesnel deneyler çok da başarılı sonuçları ortaya çıkarmamıştır. Nihayetinde insan her ne kadar doğanın bir parçası olsa da doğa kadar net tepkiler vermeyen bir canlıdır.

wikipedia
Psikolojinin gelişimi insanın gelişimi ile eş doğrultuda gerçekleşmemiştir fakat insan her daim çevresini ve kendisini gözlemleyen bir canlı olmuştur. Bahsettiğimiz mitolojik ögeler de psikolojide bu sebeple önemli tespitlerde kullanılmaya başlanmıştır. Camus’nün de dediği gibi insanlık onları güçlü tutabilsin diye hayal gücüne sığınmıştır. (Mutlu Ölüm, Camus Albert, Can Yay.) Psikolojinin bir bilim dalı olarak kabul edilmesiyle birlikte başta Sigmund Freud olmak üzere birçok psikanalist mitolojileri mercek altına almaya başlamıştır. Rüyaların analizi gibidir mitolojiyi analiz etmek. Psikoloji ve mitoloji arasındaki semantik bağın çözümü ile tıp ve psikoloji başta olmak üzere mitsel imgelerin bilimsel terminolojide geniş bir kullanıma sahip olduğu gözlemlenmektedir.

britannica
Mitler, bizi kendimiz hakkında en ulvi ve en samimi doğrulara götüren ruhani(bilinçaltı) metaforlardır. Jung’un da ele aldığı bilinçdışı ve bilinci içeren kişiliklerin yani Jung’un tabiri ile arketiplerin de mitolojik olduğu gözlemlenir. Psikoloji de bu nedenle bir çeşit mitoloji sayılır. İnsan psikolojisinin daha anlaşılır şekilde tanımlanabilmesi için mitolojide geçen yaratıkları ve kahramanları kullanmak psikomitoloji kavramının literatüre geçmesini sağlamıştır. Birkaç örnekle durumu renklendirelim dilerseniz. Adonis kası olarak tıpta yer edinen kavram, Adonis adlı gencin Afrodit ve Persephone’nin kıskançlık savaşı nedeniyle bir domuz tarafından kasıklarından yaralanarak ölmesi mitinden gelmektedir. Çokça rastladığımız Aşil sendromu da İlyada’da kahraman olarak anlatılan Aşil’in, Paris tarafından Truva savaşı sırasında topuğundan vurularak öldürülmesinde ortaya çıkmıştır. Aşil annesinin onu ölümsüzlük suyuna batırırken topuklarından tutması nedeniyle en savunmasız yeri topuklarıdır. Bu da psikolojide Aşil sendromu olarak kullanılır yani her insanın zayıf bir noktası bir kusuru olduğu anlamında literatüre geçer. 

Tıpta ya da psikolojide karşımıza çıkan hemen hemen her terim mitoloji kökenlidir. Tanımlarla birlikte o tanımların geldiği etimolojik kökenleri incelediğimizde kendimizde ya da çevremizde oluşan durumları daha kolay anlayabiliriz. İmgelerin simgelere simgelerin de birer cevaba dönüştüğü bir bilim dalıdır psikoloji. Psikomitolojiyi günlük hayatımızda bize bir kılavuz niteliğinde kullanabiliriz. Hayatımızda olan her şeyin gerek mitolojik gerekse de psikolojik bir karşılığı mutlaka vardır. Yani herhangi bir sorunla boğuştuğumuzu düşündüğümüzde bizim imdadımıza yetişen tanımları masalsı bir şekilde öğrenebiliriz. Bu sebeple sevgili okur bilginin gücü ve ışığı her daim yolumuz aydınlatır! 
©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
Yukarı Kaydır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?