Pinterest
KİŞİSEL GELİŞİM

Her Kadın Anne Olmak Zorunda Değil

Toplumun kadınlar üzerinde kurduğu baskı, gün geçtikçe farklı boyutlara evrilirken kadınların bu baskılara karşı verdiği tepkiler ise çığ gibi büyüyor. Her kadın özgür iradesiyle kendi hayatı için kararlar alırken toplum, bu kararları yargılıyor ve kendi kararlarını öne sürüyor. Toplumun kadınlar üzerine aldığı kararlardan olan “anne olmak”, kadınlara sorulmadan bir etiket haline dönüştürülüyor. Bizler de “anne olmak” kararını kadınlara bırakıyor ve “Her kadın anne olmak zorunda değildir.” Diyoruz. Yazının devamı için içeriğimize göz atabilirsiniz.

Editör :Doğa Çardak
Yayın Tarihi :02 Eyl 2021
Süre :2 Bardak

Pinterest
    Yıllardır süre gelen tartışmalardan biri her kadının anne olması gerektiğinin düşünülmesidir. Topluma göre kadının tek sorumluluğu anne olmaktır. Eğer bir kadın anne olmuyorsa, eksik demektir. Gelişmemiş kesimlere göre kadının insan olarak sayılması için en büyük görevlerinden biri olan anneliği yaşaması gerekmektedir. Toplumun baskıcı ve insanlık dışı bu fikirleri 21. yüzyılda da yaşamaya devam ederken örgütlü mücadeleyle kadınlar, bu yargıları yıkmaya çalışıyorlar. Günden güne yayılan “Her kadın anne olmak zorunda değildir.” fikri çığ gibi büyüyor.
 

Pinterest
Annelik Neden Kutsal Sayılıyor?
 
        Türkiye’de annelik “kutsal” sayılıyor fakat her kadının kutsalı annelik olmuyor. Dünyada anne olmak istemeyen onlarca kadın var. Bu kadınlar, birçok gerici toplum tarafından eksiklikle suçlanıyor. Hiçbir kadın dünyaya çocuk getirmek istemediği için eksik değildir. Hiçbir kadın yaptıkları, yapmadıkları veya ileride yapacakları için de eksiklikle suçlanamaz. Annenin kutsallığı toplumca dilimizden düşmeyen bir yargı. Her çocuk ve anne arasındaki bağ gerçekten kuvvetli, bir diğer deyişle de kutsal olabilir fakat her anne kutsaldırdiye bir yargı söz konusu değildir. Anneliği kutsallaştırmak, her kadının anne olmasını zorunlu kılmaya yönelik bir söylemdir. Anne olmayan kadınlar kutsal değildir demek de yanlıştır.

Pinterest
“Kadın anne olmak istemiyorsa, anne olmak istemiyordur.”
 
         Kadınlar anne olmak zorunda değiller. Anne olmak istemeyen kadınların kararlarının altında başka bir sebep aramak yanlıştır. Her insan kendi özgür iradesiyle birtakım kararlar verir. Bu kararların altında başka nedenler arayarak karşımızdaki kişinin özgürlüğünü kısıtlamış ve düşüncelerini sorgulamış oluruz. Bir kişi anne olmak istemiyorsa kendince sebeplerden dolayı anne olmak istemiyordur. Bu karar o kişiden başka kimseyi ilgilendirmez.
 

Pinterest
“Neden anne olmak istemiyorsun?” Sorusu
 
         Anne olmak istemeyen kadınların en çok duyduğu sorulardan biri ise “Neden anne olmak istemiyorsun?” sorusu. Bir önceki başlıkta da belirttiğimiz üzere anne olmak veya olmamak kişinin kendi tercihidir ve kimse bu tercihi sorgulayamaz. Bir kadın anne olmak istemediği için bencil veya sorumsuz olarak adlandırılamaz. Erkekler gibi kadınlar da kendi hayatlarıyla ilgili kararlar alırlar. Birçok erkeğin kararı nasıl sorgulanmıyorsa kadınların aldıkları kararlar da sorgulanmamalıdır. 

Pinterest
Kadınlar Çocukluktan İtibaren Baskılara Maruz Kalıyor
 
    Küçüklüklerinde alınan oyuncak bebeklerden itibaren kadınlara annelik güdüsü aşılanmaya çalışılıyor. Her kız çocuğu ileride anne olmak zorundaymış gibi söylemlerle büyütülüyor. “İleride sen de anne olacaksın.” veya “Anne olunca anlarsın.” Gibi cümlelerle küçük yaştan itibaren her kadına “annelik” aşılanıyor. Kadınlara ilk regllerinin ardından potansiyel bir anne gözüyle bakılıyor. En geç 25 yaşından itibaren “yaşın geldi” gibi tabirlerle kadınlar taciz ediliyor. Kadınlar biyolojik yaşlarına yaklaştıklarında veya geçtiklerinde ise toplum tarafından “eksik” gözüyle yargılanıyor. Kadınlar neden sürekli baskılara maruz kalıyor veya aldıkları kararlardan dolayı eleştiriliyor? “Yalnız kalırsın.”, “Çocuk gelecek için yatırımdır.”, “Yaşlanınca kimse sana bakmaz.” veya “Anne olmazsan ileride pişman olursun.” hepimizin aşina olduğu cümleler. Bu cümleler her ne kadar masum cümlelermiş gibi gözükse de aslında kadınların hayatlarına yapılan bir müdahaledir. 

Yukarı Kaydır