Önümüzdeki 5 gün boyunca
Pexels
KADIN KAFASI

Kadınların Üzerindeki “Takıntı” Etiketi

03 Oca 2022

Toplum, insanlara etiket yapıştırmayı çok sever. Bu etiketlerden mağdur olanlar da genellikle kadınlar olur. Kadınlar üzerlerine yapıştırılan birçok damga, etiket, atanmış rol ve normlarla mücadele eder. Peki, kolaylıkla yapıştırılabilen etiketlerin altında yatan nedenleri hiç düşünüyor muyuz? Sizler için hazırladığımız içeriğimizde kadınlara yapıştırılan “takıntı” etiketinin nedenlerini mercek altına aldık. Yazının devamı için içeriğimize göz atabilirsiniz.

Pexels
  Yüzyıllardır süregelen ataerkil toplum yapısı nedeniyle kadınlar; çeşitli şekillere, kalıplara ve rollere sokulur. “Anne olmazsan eksiksin.”, “Senin yerin kocanın yanı.”, “Ev işlerini sen yapmak zorundasın.” gibi kalıp cümleler, kadınlara erkekler tarafından atanan roller. Peki, kadınlara yapılan istismar yalnızca bunlardan mı ibaret? Tabii ki de hayır. Bir de “Kadınlar hassastır”, “kadınlar şüphecidir”, “kadınlar takıntılıdır.”, “kadınlar güçsüzdür” veya “kadınlar yeteri kadar zeki değildir.” gibi sıfat atamaları var. Eril yapı tarafından atanan bu sıfatlar, tamamen kadınları sindirmek ve kontrol altına almak adına söylenen sözlerdir.

Pexels
Ataerkil Düzende Neden Hep Kadınlar?
 
  Ataerkil yapı veya patriarka, erkek egemenliğin üstün olduğu toplumlarda gözlemlenen bir düzendir. Bu düzenin içerisinde erkekler, egemen ve güçlü konumdadır. Neredeyse dünyanın tamamında ataerkil yapı mevcuttur. Kadınları yalnızca obje olarak görme, basitleştirme, aşağılama, istismar etme ve roller atama ataerkil yapının içerisinde görülen eşitsizlikleridir. Böyle bir yapının içerisinde erkekler, kadınların güçlerini görmezden gelirler ve yok sayarlar. Bu sayede kendi egemenliklerini ve eril dünyalarını büyütme çabasına girerler. Elbette her erkeği bu kalıbın içerisine sokamayız. Cinsiyet eşitliğinden haberdar, feminist düşünceyi savunan ve hiçbir şekilde istismara başvurmayan erkekler de var fakat ne yazık ki azınlıktalar. 

Pexels
Takıntı ve Kadınlar
 
 Ataerkil düzen kadınlara yalnızca roller atamaz, aynı zamanda onlara psikolojik istismarda da bulunur. Psikolojik istismar, lakap takma, aşağılama, yetersiz hissetmesini sağlayacak davranışlarda bulunma, sıfat takma ve küçümseme gibi davranışlarla açıklanabilir. “Takıntı”, belki de kadınlara en çok atanan sıfatlardan bir tanesidir ve bu da bir psikolojik istismar örneğidir. Kadınlar, özellikle erkek arkadaşları veya eşleri tarafından sürekli takıntılı olarak nitelendirilirler. Bu takıntının altında da elbette kıskançlık ve şüphe duygularının yattığını öne sürerler. Erkeklerin kadınlarda gördükleri “takıntı” gerçekten var olsa bile erkekler, bu takıntının neden var olduğunu sorgulamazlar. Halbuki bu takıntının oluşmasındaki en büyük faktörlerden biri yine erkeklerdir. 
 
 
 

Pexels
Erkeklerin Baskıladığı Takıntı Durumu
 
  Kadınlar, erkekler tarafından çoğunlukla takıntılı olarak nitelendirilir fakat hiçbir erkek, bu takıntının kaynağını sorgulamaz. Eğer heteroseksüel bir ilişkinin içerisinde erkek, farklı bir kişiye ilgi duyuyorsa ve ilişkinin içerisindeki kadın bu durumu seziyorsa takıntılı olması gayet normal ve olası bir durumdur. Böyle bir nedene rağmen erkek, hiçbir şey yokmuş gibi kadını takıntılı olmakla suçluyorsa bu durum erkeklerin baskıladığı takıntı durumudur. Yani kadınlar, takıntılı olmasa bile karşısındaki kişi tarafından takıntılıymış gibi gösterilebilir. Bu durum, erkeğin kadına uyguladığı psikolojik şiddet örneklerinden biridir.

Pexels
Takıntı Etiketi 
 
  Bir kişinin takıntılı olmasının altında birçok neden yatar. Bu nedenlerin arasında çocuklukta yaşanılan psikolojik travmalar da yer alır. İçerisinde bulunduğumuz toplumun yetiştirilme tarzına baktığımızda kadınların büyüme koşullarının erkeklere oranla daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Bastırılmış cinsellik, küçük yaşta aşılanan toplumsal roller, cinsiyet eşitsizlikleri, çeşitli istismarlar ve baskı, kadınların üzerinde daha büyük bir hakimiyet kurar. Özellikle bu durumun gelenekselci aile yapısında daha fazla görüldüğünü söyleyebiliriz. 
 
   Kadınların üzerine yapıştırılan etiketlerden biri olan “takıntılı”, tıpkı diğer etiketler gibi kabul edilebilecek bir yargı değildir. Yapıştırılan etiketler gerçeği yansıtmaz ve bu söylemler psikolojik istismarın içerisine girer. 

©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
Yukarı Kaydır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?