https://www.pexels.com/
SCOPE

Birbirinden Tuhaf Bilimsel Gerçekler

Malum, bilimin temelinde deney, gözlem ve düşünce yatar. Bilimin dayandığı bu üç ayak devamlı değişim ve gelişim halindedir. Bilimsel gerçekler de sürekli yenilenme eğilimindedir. Ve eğer bilim adamı değilsek, uzayla, dünyamızla, dünyada yaşayan canlılarla ve elbette insanla ilgili öğrendiğimiz bazı bilgiler bizi kimi zaman şaşkınlığa kimi zaman da dehşete düşürebilir. Biz günlük hayatımızı kendi dinamikleri içinde yaşayıp giderken, parçası olduğumuz evrende olup bitenlerin çoğu zaman pek de farkında olmayız. Halbuki evren kendi içinde, öğrendiğimizde dünyaya bakış açımızı değiştirebilecek pek çok ilginç bilgi barındırır. Yazının devamında, duyunca bizi şaşırtan birbirinden ilginç bilimsel gerçeklerden bir seçki bulabilirsiniz.

Yayın Tarihi :24 Kas 2021
Süre :2 Bardak

https://www.pexels.com/
Uzayın Kokusu ve Rengi

Gezegenlerin de bir kokusu olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Bugüne kadar sınırlı sayıdaki insan, üzerinde özel uzay giysileriyle Ay yüzeyinde dolaştı. Söz konusu kıyafetler nedeniyle koku almaları mümkün olmadı fakat uzay araçlarına geri döndüklerinde yanlarında Ay yüzeyinden sürükleyip getirdikleri maddelerden bol miktarda bulunuyordu. Bu maddeler incelendiğinde bunların genel olarak barut koktuğu sonucuna varıldı. Astronotlar görüntü olarak ise bunların kara benzediğini belirtiyorlar. 

Peki ya Mars? Mars hakkında yapılan çalışmalara göre Kızıl Gezegen’in payına düşen koku pek de hoş değil. Bilim adamlarına göre bu kokuyu bozuk bir yumurta olarak tanımlamak mümkünmüş. Savaş tanrısı Mars’a pek yakışmayan bir koku olsa da bu bilginin henüz bilimsel tahminlerden çok da öteye gitmediğini belirtmekte yarar var. Bu insana, uzayın sıcak metal, benzin ve pişmiş et gibi koktuğuna yönelik inancı hatırlatıyor. 

https://www.pexels.com/
Gezegenlerin ve uzayın nasıl koktuğuna yönelik çeşitli bilimsel tahminlerden söz etmek mümkün. Peki ya rengiyle ilgili ne biliniyor? Bununla ilgili en çok bilinen çalışma 2002 yılında gerçekleştirilmiş. Johns Hopkins Üniversite’sinden bilim adamları, iki yüz bin galaksi ışığını incelemiş ve neticede evrenin boz kahverengiye yakın bir renge sahip olduğu sonucuna varmışlar. Boz kahverengi. Bir miktar boğucu bir renk olduğuna şüphe yok.  

https://www.pexels.com/
İnsana Dair İlginç Bilgiler

Arkadaş seçimi yaparken nelere dikkat edersiniz? Benzer bir dünya görüşüne sahip olmaya? Ortak zevk ve renklerinizin çok olmasına? Sizi anlayabilmesine? Sizinle aynı dili konuşmasına? Bunlar kuracağınız arkadaşlıklarla ilgili bilinçli tercihleriniz olabilir? Peki ya bilinçsizce dikkate alınan kriterler?

Yapılan araştırmalara göre; insanların, kendileriyle ortak DNA dizilimlerine sahip kişileri arkadaş olarak seçme eğilimleri diğerlerine göre çok daha yüksek. Aralarında kan bağı bulunmayan bir grup arkadaş olan ve arkadaş olmayan insanın gen varyasyonları karşılaştırılmış. Araştırma sonucuna göre arkadaş olanların arasındaki ortak gen varyasyonunun olmayanlara nazaran hayli yüksek çıkmış. Bu durumda “Arkadaş seçilmiş kardeştir,” inanışının çok da yanlış olmadığı iddia edilebilir. 

https://www.pexels.com/
DNA demişken; bir insan DNA’sıyle bir muzun DNA’sının yüzde 50 oranında birbiriyle aynı olduğunu duymuş olabilirsiniz?

Peki ya insan vücudundaki tüm kemiklerin dörtte birinin sadece ayaklarda bulunduğunu?

Ortalama bir ömrü olan ortalama bir insanın hayatı boyunca dünyanın etrafını üç defa dolaşacak mesafeyi yürüdüğünü?

Uykusuz kaldığınızda zihninizin anılar bölümünde çıkan kargaşadan haberiniz var mı peki? Bilhassa aşırı uykusuzluk zihninizde sizin aslında için hiç yaşamadığınız anılar yaratır

https://www.pexels.com/
Doğru Bildiğimiz Yanlış Bilimsel Bilgiler
 
Japon balıklarının hafızası 3 saniye değildir. Bu sürenin 3 aya kadar çıktığı düşünülüyor.

Yeryüzünde yaşayan en büyük canlı ne fil, ne de mavi balina. Dünyanın yaşayan en büyük canlısı bir bal mantarı. Oregon’daki ulusal ormanda bulunan en büyük mantar yaklaşık olarak 3,8 kilometre çapında bir alana yayılıyor. Yaşının ise 2 bin ila 8 bin yıl arasında olduğu tahmin ediliyor.

Deve kuşları korktuklarında kafalarını kuma gömmezler. Ama ölü taklidi yaparlar.

Güneş sarı renk değildir. Güneş ışınları beyazdır. Bu ışınlar atmosferimiz tarafından kırıldığı için sarı olarak görünür.

Napolyon kısa boylu değildi. Aksine, yaşadığı dönemde orta boylu bir Fransız’dan daha uzundu.

Çin Seddi Ay’dan görünmez.

Ay çiçekleri güneşi takip etmezler. Doğu’yu takip ederler

Yukarı Kaydır