Önümüzdeki 5 gün boyunca
unplash.com
KADIN KAFASI

Feminizm Herkes İçin Midir?

28 Eki 2021

Artık büyük oranda öyle görülmüyorsa da feminizmi erkek düşmanlığı olarak gören daha doğrusu zanneden kişiler maalesef ki hâlâ var. Erkek düşmanlığından ötürü cinsel tercihini kadınlardan yana kullanan, bacaklarını ve bıyıklarını almayan kadınlar topluluğu feminist hareketin öncüsü sayılabiliyor. Bu komik yaklaşım elbette ki eğitimsizlikten kaynaklanıyor. Fakat biz feminizmi dillendirir, görünür kılar ve yaşam biçimi haline getirirsek bir şeylerin değişeceği muhakkak. Hatta web sitemizin kategorilerinden birisinin de “Kadın Kafası” olması tam olarak buna hizmet etmiyor mu? Feminizm her yerde konuşulmalı, kadın hakları ve kadın sorunları her mecrada tartışılmalı. Çünkü kabul etmeseler de kadın cinayetleri politik, kadın hakları da zayıftır bu toplumda. Gelin feminizmi anlatmak için ortak argümanlara bakalım, bu kavramın hem erkekleri hem de çocukları yakından ilgilendirdiğine dikkatleri çekelim.

1.5 Bardak

unplash.com
Feminizme bakmaktan çok onu görmek çok önem taşıyor. Kaba bir çerçeve çizecek olursak, siyasal ve toplumsal olarak kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olması gerektiğini savunur feminizm. Farklılıkları yok etmeyi hedeflerken, toplumsal olarak giydirilmiş rollerden kadınların ve erkeklerin sıyrılması gerektiğini söyler. Toplumsal roller kadına giydirilirken aynı zamanda erkeğe de giydirilir çünkü. Toplumlar kadından ve erkekten bazı düşünce ve davranış kalıplarına uygun hareket etmesini ister. Basit bir iki örnekle açmak gerekirse, bir erkekle bir kadın dışarı yemeğe çıktığında hesabın erkek tarafından ödenmesi gibi bir mecburiyet algısı var toplumda. Ayrıca erkeğin kadını koruyup kollamakla mükellef olduğu ya da bir eve kadının değil erkeğin daha fazla para getirmesi gerektiği gibi kalıpların dayatıldığını biliyoruz. Bunun yanında erkeklerin duygusal olmaması, ağlamaması gerektiği ve “kız gibi” tepkiler vermemesi gerektiği dayatılanlar arasında. Sizce de bu işte bir çarpıklık yok mu? Bir kadın daha fazla para kazanamaz, bir erkek ağlayamaz ya da bir kadın kendi hesabını kendisi ödeyemez mi? Bunların toplumun yarattığı kalıplar olduğunun farkında olmak çok önemli. Yani; evet feminizm erkekler içindir!

unplash.com
Erkeklerin yanı sıra kadınlara da yüklenen sorumluluklardan bahsetmek gerekiyor bu noktada. Bir kadın çocuk yapmak, ince bir vücuda sahip olmak, yemek ve temizlik yapmak, her zaman güzel ve çekici görünmek zorunda olmadığı gibi çocuk bakımını tamamıyla üstlenmek zorunda da değil. Bunların da toplumun getirdiği cinsiyet rollerinden kaynaklanan durumlar olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu yüzden; evet feminizm kadınlar içindir!

unplash.com
Çocuklara verilen eğitimlerde az önce bahsettiğim dayatılan erkek ve kadın rolleri bilinçlendirmesi yapılmazsa hiçbir şeyi değiştiremeyeceğiz demek oluyor. Bunun için eğitimi en küçük yaşlardan başlatmak çok önemli. Elbette bir çocuğun karşısında sigara içer ve sigaranın ne kadar da kötü bir şey olduğundan bahsederseniz çocuğa hiçbir şey öğretmiş olmayacağınız gibi onu sigara içmeye teşvik edersiniz. Bu eşitlik meselesi için de geçerli. Evde sürekli anne yemek yapıyor, baba para getiriyor, baba hiçbir ev işine destek olmuyor, tüm ev sorumluluğu anneye yükleniyorsa yani roller ev içinde de devam ediyorsa ama lafta hep eşitlik ve eşit haklar varsa bu durum çocuğa bir şey öğretmez. Çünkü çocuk söylenenden ve öğüt verilendense gördüğünü taklit eden bir canlı. Bu yüzden kız ya da erkek kendi sorumluluğunu alan kendi kendine yeten bireyler yetiştirmek nu noktada çok önemli. Yani, evet, feminizm çocuklar içindir!

unplash.com
Feminizme bakmaktan değil görmekten bahsetmiştim yazımın başında. Bundan bahsederken rolleri ayrıştırmakla birlikte kadının bir filmde, romanda, sokakta, reklam filminde, moda fotoğraflarında, okulda ve işte de nasıl konumlandırıldığından bahsediyorum aynı zamanda. Kadın cinsinin erkek algısına hizmet eden bir ikona dönüştürülmesi meselesini de görünür kılmak gerekiyor. İş yaşamında bir kadınla bir erkeğin eşit haklara sahip olması, eşit ücret alması, ataerkil düzenin kırılması hayal değil. Bizlerin savaşıyla mümkün. Yazıyı bitirirken Bell Hooks’un Feminizm Herkes İçindir isimli çalışmasını önermek isterim. Akademik dilden uzak, kolay anlaşılır ve keyifli bir okuma vaat eden kitap bu meseleyi derinleştirmek isteyen herkes için nefis bir çalışma.
Çünkü feminizm herkes içindir!

©2022 Beyhan&Beyhan Business Solutions Tüm Hakları Saklıdır
Yukarı Kaydır
BUNU OKUMAK İSTER MİSİN?